Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Zhluboka se ... vydýchněte!

Varování první: Autor nenese žádnou zodpovědnost za škody utrpěné při ověřování tvrzení tohoto článku.

Ilustrační foto...Ve své knize Světlo Země popisuje Arthur Clark nouzový přesun několika stovek lidí bez skafandrů mezi dvěma kosmickými loděmi. Scéna úvodního briefingu v lodní jídelně je podána tak sugestivně, že být tam osobně, neváhám se přeskoku zúčastnit. Naproti tomu A. Schwarzenegger ve filmu Total Recall vhozen na povrch Marsu má oči jako šneček až do chvíle kdy emzácký reaktor vyrobí dost vzduchu pro celou planetu (asi 20 sekund). Jak je to tedy ve skutečnosti?

Varování druhé: Témata, o kterých bude řeč nejsou vhodná k jídlu. Pokud u počítače svačíte a jste cimprlich, zanechte čtení dokud nedojíte, nebo jídla dokud nedočtete.

Žádný výzkum na dobrovolnících z pochopitelných důvodů dělán nebyl, nebo alespoň nebyl publikován, ale pokusy provedené na zvířatech a několik nehod ukazují, že velmi záleží na rychlosti s níž tlak klesá. Při explozivní dekompresi je poškození organizmu závažné: vzduch a jiné plyny, které tělo obsahuje nestíhají volně unikat a škodí na různých místech. Nejzranitelnějším místem jsou plíce, ze kterých vzduch nemůže uniknout dostatečně rychle, zvláště při ucpaných dýchacích cestách či zadrženém dechu. Přetlak plicního vzduchu prorazí tkáň plicních sklípků a v podobě bublin se vydá do krevního oběhu, tzv. pneumotorax.

Výšková obdoba kesonové nemoci, kdy se přímo v krvi vyloučí bubliny dříve rozpuštěného dusíku mají podobnýmé účinky -- vzrůst viskozity krve, ucpání více či méně důležitých žil, vlásečnic i cév (v cévách je tlak nejvyšší) a následná nefunkčnost příslušného orgánu (srdce, část mozku, sval...) První pomoc při kesonové nemoci je umístit postiženého do přetlakové komory o vyšším tlaku a následně řízeně dekompresovat po mnoho hodin.

Ilustrační foto...Rozfouklé střevní plyny většinou tak dramatické účinky nemají, přesto může jejich roztažení nadzvednout obsah žaludku a přidat ke všem ostatním problémům ještě nauseu (český lidový výraz "blivno"). A podráždění břišního nervu může vést k reflexivnímu snížení krevního tlaku, bezvědomí a šoku. Poškození se ovšem nevyhnou jemnější tkáně, zejména sliznice. Rovněž pod velkými oblasmi kůže, např. na zádech, se tvoří plošně rozsáhlé bubliny plynu.

Při velkém rozdílu tlaku hrozí protržení ušních bubínků. Potápěči uvádějí jako hranici pevnosti tohoto lidského čidla asi 6 metrů vodního sloupce, tedy 0,6 atmosféry. Protržené středouší a krev z nosu jsou jedním ze zdrojů krve na tělech obětí dekompresních nehod.

Některým z důsledků lze předejít, pokud s rizikem dekomprese počítáme předem, jiným ne. Riziko bublinek v krevním oběhu lze snížit dýcháním směsi bez dusíku, poškození plic, sliznic a bubínků tím, že tlak bude co možná nejnižšší (to ovšem vede na dýchání téměř čistého kyslíku). Vzniku bublin v podkoží zase může zabránit tzv. výškový oblek ("poloskafandr"), který těsně obepíná trup a končetiny simulujíc tak okolní tlak.

Při explozivní dekompresi (například při roztříštění kabiny výškového letadla) mohou být různé vnitřní orgány potrhány tlakovou vlnou, která se šíří tělem. Pokud tlak klesá pomaleji, nemusejí být následky úplně fatální. Pánové Cook a Bancroft v šedesátých letech prováděli pokusy na zvířatech a zjistili, že po 60 až 90 sekund dlouhém pobytu v prakticky nulovém tlaku a následné rekompresi většina zvířat přežila, pouze u některých došlo k zástavě srdce. Po natlakování se dýchání spustilo samo a poruchy vidění, slepota a další důsledky "nehody" byly "většinou dočasné".

Reálné šance na záchranu astronauta při nehodě (například Dava z Vesmírné oddysei 2001, když mu schizofrenní HAL 9000 otevře OBOJE dveře přechodové komory) nejsou nijak oslnivé, ale ani beznadějné: Na to aby si astronaut pomohl sám má, pokud byl v fyzicky v klidu asi 10 sekund, při aktivní fyzické činnosti ještě méně. Což může být dost na odpálení nějakého "vesmírného airbagu" nebo přivolání kolegy. Po 9-11 sekundách dojdou zásoby kyslíku rozpuštěné v krevním řečišti na cestě plíce -- mozek a následuje ztráta vědomí.

Ilustrační foto...Je paradoxní, že člověk vydrží i několik minut pod vodou se zadrženým dechem, ale vesmírné prázdnotě se jaksi neměl během evoluce kde přizpůsobit. Naopak, pokud tlak poklesne pod hodnotu odpovídající nadmořské výšce 14 km, tedy asi 15 procent normálního tlaku, stává se člověk vlastně zdrojem kyslíku pro své okolí. Gradient parciálního tlaku se otočí a plíce pracují opačně než zbytek života. Kyslík jde z krve do dýchacích cest.

Dech ale tváří v tvář kosmu nezadržovat! Vzduch musí volně uniknout, aby nezpůsobil problémy jako při rychlé dekompresi.

Pokud bezvládného člověka popadnou kolegové a vrátí ho do prostředí s normálním tlakem, mají do minuty dobrou šanci, že se vzpamatuje, ba dokonce že to nebude mít trvalé následky. Do dvou minut je ještě šance. Při delším odvzdušnění už si můžou chystat černou smuteční pásku na skafandr. Joe Kittinger seskočil v honbě za rekordem 16.dubna 1960 padákem z balónu z výšky 31 kilometrů. Před seskokem ztratil tlak v části tlakového obleku na pravé ruce. Dostavila se "nepředstavitelná bolest". Přesto se rozhodl pokračovat a seskočil. Po návratu do normálního tlaku problémy zmizely, třebaže ruka byla několik hodin oteklá a zarudlá (český lidový výraz pro podtlakem rozšířené vlásečnice: cucák).

K něčemu podobnému mělo podle některých zdrojů dojít při jednom z letů raketoplánu (STS-37). Při činnosti "venku" si jeden z astronautů prořízl rukavici. Trhlina měla několik milimetrů, avšak vzniklá krevní sraženina ji ucpala natolik, že únik neměl vliv na další činnost.

V roce 1965 došlo v centru NASA v Houstnou k dekompresní nehodě. Při zkoušce skafandru ve vakuové komoře došlo k úniku vzduchu ze skafandru. Technik ve skafandru, jehož jméno prameny neuvádějí, zůstal při vědomí po dobu 14 sekund. Během 15 sekund začala obsluha komoru opět napouštět vzduchem, takže je možné, že ve skafandru ani nebylo úplné vakuum. Technik se probral k vědomí při tlaku přibližně půl atmosféry. Později uvedl, že slyšel a cítil unikání vzduchu a že jeho poslední vědomí vjem byl, že mu voda na jazyku začíná vřít.

Ilustrační foto...

Vakuum má už na kontě i lidské oběti. V roce 1971 se vraceli z oběžné dráhy tři sovětští kosmonauti, Pacajev, Volkov a Dobrovolský v lodi Sojuz 11. Ve výšce 168 km se otevřel ventil, který měl za úkol srovnat tlak v lodi s okolím ve výšce pod 4 km. Tlak v kabině klesl na nulu během minuty. Pacajev pochopil problém, odpoutal se z křesla a pokusil se ventil přikrýt a uzavřít. Při vyšetřování se ukázalo, že potřebný čas byl delší, než měl k dispozici. Než upadl do bezvědomí, podařilo se mu ventil pouze přivřít. Ostatní dva kosmonauti v těsném prostoru přistávací kabiny nemohli nijak pomoci. Všichni tři muži zemřeli krátce po ztrátě vědomí. Tlak zůstal nulový příštích jedenáct minut, než se kabina zabořila do atmosféry. Když vyhledávací oddíl otevřel kabinu, vypadalo to na první pohled, že si kosmonauti zdřímli. Ale už na ten druhý bylo jasné, proč v závěrečné fázi sestupu nebyla s kabinou žádná obvyklá komunikace. Příčinou smrti byla plicní embolie.

Závěrem zbývá říct, proč se ve vakuu nezačne člověku vařit krev. Při teplotě lidského těla je tlak varu vody 0,06 atmosféry, což je 47 milimetrů rtuťového sloupce. A například systolický i diastolický tlak krve živého člověka je vyšší než tato hodnota, například 130/70. Tahle čísla jsou taky v mmHg, jak se můžete přesvědčit u svého obvoďáka, pokud nepoužívá nějaký digitální přístroj.

To ovšem uvádím jen jako ilustraci toho, že nedojde k žádnému dramatickém efektu. I když krevní tlak poklesne, pevnost krevního řečiště i ostatních tkání zůstává. Na úrovni buněk zase působí osmotické tlaky podobné velikosti. Pevnost a soudržnost tkání stačí ve většině případů na to, aby tělní tekutiny zůstaly kapalné a spíše než var nastalo pozvolné vysoušení tkání, vakuové vymražování.

Až budete skákat kosmem, nezapomeňte otevřít pusu dokořán a pozor na sluníčko, mimo atmosféru (p)opaluje přímo vražedně!

Jan Mocek

| Zdroj: Clark, A.C.: Světlo Země, 1955 (science fiction); Dvořák, Isakov, Hospodář: Člověk v meziplanetárním prostoru, Orbis, 1960; Internetové zdroje. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Vesmírný týden 2005 / 38
Ilustrační foto...
Voda na Marsu
Ilustrační foto...
Několik vět: Jan Janík
Ilustrační foto...
O svícení 21
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2000 -- díl čtvrtý
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691