Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Leonidy: Jaké byly?

Telegrafický průřez minulými návraty Leonid.

Ilustrační foto...1998
První skutečně velké představení nám Leonidy při tomto návratu mateřské komety do přísluní přinesly v roce 1998. Pro ty, kteří měli v noci 16. na 17. listopadu jasno a pozorovali, připravily Leonidy nevídanou a nečekanou podívanou v podobě záplavy velmi jasných meteorů. Tuto noc nelze nazvat jinak, než "noc bolidů".

Do celosvětové pozorovací kampaně byla přijata pozorování 473 pozorovatelů, kteří zaznamenali 70800 Leonid. Dlouhodobě vysoká aktivita roje se projevila dvěmi maximy, přičemž k prvnímu došlo v 1:55 UT 17. 11. a maximální zenitová hodinová frekvence dosáhla 357+/-11 met./h. (Zenitová hodinová frekvence udává počet meteorů spatřených jedním pozorovatelem na úplně tmavé, bezmračné obloze s radiantem v zenitu. Dále jen ZHR.) Toto maximum nebylo vůbec očekáváno a předvídáno a bylo způsobeno setkáním Země s prachovou stopou uvolněnou z komety 55P/Tempel-Tuttle několik oběhů nazpět (odhaduje se, že před 500-1000 lety).

V této prachové stopě silně převažovaly větší částice, které vytvořily ono nezapomenutelné představení plnébolidů. Dodnes se však nepodařilo tento jev, při kterém bylo nejvyšší zastoupení jasných meteorů v historii, plně a spolehlivě vysvětlit.

Druhého maxima (předpověděného na 18:50-21:30 UT 17. listopadu) roj dosáhl 17. listopadu ve 20:33 UT,kdy už převažovaly slabší meteory tvořené menšími částicemi uvolněnými z mateřské komety v návratech v letech 1965, 1932 a 1899 se špičkovou ZHR 136+/-5 met./h.

Předpovídané maximální frekvence přecenily až o řád pozorovanou skutečnost; ovšem bylo upozorňováno na velkou nejistotu v odhadu maximálních frekvencí. Právě detailní rozbor tohoto návratu Leonid umožnil velmi přesně detailní předpovědi okamžiku maxim pro další roky a rovněž odhady maximálních frekvencíbylo možné provádět již s menší nejistotou.

Oblačné až polojasné počasí v noci 16. na 17. nad uzemím České republiky umožnilo několika pozorovatelům toto nádherné meteorické představení shlédnout. Byl to opravdu zážitek na celý život. Vidět několik desítek bolidů za jedinou noc, nejjasnější srovnatelné s jasností Měsíce v úplňku a možnost sledovat meteorické stopy, jejichž trvání v některých případech dosáhlo čtvrt hodiny, to nepotřebuje další komentář...

1999
Vizuálního pozorování Leonid se v roce 1999 zúčastnilo 434 pozorovatelů, kteří zaznamenali celkem více než 277 tisíc Leonid. Došlo k předpověděnému meteorickému dešti, který bylo možné sledovat ze západní Asie, Evropy a Afriky. Došlo k němu 18. listopadu ve 2:02 UT +/-2 minuty a roj dosáhl maximální ZHR 3700+/-100.

Dalších podružných maxim roj dosáhl v 1:43 a v 16h+/-1h. Při třetím maximu dosáhla ZHR 180+/-20 met./h a toto maximum mělo podstatně plošší průběh. Během deště Leonid se roj vyznačoval velkým poměrným zastoupením středně jasných meteorů s velmi nízkým zastoupením jak bolidů, tak i slabých meteorů. Předpovědi okamžiků hlavního maxima se pohybovaly v rozsahu 2:08 až 2:20 UT. Tedy shoda se skutečností výborná.

Při tomto návratu byl nashromážděn zcela ojedinělý materiál, co se týče celkového množství napozorovaných meteorů i zúčastněného počtu pozorovatelů, což umožnilo velmi detailní rozbor jak frekvencí roje (během deště s rozlišením po minutě!), tak i studium zastoupení různě velkých částic v roji. Počasí při tomto návratu Leonid jako již tradičně našim pozorovatelům nepřálo, a proto byla získána použitelná data pouze v noci po maximu, kdy již aktivita roje doznívala s ZHR <30 met./h.

2000
V roce 2000 se vizuálního pozorování Leonid zúčastnilo 230 pozorovatelů, kteří pozorovali celkem 614 hodin na obloze rušené svitem Měsice. V souhrnném zpracování se podařilo najit a prokázat výskyt tří maxim v aktivitě roje v tomto návratu. První maximum se ZHR 130+/-20 nastalo 17. 11. v 8:07 UT, tedy 15 minut po předpověděném okamžiku. Druhé maximum nastalo 18. 11. ve 3:24 UT, tedy přesně v předpověděný okamžika dosáhlo ZHR 290+/-20. Konečně k třetímu maximu s ZHR 480+/-20 došlo 18. 11. v 7:12 UT,tedy o 40 minut před předpověděným okamžikem. V přesně předpověděný okamžik tohotomaxima však dosáhl roj maximální hodnoty tzv. populačního indexu (r=2.2), tedy rojv teto fázi své aktivity poskytoval největší zastoupení slabých meteorů.

Naopak k největšímu zastoupení jasnějších meteorů došlo o cca 4 hodiny dříve. Nutno poznamenat, že tyto změny v zastoupení různě jasných meteorů nebyly příliš výrazné a celkově roj neposkytl v tomto návratu příliš jasných meteorů. O noc později (kdy jsme mohli pozorovat i z našeho území díky jasné obloze) už frekvence klesly na 25 met./h. Předpověděné maximální ZHR pro tato tři maxima se pohybovaly v rozsahu 100-700 met./h.

Přesto, že předpovědi maximálních frekvencí jsou vždy zatíženy podstatně většími chybami, nežli předpovědi okamžiků maxim, je vidět, že již velmi dobře odpovídaly skutečně pozorovaným hodnotám. Přesnost určení pozorovaných maxim se při tomto návratu pohybuje kolem +/-15 minut, tedy shoda předpovědi se skutečností je naprosto skvělá.

Kamil Hornoch

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Planetka na vlastní oči
Ilustrační foto...
Vesmírný týden 2005 / 42
Ilustrační foto...
Našla se jehla v kupce sena!
Ilustrační foto...
Poprava stanice se odkládá
Ilustrační foto...
STS-116: Discovery – průběh letu 19.12.-22.12.
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691