Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Odhalené tajemství hvězdy se závojem

V jednom ze záhybů řeky Eridanus na jižní obloze se nachází nejjasnější z hvězd se závojem, hvězda Achernar. Nejnovější pozorování interferometru, který patří do rodiny dalekohledů VLT (Very Large Telescope), odhalila jedno z jejich tajemství. Tato hvězda je zřejmě nadmíru zploštělá, víc, než doposud astronomové předpokládali.

Hvězdy si asi všichni představujeme jako velké žhavé koule. Tato představa ale není úplně správná. Všechny hvězdy totiž rotují a jejich rotace, ať více či méně, ovlivňuje také jejich tvar. Například naše Slunce patří mezi hvězdy, které rotují jen poměrně pomalu. Kolem své osy se otočí zhruba jednou za 27 dní a povrchová rychlost rotace látky na slunečním rovníku je pouhé 2 km/s.

Proto se nám také Slunce jeví jako koule, sluneční rotace v podstatně neovlivňuje jeho tvar.Pomalá rotace je typická pro hvězdy chladnější, pro hvězdy které mají efektivní teplotu srovnatelnou s naším Sluncem a menší. Naopak horké hvězdy, které mají efektivní povrchovou teplotu podstatně vyšší než naše Slunce, jsou daleko čilejší. Nezřídka je povrchová rotační rychlost na rovníku horkých hvězd i stonásobně vyšší, než je rotační rychlost Slunce. To je skutečně ohromná rychlost, vždyť pokud by rychlovlaky jezdily stejně rychle, jako je rychlost rotace takovýchto hvězd, pak bychom se z Brna do Prahy dostali zhruba za jednu sekundu.

Hvězdy ale nemohou rotovat libovolně rychle. Pro jistou hodnotu rotační rychlosti je odstředivá síla na rovníku hvězdy rovna síle gravitační. V takovém případě je hvězda na povrchu nestabilní. Látka na povrchu hvězdy pak prostě rotuje tak rychle, že ji ani silné gravitační pole hvězdy není schopno udržet.

Až doposud astronomové většinou předpokládali, že hvězdy rotují jako pevná tělesa, že se každá část hvězdy otočí kolem rotační osy za stejný čas. Pokud by tomu tak bylo, pak by se tvar rychle rotujících hvězd podstatně od kulového neodlišoval. Ověření tohoto předpokladu ale není vůbec jednoduché. Na přímé zjištění tvaru hvězdy potřebujeme dalekohled s velmi vysokou rozlišovací schopností. Na pomoc ale přichází interferometrie, která je schopná určit tvar hvězdy kombinací světla ze dvou oddělených dalekohledů.

Nový interferometr vyrostl nedávno v blízkosti čtyřčat dalekohledů VLT (Very Large Telescope) Evropské jižní observatoře v Chile. Tvoří ho soustava poměrně malých 40cm dalekohledů, které jsou od sebe vzdálené několik desítek metrů. Jedním z nejzajímavějších úkolů tohoto interferometru bylo určit jaký tvar mají rychle rotující hvězdy, zda jsou skutečně zploštělé pouze tak, jak by odpovídalo rotaci hvězdy jako pevného tělesa.

Jedny z nejrychleji rotujících hvězd na obloze jsou hvězdy se závojem, Be hvězdy. Astronomové se domnívají, že v jejich okolí se nachází rozlehlý disk. Hvězdy se závojem jsou skutečně tajemné hvězdy, protože se astronomové dosud neshodli, proč disk v jejich okolí vzniká.

Není proto divu, že si astronomové pro studium vlivu rychlé rotace na tvar hvězdy zvolili právě jednu z hvězd se závojem. A nejen to, astronomové si vybrali dokonce tu nejjasnější hvězdu se závojem, hvězdu Achernar ze souhvězdí Eridanus. Výsledek pozorování, provedených interferometrem Evropské jižní observatoře na sklonku minulého roku, všechny překvapil. HvězdaAchernar je totiž zřejmě silně zploštělá, víc než by odpovídalo případu, kdy by rotovala jako pevné těleso. Její rovníkový poloměr je více jak jedenapůlkrát větší, než je její poloměr na pólech. Zdá se tedy, že běžný předpoklad, že hvězdy rotují podobně jako pevná tělesa, pro tuto hvězdu neplatí.Musíme zřejmě připustit, že povrchové části Achernaru se kolem osy otočí za delší dobu než vnitřní části, jinak by hvězda v důsledku rychlé rotace odhodila látku na povrchu.

Achernar nám tak odhalil jedno ze svých tajemství. Je docela dobře možné, že to bude astronomům sloužit jako horká stopa pro odhalení tajemství dalších, zejména toho, proč se v okolí některých hvězd, hvězd se závojem, vyskytuje disk. Ale o tom, doufejme, někdy příště.

Jirka Krtička

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Jak vypadá neutronová hvězda?
Ilustrační foto...
Týden s vesmírem 17
Ilustrační foto...
Pravděpodobnost srážky planetky s Marsem roste!
Ilustrační foto...
Příběh nesmrtelných poutníků -- díl pátý
Ilustrační foto...
Příběh nesmrtelných poutníků -- díl třetí
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691