Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Devadesátiny Jožky Dolečka

V brzké době oslaví své již 90. narozeniny pan Josef Doleček, zakladatel Hvězdárny Valašské Meziříčí. I v tomto pokročilém věku občas zavítá na svoji hvězdárnu na kopci zvaném Stínadla ve Valašském Meziříčí, zkontrolovat, jak jeho současní následovníci pokračují v díle, které před více než padesáti lety započal.

Ilustrační foto...Josef Doleček se narodil 16. února 1912 v Mistrovicích, okres Ústí nad Labem. V roce 1926 byl přijat do Baťovy školy "mladých mužů", kde vedle všeobecných předmětů studoval také angličtinu a němčinu. Později vystudoval gymnázium. V roce 1932 přesídlil do Valašského Meziříčí. Byl činným v Sokole, na divadelní scéně a hrál i v divadelním orchestru. Byl zakládajícím členem Valašského aeroklubu a předsedou Jawa klubu. I z tohoto krátkého, zcela jistě nekompletního výčtu činností je zřejmé, že byl velmi aktivním člověkem.

Zájem o astronomii ho přivedl k jejímu soustavnému studiu, stal se jednatelem astronomické sekce Muzejní společnosti a členem České astronomické společnosti v Praze. Přednesl celou řadu přednášek z astronomie a kosmonautiky, a také přednášek cestopisných (od roku 1960 byl zahraničním průvodcem Čedoku). Za obtížných podmínek dokázal po druhé světové válce realizovat velký sen valašskomeziříčských astronomů -- postavit novou hvězdárnu, která byla pro veřejnost otevřena na podzim roku 1955. Josef Doleček se stal jejím prvním ředitelem. Hlavní budova hvězdárny byla postavena podle projektu akademického architekta Zdeňka Plesníka.

Ilustrační foto...

Nová hvězdárna navázala pod vedením Josefa Dolečka na dřívější aktivity malé dřevěné hvězdárničky s kopulí o průměru 3 metry, kterou v roce 1929 vybudoval Antonín Ballner, se kterým Josef Doleček úzce spolupracoval. Antoním Ballner hrdě nazýval svoji pozorovatelnu "Kolňa badajna". Hvězdárnička stojí dodnes a od roku 2001 je součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí.

V roce 1961 odchází Josef Doleček z hvězdárny a věnuje se jiným aktivitám. Na astronomii však nezanevřel. V roce 1996 se stal členem nově vzniklé Valašské astronomické společnosti (VAS) se sídlem na Hvězdárně Valašské Meziříčí, ve volných chvílích navštěvuje hvězdárnu, zúčastňuje se přednášek a seminářů. Na návrh účastníků ustavujícího sněmu VAS bylo Josefu Dolečkovi uděleno čestné členství ve VAS za jeho podíl na rozvoji astronomie na Valašsku.

Ilustrační foto...

Dne 6. 5. 1997 mu udělila Městská rada Valašského Meziříčí pamětní list a stříbrnou medaili k 700. výročí první zmínky o Valašském Meziříčí. Jméno "Dolecek" nese i jedna z planetek, obíhajících kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem. V seznamu planetek ji najdeme pod pořadovým číslem 11126 (předběžné označení 1996 TC15). Planetku objevil 15. 10. 1996 Mgr. Petr Pravec, pracovník oddělení meziplanetární hmoty na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky. Její průměr se odhaduje na 5 až 10 km a kolem Slunce obíhá ve střední části hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, ve vzdálenosti 346 miliónů až 461 miliónů kilometrů od Slunce. Pro porovnání: planeta Mars je vzdálena od Slunce 228 miliónů km a planeta Jupiter téměř 780 miliónů km.

16. února 2002, tj. v den devadesátých narozenin Josefa Dolečka, se bude planetka 11126 "Dolecek" nacházet v souhvězdí Lva, v místě o souřadnicích: 11 h 32 m; + 18° 04'. Vzhledem k tomu, že se bude nacházet poblíž afélia své dráhy, bude mít jasnost pouze 18,5 mag.

Úsilí Josefa Dolečka a dalších zakladatelů hvězdárny připomíná všem návštěvníkům pamětní deska, která je od roku 1998 umístěna ve vstupní hale Hvězdárny Valašské Meziříčí (instalovaná při příležitosti 50. výročí zahájení výstavby hvězdárny v roce 1948).

Do dalších let přejeme Jožkovi Dolečkovi pevné zdraví, pohodu, spokojenost a ještě mnoho zajímavých informací z celého vesmíru. Za kolektiv pracovníků Hvězdárny Valašské Meziříčí

František Martinek

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Teroristé z vesmíru
Ilustrační foto...
Hvězda se dvěma severními póly
Ilustrační foto...
Dvě stě vzdálených balvanů aneb dvě stě tr
Ilustrační foto...
Jana Tichá o Plutu
Ilustrační foto...
Týden s Vesmírem 5
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691