Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Zápisky z CERNU -- díl pátý (poslední)

O svém pobytu ve známé evropské organizaci pro nukleární výzkum informuje deník Rostislava Halaše.

Den devatenáctý -- čtvrtek 19. července
Na začátku si dovolím něco málo technických poznámek. Jak jste si možná všimli, přemístil jsem svoje stránky na web CERNu na adresu ?a href='http://teachers.web.cern.ch/teachers/visit/halas/'>http://teachers.web.cern.ch/. Důvodem byl velice pomalý přístup a to jak z mé strany, tak jistě především z vaší strany. Nyní vězte, že váš přístup může být už jedině omezen na vaší straně, neboť server CERNu pracuje velice rychle. Druhým důvodem bylo, že mohu stránky upravovat pomocí FTP přístupu. Navíc stránky budou na této adrese umístěny trvale, tedy i po mém odjezdu pozítří. Co ale nebude platit, je adresa.

Ilustrační foto...Pokud mi tedy budete chtít napsat, od 20. 7. 2001 užívejte pouze adresu r.halas@gjw.prostejov.cz.A musím vám říci, že se mně ta předchozí věta pslaa velmi špatně, protože jsem se tady teprve trošku rozkoukal a teď bych mohl zjistit více informací. Nedá se ale nic dělat, snad se do CERNu dostane někdo z vás a já budu mít možnost sledovat co se zde změnilo. Každopádně budete mít náskok, neboť já jsem se snažil maximálně připravit pročítáním stránek CERNu, ale teď zjišťuji, že jsem vlastně nevěděl vůbec nic.

Velice brzy ráno jsem ještě upravoval předchozí stránku a o půl deváté jsem opustil Barrack. Důvodem byla ona včera zmiňovaná schůzka s Lucio Rossi.

Abych vás trochu napnul uvedu jednu poznámku. Z předešlé věty jste jistě vytušili, že nevím, jak skloňovat cizí jména. Snažil jsem se tomu maximálně vyhýbat a psát jména pouze v prvním pádě. Někdy je to ale složité a věta je pak šroubovaná. Poradí mi někdo, jak se to má správně psát?

Tak tedy vyrazil jsem na kole, neboť nechcete-li v CERNu nachodit kilometry, je kolo nejlepší prostředek. K tomu účelu můžete vyfasovat erární kolo. Kola jsou tak moderní, že mnozí z nás takové doma ani nemáme. Jak již jsem řekl, je pozemek CERNu tvaru rovnoramenného trojúhelníku o výšce asi 2 km a základně 600 m. Je to tedy úzký dlouhý trojúhelník. Je tu kolem 400 budov různých velikostí. Celý pozemek je protkán sítí asfaltových silnic a chodníků, prostě jak již jsem jednou psal -- hotové město s veškerou infrastrukturou jako jsou menší obchody a dvě restaurace s kavárnou. Co je zvláštní a neobvyklé a pro fyzika velice příjemné, jsou názvy ulic. Ty jsou totiž pojmenovány podle významných fyziků. A tak jsem se vydal ulicí Einsteinovou, zabočil do ulice Rutherfordovy, kolem restaurace projel ulicí Planckovou. Tam někde v budově číslo 030 měla být kancelář Lucia Rossiho. Planckova ulice je do kopce a v její polovině jsem se musel zastavit. Nikoliv však proto, že bych nemohl, ale že jsem nemohl žádnou odpovídající budovu najít.

Ilustrační foto...Pro tyto situace jsme byli vybaveni mapou CERNu (žádný orientační plán). Odhadl jsem, že je nutno vyjet až na vrcholek a sjet ulicí Gregoryho. Po cestě jsem narazil na stádo ovcí. Ty ovce tady chovají přímo nad prostory urychlovače. Jaké skloubení techniky s přírodou! Ostatně včera jsem zase v jiné, francouzské části viděl stádo pravděpodobně daňků. Nejsem si ale jejich identifikací jist, neboť všechno člověk vědět nemůže. Co bylo ale jisté -- mělo to rohy.

CERN má svoje pozemky i na jiných místech, než je místo, kde bydlíme. Některé ve Švýcarsku, některé ve Francii. a tak pokud cestujete z jednoho místa CERNu do druhého, musíte mít s sebou pas, neboť Švýcarsko není v EU. To neplatí pro ten pozemek tvaru trojúhelníku, ve kterém trávíme nejvíce času. Je totiž obehnán asi třímetrovým plotem. Umístění CERNu je na http://wpeuser01.cern.ch/, mapa CERNu je na http://wpeuser01.cern.ch/.

No a takové krásné stádo jsem vám musel vyfotit. V tom ale vedle mě zastavilo auto a nápisem CERN a nějaký člověk ve stejnokroji na mě začal mluvit francouzsky. Po chvilce jsem odhadl, že to byla nějaká otázka, ale jaká to jsem nevěděl. Zřejmě se taky nemohl vyznat a chtěl se mě zeptat, když viděl, že mám mapu. Až po chvíli jsem pochopil, že je to nějaký člověk od ostrahy a nelíbí se mu, že si tady fotím, neboť jediné, čemu jsem rozuměl bylo slovo "suvenir". Spustil jsem na něho anglicky a to zase on neuměl. Zřejmě byl mou angličtinou tak zaskočen, že mu stačilo moje zopakování slova "suvenir", zavřel okénko a odjel. Nevím, co čekal, neboť co jiného by kdokoliv, třeba i špion, odpověděl? Tady musím říci, že jsem měl pro strach uděláno, neboť jsem se ještě před svým odjezdem z Prostějova dotázal, zda je možno fotografovat a natáčet kamerou, abych se s těmito přístroji zbytečně netahal. Bylo mi odpovězeno, že bez omezení. O tom ostatně svědčí ty publikované fotografie a stovky dalších, které budu muset vypálit na CD a několik hodin videozáznamu. A to z míst velice důležitých a nebezpečných. Pak je tedy otázka co je tajného na stádu ovcí.

Po sjetí z kopce jsem již asi šestiposchoďovou budovu 030 našel lehce. To již bylo pět minut před devátou. Chvíli mě ještě trvalo, než jsem se dostal na čtvrté poschodí a hned zašel do první kanceláře. Sekretářka mně posunky naznačila, že anglicky neumí a tak mě předala jiné. Po druhém předání jsem se ocitl v kanceláři profesora Lucia Rossiho, vedoucího divize supravodivých materiálů a supramagnetů. Ještě asi deset minut trvalo, než vyřídil nezbytné pracovní povinnosti a posléze jsme se dali do debaty. Hned se zeptal odkud jsem.

Ilustrační foto...Musím říci, že přehled o České republice měl dobrý, věděl o rozdělení našich republik, vzpomněl si i na závodní okruh v Brně. Poté mně ukázal kde najít informace o jejich pracovišti. velice kladně hodnotil pracoviště supravodivých materiálů v Bratislavě. Odměnou ode mě dostal CD. Dobře si jej prohlédl a řekl mě, že mám studentům vzkázat, že znalost historie přírodních věd je skutečně užitečná, tedy, že udělali dobrou práci. Dále zve všechny studenty a nejen moje, na návštěvu CERNu. Je ochoten nás osobně provést pracovišti, která jsme viděli my, účastníci HST a které normálně nejsou pro veřejnost přístupné. Pokud tedy někdo směřujete do CERNu, napište mi a já se pokusím vám tento kontakt zprostředkovat.

Rozloučení bylo přátelské a já se rozhodl ještě dokončit okružní jízdu CERNem, abych se lépe zorientoval a mohl vám podat předcházející informaci o situačním schématu. Po cestě jsem narazil na asi dvě stě metrů dlouhou a deset metrů vysokou budovu. Na delší boční straně jsem spatřil malé otevřené dveře. Nedalo mi to, slezl jsem z kola, vystoupal po schodech a byl jsem ve dveřích. Hned za dveřmi visela tabulka oznamující, že z důvodu radioaktivního záření je vstup povolen jen ve speciálním oblečení. Uvnitř byly velké bloky betonu naskládané do řad (kvůli stínění proti radioaktivitě) a mezi nimi trubice, zřejmě části urychlovače nebo na něj napojených technologií. Podobný obrázek jaký jsem vám umístil dne 12. července dole, ale rozměry budovy byly větší . Uvnitř se někde v dálce mihnula sem tam nějaká osoba, ale nebylo možno z té dálky rozlišit jaká je její pracovní náplň. Jít dovnitř jsem si pro výstrahu nedovolil.

Tady vidíte, že jste-li v CERNu, máte v podstatě všechna pracoviště volně přístupná, i ta nebezpečná a je jen na vás, zda dbáte bezpečnostních nařízení. To se ale netýká vyloženě nebezpečných prostor v těsné blízkosti urychlovačů, která jsou uzavřena.

Na Barrack jsem se vrátil zrovna v době, kdy Ivan Lomačenkov (Ruská federace) předváděl zajímavý experiment, kterým je možno názorně předvést činnost kruhového urychlovače částic. Přitom využíval jistý děj v elektrolytu. Následovaly další tři jeho pokusy využívající jevy v povrchové vrstvě kapaliny. Ačkoliv jsme všichni fyzikové, viděli jsme nevídané a Ivan za to sklidil bouřlivý potlesk Budiž mu to alespoň útěchou, neboť nemohl absolvovat žádnou z exkurzí v objektech na francouzské straně, neboť neměl patřičná víza.

Na třetí hodinu odpolední byla naplánována prohlídka pracoviště CLIC . Je to pracoviště na kterém je umístěn kompaktní lineární urychlovač, který se používá ke studiu srážek elektronů a pozitronů o energiích od 0,5 do 5 TeV (teraelektronvoltů). Na obrázku můžete vidět velice jemné části, ze kterých se skládá. Co kus, to originál, přesnost výroby na tisícinu milimetru. podrobnější informace najdete na http://cern.web.cern.ch/CERN/.

Den dvacátý -- pátek 20. července
Tak tedy posledí den našeho pobytu.Na začátek uvedu zážitek ze včerejšího večera ale také více souvislostí.

O vybavení elektronikou tady v CERNu jsem vám psal na začátku svého pobytu. Krásně to dokumentuje výrok Josefa Beňušky: Pozri, tých počítačú sa tu váľa ako smetí! Skutečně, do té doby jsem si nevšiml, že pod stolem na opačné straně je vždy ještě jeden počítač, ale monitor nikde. Po chvilce pátrání jsme zjistili, že ten druhý počítač je zapojen na týž monitor, což nám bylo divné. Začali jsme se tou hromadou káblů prohrabávat dále a nakonec jsme objevili, že ten druhý je McIntosh. Zdá se, že tady v CERNu je na každého člověka minimálně jeden počítač. takže si dovedete spočítat, že pro několik tisíc lidí je to pěkná suma. Navíc tato technika se musí minimálně za dva až tři roky pro morální zastaralost obměňovat. Můžu vám říci, že když ale začnou pracovat všichni, je o počítače boj. Mě se podařilo obsadit jeden z nich, na něj jsem po několika pokusech a problémech a s pomocí Folkeho nainstaloval ovladače fotoaparátu a českou klávesnici (jak už jsem psal dříve).

Ilustrační foto...Musím vám říci, že v okamžiku, kdy se od počítače vzdálím, je obsazený a když se mi podaří na něj opět dostat, je česká klávesnice fuč. Už jsem ji instaloval nejméně dvacetkrát. Nicméně s tímto problémem jsem se vyrovnal a postupně odvykl všechny ostatní pracovat na tomto počítači. Nechtěli totiž trávit dlouhé hodiny čekáním až skončím.Tak jsem si lebedil až do doby, kdy Folke zjistil, že jiný počítač, na kterém je vypalovačka CD je pomalý a neschopný vypalování. A tak nainstaloval vypalovačku na můj počítač. Bohužel jsem to zjistil až bylo vše hotovo. A proč je to tak důležité? Protože ke konci našeho pobytu se vypalování CD stalo hitem. Vypaluje každý co se dá, jen aby si mohl co nejvíce programů a informací donést domů. Takže Folke už nelítá jenom s barely vody, ale taky s krabicemi cédéček.

Tak už asi tušíte, že to je můj konec práce na tomto počítači. Abych mohl vůbec něco dělat, musím sem přijít už v 6 hod ráno, to naštěstí ještě všichni spí. A v okamžiku, kdy dopisuji tuto větu, je za mými zády už fronta netrpělivě přešlapujících kolegů se zamračeným výrazem a otázkou ve tváři, proč jsem si zrovna vybral k psaní tento počítač a znemožňuji vypalování. Musím toho tedy nechat a budu pokračovat na nějakém jiném PC. Je ale možné, že to bude opět bez diakritiky.

Využil jsem chvíle, kdy skupiny prezentují výsledky své práce a ostatní je bedlivě pozorují, abych dokončil včerejší den. Byl jsem již rád, že konečně jsou tyto stránky na webu CERNu a že je o rychlost postaráno. Vzápětí jsem byl ale vyveden z omylu, neboť kolem osmé večerní začala jít veškerá práce pěkně ztuha. Právě přišedší Mick mi na moji otázku proč jde špatně Internet odvětil, že jsou nějaké problémy s počítačovou sítí. Já už měl rozepsány tři čtvrti předešlé stránky. Rozhodl jsem se raději práci uložit, ale nebylo to možné. Tak mě napadlo zkopírovat text do Wordu. V okamžiku kdy jem ho otevřel kompletně zatuhl počítač a nereagoval vůbec na nic. Jediné, co bylo možno -- vypnout elektriku a i to už jsem myslel že nepomůže. Kde je Bile ta proklamovaná stabilita Windows 2000?

Všechna data byla pryč a já již neměl na nic náladu. Rozhodl jsem se jít raději spát a přijít ráno, abych vše napsal znovu, samozřejmě že jinak, neboť některé formulace mi vypadly z hlavy. Ke všemu se ještě na zpáteční cestě dalo do deště. Tak taková také může být počítačová síť CERNu.

Naštěstí nyní už je vše v pořádku a mohu nerušeně pokračovat. Dnešek je totiž celý věnovaný prezentaci práce skupin.

To je zatím vše. Dnes už asi víc nebude. A zítra se vracíme, takže další řádky přidám až někdy v Prostějově.

 

Děkuji vám všem, kteří jste měli tu trpělivost se dočíst až na tuto stránku. A zvláště těm, kteří jstemně poslali e-mail, protože jinak by se mi zdála moje práce zbytečná a asi bych v ní takovým tempemnepokračoval. Slibuji, že po určité době oddechu a splnění si svých domácích povinností, a až se mi všechny myšlenky uspořádají, se pokusím napsat nějaký zásadní článek o CERNu. Současně bych rád předal svoje zkušenosti případným zájemcům a jsem ochoten se zúčastnit diskuze. Stále mě budou zajímat vaše názory, takže pište emaily dále, ale již na jinou adresu: r.halas@gjw.prostejov.cz.

Děkuji rovněž své rodině za podporu a pochopení s mojí přípravou. Z CERNu zdravím rovněž všechny obyvatele vesničky Hamry na Prostějovsku.

Rostislav Halaš

| Zdroj: Redakce Instantních astronomických novin děkuje Rostislavu Halašovi za jeho unikátní deník, kterým nám alespoň z části přiblížil svůj pobyt v CERNu. Kéž by takových učitelů fyziky bylo více. Kéž by. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Týden s vesmírem 12
Ilustrační foto...
Jen se tak tiše adaptivně koukat ...
Ilustrační foto...
Vesmírný diář Pedro Duquea VI
Ilustrační foto...
Atlantis zakotvil u ISS
Ilustrační foto...
Vesmírný týden 2005 / 18
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691