Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

85 let České astronomické společnosti

Dne 8.12.2002 tomu bude právě 85 let, co se konala ustavující valná schůze České astronomické společnosti. Za účasti 50 zájemců o astronomii vznikla v posluchárně České techniky v Náplavní ulici 6 naše společnost. Její členskou základnou prošla řada dnes již světově uznávaných osobností a mnoho významných astronomů dnešní doby. Řada z nich stála v jejím čele nebo se aktivně podílela na jejím vedení. V historii české, respektive československé astronomie sehrála naše společnost nezanedbatelnou úlohu.

Ilustrační foto...Česká astronomická společnost si při svém založení vytkla tři hlavní cíle: vybudovat v Praze lidovou hvězdárnu, zřídit knihovnu s čítárnou a popularizovat výsledky moderní astronomie. Popularizací nebo výukou astronomie se před založením společnosti zabývali mnozí zakládající členové společnosti. Připomněl bych Ing. Jaroslava Štycha, který přednášel astronomii pro nejširší vrstvy a koncem roku 1915 založil společně s Josefem Klepeštou astronomický kroužek. V astronomickém kroužku se během roku 1916 objevil také učitel Karel Anděl, který se později spolu s Ing. Štychem a Josefem Klepeštou stal vůdčí postavou a pevným pilířem České astronomické společnosti. Ta se od svého vzniku popularizací královské vědy již nikdy nepřestala zabývat.

Cesta za hvězdárnou trvala naší společnosti plných 11 let. Prvním pokusem bylo zřízení prozatímní hvězdárny v Havlíčkových (tehdy Gröbových) sadech v Praze na Vinohradech v roce 1921. Bohužel prostředí umělé jeskyňky bylo příliš vlhké, a proto byla hvězdárna na jaře 1923 zrušena. Nastalo další období hledání vhodného místa či objektu pro pražskou lidovou hvězdárnu. Druhým významným zastavením na cestě za vybudováním hvězdárny se stala věž klementinské hvězdárny. Zde v letech 1925 ­ 1928 prováděla společnost astronomická pozorování, která jasně ukázala, že mezi veřejností je o astronomii zájem a Praha tedy hvězdárnu potřebuje.

V roce 1928 úsilí členů ČAS vyvrcholilo otevřením první lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Stalo se tak 24. června a od té doby slouží petřínská hvězdárna veřejnosti dodnes stejně tak jako hlavní dalekohled, který byl pro hvězdárnu opatřen zásluhou již jmenovaného Josefa Klepešty.

V začátcích činnosti naší společnosti bylo hlavním cílem vybudovat hvězdárnu. Pokud by to však byl jediný cíl, asi by to na tak dlouhý život společnosti nestačilo. Díky aktivitě mnohých členů se dařilo rozvíjet i další činnost společnosti, jako bylo vydávání časopisu Říše hvězd, pořádání odborných přednášek a v neposlední řadě i vlastní publikační činnost. Na stránkách Říše hvězd a později i Kosmických rozhledů bylo za 85 let existence společnosti otištěno na tisíce odborných i popularizačních textů, které po celou dobu přispívaly ke zvyšování obecné astronomické vzdělanosti v naší zemi.

Ohlížíme-li se u příležitosti 85. výročí založení ČAS zpět, je to ohlédnutí vpravdě veselé a povzbuzující. Navzdory některým smutným historickým událostem dostála Česká astronomická společnost svému základnímu poslání na výbornou. Výsledkem toho je její vysoký kredit v očích veřejnosti i v očích Rady vědeckých společností, jejímž prostřednictvím naše společnost získává základní prostředky pro svoji činnost. Hodnoty, které vytvořili funkcionáři i řadoví členové v minulosti, s přehledem přetrvaly do dnešních dnů. Všem, kteří se o to zasloužili, patří velký dík.

Štěpán Kovář

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Jsou všechny hvězdy stejné?
Ilustrační foto...
Vesmírný týden 2005 / 15
Ilustrační foto...
Tucet vykutálených měsíčků
Ilustrační foto...
Úpické hvězdy
Ilustrační foto...
Překvapení černých děr
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691