Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Coelorum perrupit claustra - díl první

Kořeny rodu Williama Herschela, ke kterému se dodnes hrdě hlásí Německo i Anglie, sahají k nám na Moravu, do obce Heršpice u Slavkova.

Ilustrační foto...Odtud se musela rodina Herschelů vystěhovat v 17. století pro své protestantské vyznání. Byl to tehdy Herschelův praděd Jan Jelínek, který s rodinou odešel do Německa, když se situace v Čechách stala neúnosnou a po těžké pobělohorské době probíhala tvrdá rekatolizace.

O této události nalezneme záznamy např. v "Dějích" napsaných pro sborovou kroniku farářem Oskarem Opočenským (1889), a též v "Památníku Českobratrské církve evangelické", vydaném ThDr. Františkem Bednářem (1924), profesorem teologické fakulty v Praze. Rovněž Paulina Šafaříková (1900) ve spisku "William Herschel a jeho sestra Karolina" pojednává o rodině Jelínků.

Velmi cenné jsou zachované vzpomínky heršpických obyvatel, z nichž nejdříve paní Berta Olšanská (spolužačka autora J.S.) z Ostravy-Vítkovic (1987) a dnes již zesnulý prof. Zdeněk Kopal (1988) z Manchesteru dali podnět k soustavnějšímu pátrání. První z autorů (J.S.) připravil po konzultacích s Liborem Lenžou (Valašské Meziříčí), RNDr. Slávkem Nečasem (Londýn) a pracovníky muzeí ve Slavkově a v Brně rukopis (Strachoň, 1992), jenž se nakonec stal základní oporou při vzniku tohoto článku.

Heršpickým občanům a lidem z nejbližšího okolí vyprávěl o podrobnostech života W. Herschela často a detailně v hodinách náboženství a konfirmační přípravy evangelický farář Jan Škeřík (1910-1939). Zachovalo se kupříkladu několik poznámkových sešitů žáků s těmito daty. Jeden tento sešitek žákyně Miloslavy Ševčíkové z Heršpic je dnes majetkem hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Ovšem zcela základním -- dá-li se to tak říci -- kamenem poznání jsou materiály, které má k dispozici univerzitní knihovna v Londýně. Pojďme tedy poněkud poodhalit tajemství rodu Herschelů.

Ve spise J. L. E. Dreyera (1912) na str. xiii nacházíme následující záznam: "...vycestovali tři rodní bratři Jelínkové z Moravy do Saska. Jeden zůstal ve Smilce, druhý v Postelnitzi, která se nachází poblíž Labe na hranicích Čech, třetí bratr odešel do Pirny, ...", který dobře a nezávisle potvrzuje, co jsme již uvedli na začátku našeho vyprávění. Jan (Hans) Jelínek se usadil v Pirně, dvě míle od Drážďan. Byl tu znám jako sládek a vážený měšťan. Zde také přijal jméno Hirschel (Hirsch = jelen). V Pirně se v roce 1651 Hansovi narodil druhý syn, který dostal jméno Abrahám. Proslavil se především jako zahradník královských zahrad v Drážďanech, ale měl též výborné znalosti z aritmetiky. 14. 1. 1707 se v Hohenzitau Abrahamovi narodil třetí syn Izák.

Abrahámovým přáním bylo, aby právě Izák pokračoval v jeho práci, a tak byl mladík nucen věnovat se zahradnictví. Izák byl však velkým milovníkem hudby a těžce nesl, že se nesměl věnovat výhradně tomuto umění. Po otcově smrti (1718) setrval ještě nějaký čas při svém povolání, ale láska k hudbě nakonec zvítězila. Se svolením matky opustil domov a pobýval nějaký čas v Berlíně a Postupimi, kde se vzdělával ve hře na další nástroje, jelikož do té doby hrával pouze na housle, což nestačilo pro vstup do nějakého hudebního sboru. Ale Izák byl trpělivý, šikovný a především zanícený milovník, ctitel a obdivovatel hudby, takže mu nečinilo problém doplnit si potřebné znalosti. V roce 1731 přišel do Hannoveru, kde se trvale usadil a nastoupil jako hobojista ve vojenské kapele.

Roku 1732 se Izák oženil s Annou Moritzovou a stal se otcem četné rodiny. Z deseti dětí zůstalo naživu šest a Izák všechny zasvěcoval do své milované hudby. Wilhelm se narodil jako třetí dítě (druhý syn) 15. 11. 1738.

Jakub, Wilhelm a Alexander neměli zpočátku jiného učitele mimo otce. Vyučování bylo často přerušováno, když Izák kvůli vojenské službě musel na delší dobu opouštět rodinu. Ovšem jakmile se vrátil, pokračoval ve vyučování svých synů s horlivostí sobě vlastní. Zvláště Wilhelm vynikal vnímavostí a svědomitou pílí. Ač finanční poměry rodiny nebyly nikterak skvělé, dokázal Izák přesto ušetřit potřebnou částku na zakoupení poučných a vědeckých knih, které pak společně se syny čítával. Někdy až do hluboké noci a při čtení všichni horlivě debatovali.

Nejstarší syn Jakub se v devatenácti letech stal varhaníkem ve vojenském kostele v Hannoveru a dle Karoliny Herschelové byl prvním violistou Německa. Alexander byl určen k podobnému povolání. Wilhelm však mimo hudbu studoval velice pilně i jazyk francouzský, dva roky pod vedením velmi vzdělaného učitele Hofschlagera, který ho vedl též ke studiu filozofie, logiky, metafyziky, atd. Od 1. května 1753 byl Wilhelm najat jako hudebník v hannoverském pluku (gardě), v němž sloužil i jeho otec Izák a bratr Jakub.

Ilustrační foto...Brzy po velkém zemětřesení, které zničilo Lisabon (1.11.1755), opustil pluk Hannover a z přístavního města Cuxhavenu odplouvají příslušníci pluku do Anglie, kde přistávají po 16 dnech plavby. Pochodují do Kentu, který hlídají. Zde se Wilhelm intenzivně vzdělává v angličtině a brzo je jmenován "Read Loche" pro "porozumění" (něco jako důstojník pro styk s obyvatelstvem v dnešní době). Dále se pak pluk přesunuje do Coxheathu, kde zůstává (dle dochovaných záznamů: "...kde jsou kořeny musiky i my zůstáváme; jen bratr (Jakub) se vrací do Hannoveru" ).

Wilhelmovi přirozeně pomáhá i přítomnost otce, kterou ve svém životopise komentuje slovy: "otcovo nasazení přispělo k akomodaci mé." V Anglii zůstávají rok, poté se navracejí oba zpět do Hannoveru. Pokračuje sedmiletá válka (vzpomeňme; bojuje se i u nás, u Štěrbohol a u Kolína) a Wilhelm se po nešťastné bitvě u Hastenbecku rozhoduje dezertovat. Jako vojenský zběh si zvolil za azyl již známé území, a to Anglii.

Naplno zde i přes počáteční nesnáze rozvíjí svou hudební kariéru. Nejdříve působí v Leedsu, později v Halifaxu a konečně roku 1766 přijímá místo hudebního ředitele v lázeňském městečku Bathu nedaleko Bristolu, kde mu k výraznému upevnění prestiže pomohl Sir Bryan Cook, který ovšem zakrátko umírá. Kromě hudby se Wilhelm všestranně a živě zajímá o jazyky, fyziku, matematiku a samozřejmě i astronomii. Podle dochovaných zpráv Wilhelmovi padla do ruky jedna dobová astronomická knížka a jak se říká, lapen byl jest ptáček celý. Chtěl spatřit vše, o čem v knížce pouze četl, a snad ještě mnohem víc.

Roku 1772 Wilhelm krátce navštěvuje Hannover (mimoto ovšem i Paříž, kde 11. 7. vystupuje ve Velké opeře) a zpět už si s sebou veze svoji sestru Karolinu, které je v té době právě 22 let a stává se mu celoživotní pomocnicí a navíc -- jak čas běží -- i světově uznávanou astronomkou (nejprve je ovšem představena jako zpěvačka na jednom z koncertů, které Wilhelm diriguje a též je nějakou dobu jeho domácí hospodyní). Malý vypůjčený dalekohled k pozorování přestává stačit a Wilhelm se pouští do vlastní výroby teleskopů -- v roce 1773 začíná brousit zrcadla poté, co od starého optika nakoupil levně zásobu nástrojů, forem a nehotových zrcadel. Dvě stovky zmařených pokusů Wilhelma neodrazují, neboť nakonec vybrušuje první dobré pětipalcové zrcadlo a roku 1774 je obrací k obloze. A hvězdná kariéra je odstartována.

(dokončení příště)

Jaromír Strachoň, Helena Zíková

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Astrologové, ufologové a jiní šarlatáni IV
Ilustrační foto...
Titan (4. průlet), Enceladus
Ilustrační foto...
Od komety přes sodík až k adaptivní optice
Ilustrační foto...
Dva největší dalekohledy s vyspělou elektronik
Ilustrační foto...
Dvě fota
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691