Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Y5G

Problém spojený s přečíslováním při přechodu počítačových sítí v roce 2000 označený Y2K již dávno zapadl v zapomnění. Jak se ale zdá, lidstvo již za necelou miliardu roků čeká problém daleko nepříjemnější a neodvratný, který povede nejen ke kolapsu počítačových sítí (jestli ještě nějaké budou) ale k celkovému kolapsu klimatického systému naši planety.

Hlavním původcem problému Y5G nebude nedůslednost správců počítačových systémů ale změny, ke kterým dospěje naše Slunce. Jakmile totiž naše denní hvězda oslaví pět miliard let své existence nebude už pro nás tak přívětivým dárcem tepla a světla jako doposud. Ostatně, podívejme se na život naši hvězdy ve zrychleném filmu, ve kterém pro nás bude základním krokem jedna a půl miliarda roků.

0 miliardy roků: Příběh Slunce stejně jako u jiných hvězd začal poměrně rychlým zhroucením chladného oblaku mezihvězdné látky. Uvnitř mračna se zformoval zárodek Slunce, vně pak celá planetární soustava včetně Země. Když se toto praslunce smrštilo asi na devět desetin současné velikosti, vznítily se v jeho centru termonukleární reakce a další smršťování se zastavilo. Život hvězdy zvané Slunce byl odstartován.

1,5 miliardy roků: V čase jsme postoupili o půl druhé miliardy roků; Slunce ve svém nitru poklidně spaluje vodík na hélium. Naše hvězda svítí a poskytuje teplo nově vytvořeným planetám. Povrch oběžnic je stále hojně bombardován množstvím meziplanetárního materiálu, který se ještě nestačil uložit do planet a jejich měsíců.

Ilustrační foto...

3 miliardy roků: Výkon centrální hvězdy sluneční soustavy pozvolna roste. I když je geologický vývoj většiny planet ukončen, zůstává Země nadále aktivní planetou. Povrch pevnin je prozatím bez života, nicméně pod bezpečným příkrovem vod oceánů se již objevují první odvážné jednobuněčné organismy.

4,5 miliardy roků: Jsme v současnosti. Slunce je zrovna hvězdou v nejlepších letech. V průběhu 4,5 miliardy roků se na Zemi stačily vyvinout rozmanité formy života. Bujarého života si však příliš dlouho užívat nebudou. Zářivý výkon Slunce totiž pozvolna roste. Za necelou miliardu roků dojde na Zemi ke katastrofickému rozvratu křehké ekologické rovnováhy. Teplota na povrchu vzroste natolik, že se vypaří veškerá voda a naše planeta se stane zcela neobyvatelnou.

Ilustrační foto...

6 miliard roků: Slunce v průběhu našeho dalšího časového skoku opět zvětšilo svůj zářivý výkon. Vyspělá lidská civilizace, bude-li ještě nějaká, už Zemi nejspíš opustila. Dříve životem překypující planeta se totiž dávno stala vyprahlým místem bez potřebné atmosféry a životadárné vody.

7,5 miliard roků: Životní dráha Slunce se přehoupla do druhé poloviny. I když se navenek stále ještě velmi podobá dnešnímu Slunci, v nitru hvězdy se pomalu hromadí stále více vyhořelého paliva - helia. Merkur, Venuše, Země i Mars jsou zcela vyprahlými tělesy, jejichž tvář mění nanejvýš vzácné dopady planetek a komet.

Ilustrační foto...

9 miliard roků: Poloměr Slunce postupně narostl až o 50 procent a jeho zářivý výkon se dokonce ztrojnásobil. V centrálních částech Slunce se spotřeboval takřka všechen vodík. Hvězda se začíná zvolna nadýmat v červeného obra a v jeho ohnivé náruči mizí jemu nejbližší planeta Merkur.

10,5 miliard roků: Povrch červeného obra, ve kterého se Slunce proměnilo, dosahuje skoro až za oběžnou dráhu dnešní Země. Z povrchu Slunce vane žhavá vichřice a hvězda se zahaluje do stále houstnoucího závoje prachu. Venuše i Země se díky změně gravitačních poměrů stěhují do bezpečné vzdálenosti od soptící hvězdy a podivuhodné inferno tak jako zázrakem přežívají.

Ilustrační foto...

12 miliard roků: Jádro hvězdy se obnažilo, jaderné reakce v něm ustaly. Na místě našeho Slunce zbyla jen jeho chladnoucí vnitřní část -- bílý trpaslík. Kolem něj se rozpíná mlhovina, která s sebou odnáší poslední zbytky řídkého obalu. Země zbavená ovzduší a vody, zcela nepodobná dnešní živé planetě, stále krouží kolem bílého trpaslíka. Život Slunce pozvolna dohasíná.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: Z připravovaného pořadu "Zapomenutá hvězda" pro brněnské planetárium. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Home Alone -- RX J185635-3754
Ilustrační foto...
Nové pohledy na běsnící Io
Ilustrační foto...
Mission Impossible: Deep Space 1
Ilustrační foto...
Astronomická mapa České republiky
Ilustrační foto...
Instantní galerie 9 – speciál
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691