Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Hvězdný posel

Tím mužem, kterému přísluší poetické označení z titulku, neboť jako první cíleně a systematicky použil vlastní konstrukci dalekohledu ke zkoumání vesmíru, objevil hvězdy v Mléčné dráze a pohoří a krátery na Měsíci, fáze planet Venuše, Merkuru a Marsu, skvrny na Slunci a tím jeho rotaci, čtyři největší měsíce Jupitera a prozkoumal jejich oběhy kolem mateřské planety, byl Galileo Galilei. Astronom, od jehož smrti uplynulo 360 roků.

Ilustrační foto...Narodil se roku 1564 do patricijské rodiny usedlé v Pise. Jeho otec byl nejen úspěšný obchodník se suknem, ale i zapálený muzikant, literát a historik. Přivítal, když jeho syn Galileo začal v rodném městě studovat lékařství, avšak díky rodinnému příteli Ostilio Riccimu, který vyučoval na malířské akademii matematiku, svedla mladého patricije královna věd.

Ačkoli nebyl nikdy z matematiky habilitován, jeho práce o hydrostatické rovnováze a těžišti pevných těles mu získaly takový věhlas mezi italskými matematiky, že byl jmenován profesorem této vědy na pisánské univerzitě, posléze od roku 1592 do roku 1610 vedl katedru matematiky v Padově.

Do svých přednášek vnesl jako novinku pokus a právě na základě pokusů odvodil teoretické práce o rovnováze sil ve strojích, o pohybu na nakloněné rovině, zákony setrvačnosti a zákony skládání pohybů, zákony kyvadla a volného pádu, při nichž jako pokusná základna posloužila pověstná šikmá pisánská věž.Zavedl i přesné formulace základních pohybových pojmů, které používá fyzika dodnes, čímž se zařadil mezi nejdůležitější zakladatele moderní přírodovědy, avšak do čestné Knihy héroů poznání se zapsal ještě významnějšími a revolučnějšími poznatky.

Někdy před rokem 1609 se doslechl o nové konstrukci dalekohledu, vynalezené v Holandsku. Oproti Keplerovu přístroji se spojným okulárem, který dával obrácený obraz, Holanďané použili v okuláru rozptylnou čočku, takže přístroj podával přímý obraz. V roce 1609 Galilei si tento teleskop sestavil. Dociloval pouze trojnásobného zvětšení, avšak později, na dvoře vévody Cosima II. Medicejského ve Florencii, kam se nadšený hvězdář přestěhoval, dosáhl stálým vylepšováním až 32násobného zvětšení, neboť byl i schopný mechanik (v Padově vedl dílnu na výrobu geometrických kružidel a astronomických dalekohledů).

Teleskopický pohled do vesmíru Galileiho jako člověka, který vyznával moderní přírodovědnou zásadu přesvědčit se na vlastní oči pozorováním, nadchl a uvedl do vytržení. Ačkoli znal převratné Koperníkovy názory a jeho dílo "O pohybu nebeských těles" ještě nebylo na indexu zakázaných knih, ve svých přednáškách se o nich nezmiňoval. Nyní se ale pozorováním přesvědčil, že Koperníkova hypotéza je nevyvratitelnou skutečností a uchvácen poznáním, kterého se mu dostalo, rozhodl se o ně podělit nikoli pouze s kolegy, ale s veřejností.

Církevním teologům nevadil ani tak fakt, že Země se otáčí kolem Slunce, že je planetou, která obíhá kolem centrální hvězdy jako Venuše, Mars, Merkur a Jupiter, že Mléčná dráha není "švem" nebeských polokoulí, ale shluky hvězd, že vesmír nemá podle Ptolemaia tvar Archy úmluvy, což byl názor kanonizovaný církví -- ale nesmírně jim vadila skutečnost, že místo aby o těchto objevech Galileo latinsky disputoval jen ve vědeckém ghettu, zpřístupnil je laikům v lidové řeči.

Výsledkem bylo oficiální udání u římské inkvizice. Její nejvyšší soud pak vydal roku 1616 nález, že tvrzení o rotaci Země kolem Slunce odporuje víře a Galileo nechť se zřekne svých omylů, nechce-li být uvězněn. Zároveň byl vydán dekret, jímž byly Koperníkovy spisy zařazeny na papežský index zakázaných knih.

V polovině roku 1618 se objevily na obloze 3 komety a Galileo se rozhodl využít tohoto nebývalého astronomického jevu ke svému ospravedlnění. Ve spisu "Saggiatore" (Prubíř) sžíravou kritikou napadl církevní dogmatiky a dovolával se práva na experiment.

Spoléhal na podporu kardinála Barberiniho, jenž právě nastoupil na papežský stolec jako Urban VIII. Kardinál vždy projevoval zájem o vědu, měl rád vědecké polemiky a osobně Galileiho podpořil, když obhajoval práci o plovoucích tělesech.

Urban VIII. vědce sice vlídně přijal, ale odvolání dekretu z roku 1616 nepřipustil. Chce-li mluvit o Koperníkově učení, pak jedině jako o hypotéze. Galileo Galilei se rozhodl na tuto hru přistoupit a počal pracovat na knize ve formě platónského dialogu, v němž proti sobě postavil stoupence Ptolemaiovy koncepce se Zemí jako středobodem vesmíru a stoupence Koperníka. "Dialog o dvou systémech světa" pak vyšel roku 1630 a v podstatě zesměšnil dogmatiky lpící na neudržitelné ptolemaiovské představě vesmíru.

Za zdmi Vatikánu vyvolala kniha pobouření. Urban VIII. se cítil dotčen, neboť i když Galilei dodržel úmluvu o hypotetičnosti Koperníkova učení, jasně vyjádřil, kde se nachází pravda. Navíc papež pochopil, že se stal objektem jeho hry, že ho Galileo Galilei vyzval na prestižní souboj.

Dal pokyn, aby Svaté oficium zahájilo přípravy na nový proces a 22. června 1633 byl vědec v roztrženém rouše kajícníka předveden před tribunál. Odvolal a okřídlený výrok "E eppure si mouve" (A přece se točí) je z říše legend. Zavázal se totiž, že už nenapíše ani řádku, která by nebyla v souladu s věroučnou doktrínou katolické církve. Za neposlušnost byl odsouzen k doživotnímu žaláři, což papež zmírnil v domácí vězení.

Galileo Galilei zemřel 8. ledna 1642 v Arcetri u Florencie, zdánlivě zdeptán a poražen. Jenže kdo si dnes vzpomene na nějakého papeže Urbana VIII., kromě studentů teologie a religionistiky?! Nikoli jména církevních teologů, ale jméno průkopníka lidského poznání a praotce všech astronomů pak 18. října 1989 vystoupilo na nebesa -- v podobě kosmické sondy. Kruh poznání a osudu se tak uzavřel -- muž, který přinesl lidstvu poselství hvězd a jejich výzvu a ve jménu toho poselství se postavil vykladačům Boha, se v podobě družice vyslané k Jupiteru tentokráte postavil ve jménu poznání přímo otci všech bohů a znovu se stal poslem, byť symbolickým, nesoucím zpět odpověď na tuto výzvu. A nikoli naposled, nepochybně i v budoucnosti ponesou název Galileo další kosmické sondy a družice, stanice a kosmické lodi.

František Novotný

| Zdroj: Psáno v Praze 6. 1. 2002 pro Neviditelného psa. Uveřejněno s laskavým svolením autora. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Instantní pozorovatelna 42
Ilustrační foto...
Na návštěvě mezi prstenci
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2003 - díl B
Ilustrační foto...
Žeň objevů 1999 - díl první
Ilustrační foto...
Věda nad kávou
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691