Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Mraky nad hvězdárnou

V Respektu č. 27 vyšla úvaha Zdeňka Pokorného o stavu české profesionální astronomie. S drtivou většinou jeho sdělení nejen souhlasím, ale dokonce bych v případě hodnocení současnosti zašel ještě dál.

Ilustrační foto...Historie tomu chtěla, že v České republice vznikly dvě, více méně oddělené skupiny profesionálních hvězdářů. Jedna se ukrývá pod ochrannými křídly Akademie věd České republiky a jejím smyslem je vědecký výzkum. Druhou část tvoří zaměstnanci "ostatních" hvězdáren, tedy institucí spadajících většinou pod okresní úřady nebo magistráty, jejichž smyslem je vzdělávání talentované mládeže a popularizace astronomie či příbuzných oborů mezi širokou veřejností. Svým způsobem se jedná o dva zcela rozdílné světy s vlastními problémy.

Nejdřív bych si dovolil poznámku na účet první skupiny: Je bez diskuze, že čeští hvězdáři v mnoha směrech dosáhli řady úspěchů. Bohužel, a to není chyba jenom hvězdáren, nýbrž mnoha jiných podobných organizací, o tom většinou nedávají vůbec vědět. Popularizace nových poznatků tudíž stojí na bedrech několika málo lidí, často ryzích amatérů. Jako šéfredaktor internetového zpravodaje Instantních astronomických novin, které se snaží aktuálně informovat o dění v přilehlém vesmíru, jsem v řadě případů narazil na neochotu či nezájem sdělit široké veřejnosti výsledky své práce publikované v odborném tisku.

Přitom ve světě jsou tiskové zprávy, které ve čtivé a pro průměrně vzdělaného čtenáře i ve srozumitelné podobě informují o výsledcích některého z řady projektů, naprostou samozřejmostí. Většina agentur, observatoří, univerzit a dokonce i jednotlivých odborných pracovišť má navíc na Internetu obsáhlé webovské stránky, kde si případný zájemce vyhledá další informace. Takových je v České republice jako šafránu. Paradoxně je tak snazší získat detaily o práci malého pracoviště na opačné straně naší planety, než výsledky mnohem zásadnější studie z Prahy, Brna či jiného místa.

Na druhou stranu je ale nezbytné přiznat, že českých profesionálních astronomů je nanejvýš několik stovek. Proto jsou možná představy o tiskových střediscích, event. českých internetových portálech příliš ambiciózní.

Hvězdárny podporované magistráty a okresními úřady mají i jiné problémy -- za některé si mohou sami, za některé ne, řada z nich vychází z místních podmínek. Počet zaměstnanců se na těchto pracovištích pohybuje od maximálních čtyř desítek až po jednoho vedoucího, event. nadšence jenom na částečný nebo dokonce nulový úvazek.

Zpravidla jsou umístěny v krajských městech a vedle prohlídek večerní oblohy s výkladem nabízejí také řadu programů pro žáky základních, středních i vysokých škol, vydávají publikace a ty nejaktivnější z nich dokonce organizují astronomické tábory pro děti.

Problém spočívá v tom, že v mnohých z nich se vývoj zastavil někdy před deseti roky. Hlavní příčinou je absence jakékoli konkurence. Obměna vedoucích pracovníků je prakticky nulová, ředitelé neprocházejí pravidelným konkurzem, nýbrž jsou stále znovu jmenováni, téměř až na "doživotí". Chybný systém tak na řadu roků konzervuje danou situaci a nenutí většinu pracovníků k jakékoli změně. Práce je neefektivní, na řadě míst je umělá přezaměstnanost a chybí atraktivní program. (Výjimkou jsou hvězdárny provozované nadšenými amatéry, které mnohdy široké veřejnosti nabízí program stejného rozsahu jako jiné "profesionální" instituce. Ty však nejsou terčem této polemiky.)

Například jak je možné, že mohou existovat dvě hvězdárny prakticky ve stejně velikých městech, na které zavítá přibližně stejný počet návštěvníků, avšak v jednom případě je "obslouží" jenom poloviční počet zaměstnanců? Jak je možné, že planetárium, které zaměstnává celé programové oddělení, uvede v jednom roku pouze jeden astronomický audiovizuální pořad, zatímco jiné -- s menším obsazením -- hned několik? Jak je možné, že se značná část zaměstnanců (a tedy i nezanedbatelné množství finančních prostředků) na lidové hvězdárně zabývá "odborným" výzkumem, který má velmi diskutabilní výsledky, navíc v mnoha případech patří spíše na akademickou půdu? Jak je možné, že hvězdárny v přibližně stejných spádových oblastech mají naprosto rozdílné počty návštěvníků? Jak je možné, že planetárium více než desetiletí uvádí stále stejný pořad, aniž by výrazně změnilo jeho aranžmá?

Bohužel, vyhráno není ani v případě osvíceného ředitele. Na vině jsou tabulkové platy, které jsou pro mnoho nadaných lidí zcela demotivující. "Potřebujeme člověka, který se vyzná v astronomii, dokáže mluvit k veřejnosti, ovládá počítače, Internet, angličtinu, zvládne jednoduché www stránky a může dělat i nějaký odborný výzkum, přitom mu mohu nabídnout nanejvýš osm tisíc korun měsíčně" Tak zní častá "nabídka" na volné místo. Bohužel, v těchto podmínkách většina mladých lidí, byť by byly sebenadšenější, dlouho nevydrží.

Takže pokud nebude tvrdší dohled ze strany nadřízených orgánů, pokud nebudou ředitelé hvězdáren vystavěny neúprosné konkurenci a pokud se nezmění nabízené platové podmínky (třeba i na úkor snížení počtu zaměstnanců), stanou se z většiny hvězdáren pomalu vymírající skanzeny socialismu. Tedy organizace z doby minulé, které nenalezly svoji parketu v době současné. A to by bylo škoda.

Jiří Dušek

| Zdroj: V upravené podobě vyšlo v dnešním vydání týdeníku Respekt. Uveřejněno s laskavým svolením redakce. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Kráter jménem Smart-1
Ilustrační foto...
GPS je pro všechny!
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 20
Ilustrační foto...
Online přenos ze startu Sojuzu TMA-10
Ilustrační foto...
Planetky, všude kam se podíváš
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691