Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Novinky Integral

Po startu 17. října 2002 se družice INTEGAL nachází stále v tzv. komisionální fázi, v níž se pečlivě testují přístroje i související programové vybavení. S vlastním zahájením vědecké činnosti a pointovaných vědeckých pozorování tak, jak je přidělil zatím na první rok práce družice její mezinárodní vědecký výbor TAC, se počítá od 1. ledna 2003.

Ilustrační foto...Nicméně existuje jedna výjimka, a to jsou detekce gama záblesků kosmického původu. Integral již odpozoroval úspěšně první gama záblesk, prokázalo to, že předpoklady o detekci těchto jevů byly správné.

Zatím pracují všechny palubní přístroje nominálně. Mezinárodní vědecké a řídící středisko ISDC začíná zpracovávat docházející data ze všech čtyř palubních přístrojů. My pracujeme intenzivně na předběžných analýzách snímků z optické kamery OMC. Určili jsme přesné zorné pole přístroje, provádíme astrometrii i testy námi vyvinutého programu OMC Pointing Software.

Pokud jde o naši účast v středisku Integral ISDC, měl by do něj od ledna 2003 nastoupit již třetí český pracovník, a to Mgr. Filip Hroch. Nahradí Dr. Jana Soldána, který od ledna přechází na práci operátora družice hrazenou z prostředků ESA. Rovněž další český pracovník v ISDC, Pavel Binko, je hrazen ESA. Vznik malé české komunity přímo ve středu dění Integralu je jistě více než potěšující. Filip se již bude zabývat vlastní vědeckou analýzou dat. Připomínám, že ISDC je provozován konsorciem evropských vědeckých ústavů, k nimž patří i Astronomický ústav Akademie věd České republiky. Další postup prací bude upřesněn na pravidelném konsorciu ISDC v polovině prosince. Bude to první setkání členů konsorcia po startu družice.

U nás pokračují práce na přípravě mezinárodní pracovní skupiny pro obor, který nám byl přidělen k vedení, to je oblast kataklyzmických proměnných. Rodí se pracovní tým se silným obsazením, řada členů má přímý přístup k datům z jiných družicových experimentů a z velkých pozemních dalekohledů. Podle dokumentu schváleného hlavním vědeckým výborem projektu ESA INTEGRAL (INTEGRAL Science Working Team) dne 23.1.2002 :

  • Je českému týmu projektu ESA INTEGRAL přiděleno vedení vědeckého oboru 5.5. Cataclysmic Variables se všemi z toho vyplývajícími důsledky a právy -- včetně práva na odpovídající data v rámci "Core Programu".
  • Kromě toho jsme členy týmů výzkumných oborů 4.3 AGN a blazary, 4.3.1 Time variability of AGN and Blazars, 4.3.2 AGN Detectable above 20 keV, 4.3.4 Mrk 501 including ToO follow up observations, 4.4.1 Gamma Ray Bursts global properties and individual sources, 5.3.5.1 Accreting pulsars, 5.3.5.2 New pulsating sources, a 5.3.6 Bright LMXB.
  • Veškeré publikace používající jakákoli data z družice ESA INTEGRAL -- předpokládají se během řádově desetileté práce družice a navazujícího období tisíce -- budou nést podle schválených pravidel k názvu článku poznámku pod čarou ve znění: "Based on observations with INTEGRAL, an ESA project with instruments and science data centre funded by ESA member states (especially the PI countries: Denmark, France, Germany, Italy, Switzerland, Spain), Czech Republic and Poland, and with the participation of Russia and the USA."
S ohledem na to, že Česká republika do projektu ESA INTEGRAL za celou dobu řešení a práce družice vloží asi 10 milionů Kč, což je asi 0,05 procenta z celkové ceny projektu ESA INTEGRAL bez ceny nosné rakety (asi 20 miliard Kč), je více než potěšitelné, že definitivně získáváme stejné postavení jako mají týmy a země, které finančně příspěly mnohonásobně více.

Ilustrační foto...

Na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově začaly také práce na malém sekundárním středisku Integral ISDC. Rozhodnutím ředitele ústavu byla pro toto středisko přidělena vhodná prostora, k jejímu uvolnění začalo probíhat stěhování a přemísťování prostor, vše by mělo skončit do března 2003.

Jako ocenění české účasti se uskuteční na Akademii věd v Praze 27. května 2003 mezinárodní tisková konference INTEGRAL Day 2003. Z ESA se mají zúčastni hlavní představitelé projektu INTEGRAL a někteří další vysocí představitelé, včetně ředitele pro vědu profesora D. Southwooda. Na této akci by měly být veřejnosti i odborníkům již předvedeny první výsledky z družice. Za českou stranu přislíbili účast vedoucí představitelé české akademie -- včetně předsedkyně doc. H. Illnerové a ředitele ASÚ prof. J. Palouše.

René Hudec

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Ohlédnutí za Expedicí
Ilustrační foto...
Světelné ozvěny a vzdálenost hvězd
Ilustrační foto...
Orloje - hi-tech 14. století (první díl)
Ilustrační foto...
Soutěž o nejlepší fotku meteoru 2008
Ilustrační foto...
Tanec planet
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691