Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Proč právě Apollo?

Velký slovník naučný přináší výklad u tří hesel shodně označených APOLLO: Americký program letů člověka na Měsíc, uskutečněných 1968 -- 1972 v kosmických lodích stejného jména, vynášených raketami Saturn 1. Jako první přistáli na Měsíci (Apollo 11) astronauti N. A. Armstrong a E. E. Aldrin 20. července 1969.

Ilustrační foto...I když je výklad obsáhlejší, neuvádí, jak navrhovatelé programu na jeho název přišli. Neuvádí to ani spisovatel Karel Pacner ve své knize Sojuz volá Apollo (1976).

Když se hledal název pro program, navrhl generální manažer mechanické divize projektu Zeus Souček (Soucek) jméno svého mladšího bratra Apolla. Samozřejmě pouhý příbuzenský vztah by k obhájení názvu nestačil, ale Apollo Souček nebyl člověk ledajaký. Již 29. července 1975 jsem v brněnském rozhlase hovořil ve své relaci Proč právě Apollo? o této osobnosti. Co tomu předcházelo a jak jsem k tomuto zajímavému tématu přišel?

Blanenská občanka Amálie Součková (nar. 1918), provdaná Ondráčková se krátce po svatbě v roce 1951 se svým mužem odebrala do zahraničí. Usadili se v Brazílii v Sao Paulo. Když uslyšeli ve vysílání Hlasu Ameriky vyprávět admirála Apollo Součka, zajímali se, zda není příbuzný blanenských Součků, známé zahradnické rodiny. Amálie mu napsala a dostalo se jí 1. března 1955 od Apolla Součka přátelské odpovědi z námořní nemocnice v Baltimore, kde byl hospitalizován.

Admirál popsal svůj život a konstatoval, že s blanenskými Součky spřízněn není. Přesto by ho však velmi potěšilo, kdyby se mohl s Amálií setkat a podrobněji celou záležitost projednat po genealogické stránce, zda přece nejsou nějak vzdáleně spřízněni. Oznamoval, že příležitost k osobnímu seznámení by tu byla. Pojede totiž s Byrdovou výpravou do Antarktidy a v Santosu, přístavním městě Sao Paulo, v přestávce, kdy bude loď doplňovat zásoby uhlí, Amaly navštíví a všecko projednají. Oba se tak těšili na setkání a vzájemné poznání. Proč k tomu nedošlo, dozvíte se v závěru této stati.

Dědeček Apolla Součka se jmenoval Matyáš a pocházel odněkud z Polabí. Apollův otec jménem Jan se narodil v roce 1865 v Kolíně. Matyáš Souček se rozhodl v roce 1875 s rodinou emigrovat do USA. Jan Souček měl tehdy 10 let. Když plul s rodiči do Baltimore, míjeli město Annapolis s proslulou Americkou námořní akademií v krásných parcích. Romanticky založeného Jana pohled mocně zaujal a on zatoužil se stát námořním důstojníkem. Když tato touha mu nemohla být splněna, přenesl ji později na svého syna Apolla.

Rodina vystěhovalce Matyáše Součka se na krátkou dobu usadila ve státě Nebraska. Později se přestěhovali do státu Kansas, přezdívanému "americká obilnice" a brzy poté do tehdejšího nového teritoria Oklahomy. Otec Apolla Součka se Ilustrační foto...stal jedním z hlavních pionýrů, kteří přispěli k osídlení tohoto území po indiánském kmeni Čerokézů. Oženil se a z manželství vzešly čtyři děti. Protože Jan Souček (John Soucek) měl v oblibě řecké bájesloví, nedal dětem česká jména, ale chlapcům Zeus a Apollo, děvčatům Myrrha a Venus. Jinak však velmi dbal o to, aby se děti neodcizily své mateřštině. Sám Apollo ve svém životopise a na veřejnosti při všech poctách zdůrazňoval, že je Čechoameričan. Rovněž tak bratr Zeus.

Apollo, narozený 21. února 1897 v Lomontu v Oklahomě, byl nejprve kratší dobu učitelem. Pak vstoupil do Námořní akademie, kterou absolvoval r. 1921 v hodnosti poručíka a byl přidělen k námořnímu letectvu. Předtím však prodělal v 1. světové válce křest jako dobrovolník windshipman, kdy sloužil na bitevní lodi Missouri.

Apollo Souček se proslavil v roce 1929, kdy během dvou měsíců získal světové výškové rekordy jak pro pozemní letadla, tak pro hydroplány. Dosáhl výšky 12 125 m, čímž překonal dosavadní rekord kolegy poručíka Championa, který činil 11 710 m. Součkův vzlet trval 55 minut, temperatura v dosažené výšce byla 45 stupňů pod nulou. O Součkově rekordu informoval časopis Letec v roce 1929 (roč. V, č. 6, s. 320), který otiskl i Součkovo foto. Příštího roku 1930 překonal Apollo svůj vlastní rekord s hydroplánem, kdy dosáhl 43 166 stop. Tento vynikající rekord držel Souček 15 let. Byl překonán až tryskovými letadly. Nebylo divu, že Apollo byl oslavován jako národní hrdina USA.

Apollu Součkovi však šlo o více než o pouhé rekordy. Konal výškové lety hlavně z vědeckých důvodů. Jeho objevy přispěly k zcela novým poznatkům v mnoha teoretických i praktických oborech letectví, meteorologie i fyziky. Vzlety A. Součka obrátily pozornost konstruktérů na problémy výškových letů a vedly k novým konstrukcím karburátorů a přívodu kyslíku pro letce. Při jednom z těchto letů Apollo jen o vlásek unikl smrti, když po srážce s jiným letounem musel vyskočit padákem, který se otevřel až v posledním okamžiku jenom několik desítek metrů nad zemí.

Ilustrační foto...V roce 1930 se Apollo Souček oženil s Agnes Eleonor O´onnor z Wellesvile. Manželství bylo bezdětné.

Za 2. světové války, to už byl viceadmirálem, byl velitelem několika letadlových lodí, např. letadlové lodi Hornet, se kterou se zúčastnil aktivně téměř všech hlavních válečných operací proti Japonsku. Z této lodi vzlétl v čele své letky k prvnímu náletu na Tokio. Hornet byla potopena Japonci roku 1942 v Tichém oceáně. Po kapitulaci Japonska velel Souček tehdy nově postavené letadlové lodi Franklin Delano Roosevelt. Za korejské války se stal velitelem slavné flotily číslo 77, která podnikala rozsáhlé nálety na invazní armády. Tato flotila byla také první, která použila proti nepřátelům elektronicky řízené střely.

Po skončení korejské války byl Apollo Souček jmenován přednostou leteckého oddělení ministerstva námořnictví. V roce 1951 byl admirál Souček přidělen jako námořní atašé velvyslanectví USA v Londýně. Zde zemřela jeho choť.

Za korejské války admirál Apollo Souček poskytl interview československému oddělení Hlasu Ameriky. V rozhovoru hrdě hovořil o svém původu, o svých rodičích, o svém životě a o svých tehdejších úkolech. Prohlásil, že si je vědom českého původu: "U nás v Oklahomě se hovořilo česky a nemusím ani dodávat, že nám rodiče i babička vyprávěli o krásných a nezapomenutelných tradicích českého lidu."

Admirál Souček byl dán do důchodu v červnu 1955. Amálii Ondráčkové -- Součkové o tom píše: "Je mi nyní 58 let. Doufám, že zůstanu u námořnictva až do 62 let, ale může se stát, že mi v tom zabrání tělesný stav."

Admirál byl sice dán do důchodu, ale hned byl zvláštním usnesením Kongresu pověřen závažným úkolem, uspořádáním výprav admirála Richarda E. Byrda k Jižní točně. Byrd měl být velitelem výpravy, Souček kapitánem lodi. Osud však rozhodl jinak.

Ilustrační foto...Apollo žil sám ve svém apartmá ve Washingtonu na 16. ulici. V době mezi 19. a 22. červencem uspořádal večeři pro své přátele, která měla být rozloučením před jeho cestou do Antarktidy. Protože se Apollo Souček nedostavil na plánovanou schůzku s admirálem Byrdem, požádal Byrd Apollova bratra Zeuse, aby zjistil, proč se Apollo nedostavil. Když se Zeus nemohl bratra dovolat, informoval policii. Ta vnikla násilně do bytu a našla Apolla mrtvého. Podle lékaře podlehl srdeční mrtvici, datum úmrtí stanovil na 22. července 1955.

O smrti admirála Součka přinesl zprávu veškerý tisk USA. Všechny velmi obsáhlé nekrology zdůraznily, že tento admirál námořnictva USA dělal čest nejen své škole, tj. Námořní akademii, ale i své rodině a celému českému národu, z něhož jeho rod vzešel. Jeden z vřelých nekrologů napsal admirál Dufek, shodou okolností rovněž Čechoameričan, který převzal po Součkovi místo při Byrdově výpravě k Jižní točně. Dufek v nekrologu zdůraznil, že Apollo Souček byl nositelem mnoha vysokých vyznamenání za hrdinství i výbornou službu.

Čechoameričan admirál Apollo Souček byl pochován se všemi vojenskými poctami na Čestném hřbitově ve Washingtonu po boku své choti 26. července 1955.

28. srpna 1955 píše Zeus Souček z Minneapolis Amaly Ondráčkové: "Drahá Amaly, Váš milý dopis z 5. srpna mne dostihl poté, co nejprve došel do Úřadu námořního letectva ve Washingtonu. Ve svém dopise mě žádáte, abych Vám poslal jisté informace týkající se Apolla. Utrpěl vážný srdeční záchvat. Strávil šest měsíců v Námořní nemocnici v Baltimore, Maryland, a byl konečně propuštěn z nemocnice jako schopný převozu domů. Nicméně jeho kondice byla taková, že nebyl schopný aktivní služby a odešel do penze jako viceadmirál. Po manželčině smrti v Londýně, přestal Apollo prakticky žít. Po svém penzionování to vzdal. Upřímně jsem cítil, že nechuť k životu byla příčinou jeho stavu."

Vladimír Polák

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Letošní pohled na loňský bolid
Ilustrační foto...
Instantní pamětník 3
Ilustrační foto...
Neutronová čtyřka
Ilustrační foto...
Aktivita výrazných meteorických rojov v jesenn
Ilustrační foto...
Galaxie M 51
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691