Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Jedna mlhovina a několik set trpaslíků

Britský infračervený dalekohled na Havajských ostrovech pronikl na sklonku roku 1998 prachovým závojem Mlhoviny v Orionu a objevil zde něco podivuhodně krásného: Stovky hnědých trpaslíků, mezi kterými se toulají tělesa o velikosti našeho Jupiteru.

Ilustrační foto...I když to není na první pohled patrné, prakticky celé souhvězdí Oriona vyplňují dvě rozsáhlá molekulová mračna, ze kterých by dokázal vesmírný stvořitel nastrouhat až stovky tisíc Sluncí. Jejich průměr se na základě úhlové velikosti odhaduje na 150 světelných roků, vzhledem ke zkreslující perspektivě však mohou a nejspíš i budou několikrát větší. O jejich existenci víme nejméně od roku 1983, kdy se dostaly do zorného pole známé výpravy IRAS (Infrared Astronomical Satellite).

Pro náš příběh je důležitý především jižněji položený závoj plynu a prachu. Na jeho okraji se do něj noří několik horkých hvězd, jejichž ultrafialové fotony ionizují okolní všudypřítomný vodík a dávají tak za vznik pohledné Mlhovině v Orionu (M 42). Každá z těchto stálic, jejichž věk se počítá jenom na miliony roků, je několikrát hmotnější než Slunce. Navíc jsou nezvratným důkazem o probíhající tvorbě nových stálic, které kondenzují v molekulovém mračnu.

Pokud se na Mlhovinu v Orionu, mimochodem asi 1500 světelných roků vzdálenou, podíváte větším dalekohledem a v její nevýrazně mdlé skvrnce najdete čtyři nápadné hvězdičky, semknuté do drobného lichoběžníku, známého Trapezu, pak vězte, že jde o pouhou špičku ledovce. (Byť špičku nesmírně důležitou, jelikož právě ona rozsvěcuje M 42.) Pod nánosem jemného prachu se zde totiž ukrývá celá řada mladších stálic, které dohromady tvoří výjimečně hustou Lichoběžníkovou hvězdokupu. A teď se něčeho chytněte: v oblasti o průměru několik světelných roků tady září na tři a půl tisíce hvězd s hmotností mezi 0,1 a 50 Slunci. Jejich stáří nepřevyšuje "směšné" dva miliony roků. Mlhovina v Orionu je proto rájem pro celou řadu hvězdářů. Zástupy různě hmotných a stejně starých hvězd jsou totiž skvělou astrofyzikální laboratoří demonstrující jejich různé vývojové epizody. Střední hmotnost zdejších stálic odpovídá osmi desetinám Slunce, přičemž největší zastoupení mají tělesa o hmotnosti čtyřikrát menší.

Ilustrační foto...Molekulové mračno, díky prachovým zrnkům jemných jako cigaretový kouř (avšak řidší než nejlepší pozemské vakuum), je pro viditelné světlo více méně úplně neprůhledné, takže vidíme jen několik nejzářivějších členů Trapezu. V dlouhovlnnějším oboru elektromagnetického spektra je však mlhovina průhledná; proto se na ni podívali britští hvězdáři s Infračerveným dalekohledem Spojeného království (United Kingdom Infrared Telescope) na Havaji.

Projekt Philipa Lucase a Patricka Roche sklidil až nečekaný úspěch. Snímky totiž zprostředkovaly žeň celé stovky mladých hnědých trpaslíků, ba co víc, podařilo se odhalit i třináct volně pohybujících těles o hmotnosti jenom o trochu větší než Jupiter. Jedná se o drobné, chladnoucí fragmenty po nedávném lavinovitém zrodu hvězdokupy.

Hnědé trpaslíky snad netřeba představovat. Ukrývají se za nimi nedomrlé hvězdy s hmotností menší než 0,075 Slunce, u kterých centrální teplota nikdy nepřevýšila osm milionů stupňů, takže nezačaly s přeměnou vodíku na helium. Přesto všechno v nich ale nějaké jaderné reakce proběhly. "Během smršťování každé hvězdy se nejprve zapalují termonukleární reakce, při nichž se mění lehčí prvky, jako lithium, bór a deuterium, na helium. Vzhledem k malému obsahu zmíněných prvků i nižší energetické vydatnosti reakcí, však představují poměrně malý přínos k celkové energetické bilanci hvězdy," sdělil nám Zdeněk Mikulášek z brněnské hvězdárny. U objektů s hmotností menší jak 13 Jupiterů však nedojde ani k tomu, proto se mezi hnědé trpaslíky řadí tělesa mezi 0,08 a 0,013 Slunce.

Ilustrační foto...Kromě hnědých trpaslíků však hvězdáři narazili také na třináct těles s hmotností menší než 1,3 procenta Slunce, které prozradil rozbor spektra s přítomností molekul vody a vzácného deuteria. "Jediným podstatným zdrojem energie těchto objektů je potenciální energie uvolňovaná v průběhu pozvolného smršťování," dodal Zdeněk Mikulášek. "U hnědých trpaslíků v průběhu pomalé fáze smršťování totiž naroste hustota natolik, že se v centrálních oblastech hvězdy objeví elektronová degenerace. Ta postupně zcela zachvátí hvězdu celou a celou kontrakci zmrazí." Lichoběžníková hvězdokupa je prostě směsí obyčejných stálic a zřejmě stejného počtu hnědých trpaslíků či ještě menších těles, jejichž celková hmotnost je však oproti zářivějším kolegyním prakticky zanedbatelná. "Hnědí trpaslíci po svém neúspěšném pokusu o zapálení vodíkových reakcí končí aktivní část svého vývoje a mění se v elektronově degenerované objekty složené převážně z vodíku. Nadále ztrácí svou energii vyzařováním, tentokrát však výhradně na účet vnitřní energie, potenciální energie se již nemění. Hvězda chladne, její vnitřní i povrchová teplota klesá. Tím ovšem klesá i zářivý výkon hvězdy, která se mění stále pomaleji. Hnědý trpaslík se tak pozvolna stává nezářícím černým trpaslíkem." Povrchová teplota nově objevených těles nepřevyšuje 2700 stupňů Celsia a bude nadále klesat. Na ohromující vzdálenost je proto vidíme jenom proto, že jsou velmi mladé a dosud nestačily vychladnout. Na rozdíl od planet sluneční soustavy či jiných hvězd se však třináctka pohybuje volně prostorem. A úvahy o podmínkách vhodných pro život? Vzhledem k teplotě a poloze více než zbytečné.

Jiří Dušek

| Zdroj: Astronomical Journal, Úvod do fyziky hvězd, RAS Press Notice, MNRAS IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Geovycházky 6
Ilustrační foto...
Má cenu fotit digitálně?
Ilustrační foto...
Když se řekne Thajkonaut
Ilustrační foto...
Astronomický víkend v Ostravě
Ilustrační foto...
Hlavu vzhůru! Leonidy přicházejí!
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691