Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Důkazy zapsané v pobřežním písku

Již pětadvacet let uběhlo od doby, kdy dva vědecké týmy přišly s odvážnou myšlenkou, že Měsíc vznikl při srážce naší planety s jiným podobně velkým tělesem. Důkazy o správnosti této hypotézy přicházejí nejen ze studia pozemských a měsíčních hornin, ale také ze zkamenělých stop po přílivech a odlivech v dávné historii naši planety.

Ilustrační foto...Gravitační síla, kterou Měsíc působí na Zemi, vytváří slapová vzdutí hladin moří a oceánů, jež stoupají a klesají podle pohybu Měsíce kolem Země. Tento neustálý, přesně se opakující děj probíhá na naší planetě již po miliardy let. V době přílivů nanáší mořská voda písčité usazeniny na mělké pobřežní oblasti a v ústí řek. Jakmile voda opadne, vytvářejí písčitá zrníčka tenký pobřežní lem. Dvě písčité vrstvičky tedy tvoří záznam dvou přílivů a odlivů v průběhu jednoho dne. Nejhrubší vrstvička přitom vznikala za nejsilnějšího přílivu, který dopravil na pobřeží největší zrníčka písku.

V devadesátých letech dvacátého století byly objeveny tehdy nejstarší přílivové rytmy v 900 milionů let starých skalách z Big Cottonwood Canyon poblíž nynějšího dějiště zimní olympiády -- Salt Lake City v Utahu. Ken Eriksson a Edward Simpson však objevili předminulý rok poblíž Barbetonu v jižní Africe mnohem starší geologický záznam přílivů a odlivů, jehož stáří dnes odhadují na 3,225 miliardy let. Eriksson je objevil již v sedmdesátých letech, ale až nyní se mu podařilo potvrdit, že proužkované vzory jsou skutečně stopami po denních, čtrnáctidenních a měsíčních přílivových cyklech.

Ilustrační foto...Právě sled vrstev ukazuje, že prvotní oběžná dráha Měsíce musela být stejně jako dnes téměř kruhová. Kdyby Měsíc vznikl nezávisle na Zemi a později byl zachycen její přitažlivou silou, byla by jeho dráha mnohem více protáhlá a sledy zkamenělých pobřežních přílivových vrstviček by zdaleka nebyly tak pravidelné. Usazeniny z Jižní Afriky také prozrazují, že před 3,2 miliardami lety Měsíc oběhl Zemi za 20 dní a že byl o čtvrtinu blíže k Zemi než dnes. Země tenkrát rotovala také rychleji: za jeden rok uběhlo 550 dní.

Erikssonovu teorii podporují i výsledky německých geochemiků, kteří tvrdí, že ke srážce došlo 50 až 100 milionů let po vzniku Sluneční soustavy (4,56 miliard let). Carsten Münker z Munsterovy univerzity svá tvrzení publikovaná v časopise Science z 1. září 2000 opírá o studia měsíčních hornin a meteoritů. Podle nich se mělo železoniklové jádro Země začít formovat asi 50 milionů let po vzniku Slunce a planet. Jeho tým hledal velmi vzácný izotop zirkonu 92, který je produktem přirozeného radioaktivního rozpadu niobu 92. Münker tvrdí, že celková zásoba niobu 92 se spotřebovala již 50 milionů let po vzniku Sluneční soustavy. Ukázalo se, že jak Země tak i Měsíc jsou o zirkon 92 ochuzeny (meteority ho mají více). Znamená to tedy, že měsíční i pozemské horniny vznikly nejméně 50 milionů let po vzniku planet. Víme rovněž, že měsíční horniny vznikly asi před 4,45 miliardami let, čili sto milionů let po vzniku Sluneční soustavy. Měsíc tedy musel vzniknout přibližně ve stejné době.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: Podle BBC News a dalších zdrojů IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Těsný průlet nad měsícem Enceladus
Ilustrační foto...
"Tunguzky" přilétají
Ilustrační foto...
První komerční civilní kosmodrom
Ilustrační foto...
Obloha v prosinci
Ilustrační foto...
Návod na použití vesmíru III
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691