Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Červený život ve španělských dolech

Planetární geologové spolu s biology získávají stále jasnější představu o tom, jaké podmínky panovaly na Marsu v době jeho geologického rozkvětu. Pozemské studium se však nemusí vždy obracet směrem k červené planetě. V některých případech lze totiž marsovské laboratoře nalézt přímo na Zemi.

Ilustrační foto...Hledání mimozemských forem života je úzce spojeno především s jednou z jeho nejzákladnějších potřeb -- s existencí vody v kapalném stavu. To je ostatně důvod, proč se stále hovoří o Marsu či o Jupiterově měsíci Europa, jako o potenciálních nositelích primitivních forem života. Povrch dnešního Marsu je o vodu v kapalném stavu ochuzen, ale není vyloučeno, že v době ještě poměrně nedávné, tomu bylo jinak: Je možné, že dlouhými údolími skutečně protékaly řeky a že množství vody dodnes spočívá v hlubokých podpovrchových rezervoárech.

Planetární geology o tom přesvědčuje množství indicií, i když přesvědčivý a jednoznačný důkaz stále chybí. Výsledky sondy Galileo pro změnu oživily domněnky o existenci vody pod ledovou kůrkou měsíce Europa.

Dosud neznámé formy života, které by na těchto cizích světech mohly přežívat, se asi nebudou příliš podobat těm, se kterými se běžně na setkáváme na naši planetě. V extrémních podmínkách panujících na Marsu či Europě mohou totiž existovat jenom velmi jednoduché mikroorganismy. Na Zemi přitom najdeme takové nezmarné organismy na mnoha místech: od zamrzlých a velmi suchých údolí na Antarktidě až po horké vulkanické proudy poblíž hlubokomořských příkopů. Proč by tedy nemohly jednoduché mikroorganismy přežívat na povrchu červené planety během jeho dřívější epochy a po zhoršení životních podmínek se přesunout pod jeho povrch, kde by byly chráněny před okolními nepříznivými podmínkami?

V případě Europy je povrch pro existenci života příliš chladný, ale teoreticky by mohl existovat v hloubi podpovrchového oceánu, který se pravděpodobně nachází zhruba třicet kilometrů pod jeho ledovou skořápkou.

Formy života, které mohou existovat v tak velkých hloubkách, dosud astrobiologové neznají. Některá pozemská extremní prostředí na Zemi jsou však pro vědce v tomto směru hotovou laboratoří, které simulující podmínky na dnešním Marsu či Europě.

Je však nezbytné říci, že technické problémy spojené s hledáním jiných forem života jsou nesmírné: jedním z nich je vrtání pod povrch. Inženýři a astrobiologové ale už dnes prověřují podobné techniky na různých místech Země. Jedna z takových zajímavých oblastí se nachází v Rio Tinto v jihozápadní části Španělska.

Ilustrační foto...

Stejně se jmenuje i dnešní těžařský gigant, který v této oblasti těžil během minulého století minerály. Těžební průmysl měl ale dramatický dopad na okolní prostředí: Půda je dnes neplodná díky přítomnosti kyselin, takže přežily pouze nejodolnější organismy. Mnoho dřívějších dolů bylo zatopeno a tak se z nich vytvořila velká jezera bez přístupu kyslíku, na kterých je okysličováno jen několik centimetrů svrchní vrstvy. Tyto jezera jsou extrémně kyselá, kolem 2,2 pH a méně! Přesto se i v těchto nehostinných podmínkách nachází mikrobiální život.

Rio Tinto se tak dostalo do centra pozornosti astrobiologů. Dá se totiž předpokládat, že v oceánu na Europě či v podpovrchových rezervoárech vody na Marsu, lze rovněž očekávat vodu bez přístupu kyslíku. Některé oblasti v okolí Rio Tinto proto mohou být názornou ukázkou toho, jak kdysi vypadal Mars. Data ze spektrometru teplotních emisí (TES -/ Thermal Emission Spectrometer), který je na palubě sondy Mars Global Surveyor (MGS), umožnila objev neobvyklých ložisek minerálu zvaného hematit v oblasti Terra Meridiani. Mnoho geologů výskyt tohoto železitého minerálu (Fe2O3) spojuje s činností vody.

Ilustrační foto..."Myslíme si, že tyto ložiska jsou poměrně stará. Byla zakryta před několika stovkami milionů let nebo více a dnes jsou odkryta díky větrné erozi," Tvrdí Victoria Hamilton -- planetární geolog z Arizonské univerzity.

Oblast Terra Meridiani proto bude sledovat i sonda Mars Odyssey 2001, která má ve své výzbroji novu generaci termálního spektrometru THEMIS s třicetkrát lepším rozlišením, než předchozí MGS.

Rio Tinto ve Španělsku podle všeho představuje jakousi pozemskou analogii Terra Meridiani, protože voda v těchto oblastech je nejen velmi kyselá ale také obsahuje velké množství železa (až 15 gramů železa na litr). Proto zde mají jezera tak nápadně červené zabarvení. Podmínky v ekosystému Rio Tinto se možná podobají podmínkám, které panovaly na Marsu v oblasti Hematite Site, v době jeho formování.

Výzkumem oblasti se dnes zabývají španělští astrobiologové společně s odborníky z NASA: Srovnávají složení mezi Rio Tinto a Terra Meridiani a určují charakter oblasti Rio Tinto z odebraných vzorků a z leteckého snímkování v blízké infračervené oblasti spektra, které přineslo jisté podobenství z dat získaných MGS.

Není divu, že Rio Tinto se stalo středem zájmu španělských astrobiologů. Uvažuje se také o stavbě Centra pro astrobiologii poblíž Madridu, které bude přičleněno k astrobiologickému institutu NASA. Koluje dokonce historka, že vychytralí španělští vědci zajistili neplánovaný přelet Dana Goldina (administrátora NASA) nad touto oblastí, během jeho návštěvy Španělska. V momentě, kdy zvolali "Podívejte Mars!", byl Goldin rázem získán pro jejich plány.

Ilustrační foto...Dvě z plánovaných laboratoří se zaměří především na oblast Rio Tinto. První laboratoř se bude věnovat zdrženlivému průzkumu pomocí mobilního robota dálkově ovládaného z centra v Madridu. Cílem tohoto programu je příprava technologií, které mohou být využity při skutečném zkoumání Marsu pomocí automatických vozítek. První prototyp robota poveze sadu instrumentů, včetně optického mikroskopu a zařízení pro analýzu DNA z biologických vzorků. Protože v této oblasti spolu úzce souvisí problémy geologie a biologie, bude robot vybaven i spektrometrem pro detekci minerálů. Druhá laboratoř týkající se Rio Tinto bude zkoumat výlučně zdejší mikroorganismy.

Kromě vědeckého cíle tohoto projektu přinese výzkum i finanční zisk. Ačkoliv mnoho lidí považuje vedlejší "zaměstnání" jako špatné ospravedlnění vesmírného výzkumu, je užitečné mít na paměti, že jedny z nejlépe prodávaných produktů mikrobiologie byly izolovány z bakterií přežívajících v extrémních podmínkách. Kdo ví, co všechno výzkum v oblasti opuštěných dolů Rio Tinto přinese.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: Podle Astronomy Now 9/2001 a dalších. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Instantní galerie 26 – to nejlepší z MRO II
Ilustrační foto...
Dávný kopanec pro 2003 EL61
Ilustrační foto...
Když se řekne Thajkonaut
Ilustrační foto...
Kolik stojí SMRT?
Ilustrační foto...
Hvězdná obloha v deseti terabytech
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691