Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Hvězdný posel -- díl první

Přinášející velké a podivuhodné objevy a nabízející k nahlédnutí každému, zejména pak filozofům a astronomům, co Galileo Galilei, florentský patricij, státní matematik padovského gymnázia, sledoval za pomocí pozorovací roury, kterou objevil, na povrchu Měsíce, mezi nespočetnými stálicemi v Mléčné dráze, mlhavými hvězdami a zejména pak na čtyřech planetách obíhajících okolo hvězdy Jupiterovy v různých vzdálenostech s různými periodami a s udivující rychlostí; tyto do dnešních dnů neznámé ani jednomu z lidí, autor nedávno první objevil a rozhodl se, pojmenovat je Medicejskými hvězdami.

Nejjasnějšímu Kosmovi II. Medicejskému, čtvrtému velikému gercogu Etrurie.

Oslavou lidství byla práce těch, kteří se snažili uchránit před zánikem slavná díla vynikajících mužů a zabránit zapomenutí jejich jmen hodných nesmrtelnosti. Za tímto účelem, na památku potomkům, staví se pomníky vysekané z mramoru nebo odlité z mědi; z tohoto důvodu staví se sochy pěších i jezdců; proto se utrácejí prostředky na stavbu kolonád a pyramid dosahujících, jak se říká, hvězd; za tímto účelem staví se města zasvěcená jménům těch, které vděčné potomstvo považuje za nutné předat věčnosti. Taková je už lidská mysl, bez úporného opakování veškeré vzpomínky lehce ztrácí.

Ilustrační foto...Avšak jiní, směřující k pevnější a trvanlivější paměti, neodevzdávají věčné vzpomínky na veliké lidi kamenům a kovům, ale dávají je do ochrany múz a netlejícím památníkům písemnictví. Proč si však nepřipomenout, že lidská vynalézavost dovoluje současným jít kupředu; ta samá vynalézavost, hledící kupředu, dobře chápe, že všechny památníky lidstva hynou od násilí, bouří a zubu času, a tudíž vynalezla mnohem trvanlivější způsoby uchování, nad kterými nevládne vše požírající čas, ani zákeřná vetchost. Proto se obrátila k věčným jménům nejjasnějších hvězd, a jejich sférám věnovala jména těch, které za svá vynikající a téměř božská díla byly shledány hodnými žít spolu s hvězdami věčným životem. Z tohoto důvodu sláva Jupiteru, Marsu, Merkuru, Herkula a ostatních hrdinů, podle kterých se nazývají hvězdy, zmizí pouze tehdy, zmizí-li zář samotných hvězd. Tento vynález -- šlechetné a důstojné ocenění po mnohé věky, je platné pouze pro dávné hrdiny, kterým patří tato lesklá místa. I Augustus se snažil zavést do jejich společnosti Julia Césara; jednu hvězdu, která se objevila (v ten čas) a patřila mezi hvězdy, které Řekové nazývají kometami a my vlasaticemi, nazval Julius; hvězda však za krátký čas zmizela a zklamala naděje velikého přání. Ale my, náš nejjasnější vládče, můžeme předložit tvé vysokosti něco mnohem spolehlivějšího a skutečnějšího; jen co na zemi byly vidět záblesky nesmrtelné krásy tvého ducha stejně tak, jako se na nebi objevují jasné hvězdy, aby doslova řečí vznesly a proslavily na všechny časy vynikající dobrodince, jsou zde čtyři hvězdy zachované pro tvé slavné jméno a dokonce nejsou z těch obyčejných stádních a méně vážných stálic, ale z velkolepé třídy bludných hvězd. S udivující rychlostí provádějí svůj kruhový pohyb s nestejnými rychlostmi okolo nejvznešenějších ze všech hvězd Jupiteru, jako jeho rodné potomstvo, a současně v jednomyslném souhlasu provádějí velké kruhové pohyby okolo středu světa, tj. samotného Slunce, vše dohromady v průběhu dvanácti let. Že jsem tyto hvězdy věnoval tvému slavnému jménu, o tom mne přesvědčil jasnými důvody sám Stvořitel hvězd. Podobně jako tyto hvězdy, coby důstojné potomstvo Jupiteru, nikdy se nevzdalují od jeho boků, stejně tak na tu samou vzdálenost -- kdo o tom neví? -- tvé milosrdenství, krása ducha, příjemné chování, přátelskost, zář vládcovské krve, velké činy, mohutnost autority a vlády nad druhými -- všechny tyto vlastnosti vybraly si místo pobytu a domovinu u tvé jasnosti, a kdo, opakuji, neví, že všechno toto pochází od blahorodného světla Jupiteru souhlasně s pokyny Boha, zdroje velikého blaženství? Avšak proč používám tento důkaz, když mohu přejít k závěru a říci pouze tolik. Blahodárný a veliký Bůh dopřál, aby tvoji nejslavnější rodiče neshledali mne nehodným a já se mohl plně zabývat tvojí výukou matematických věd; a nyní již čtyři roky uplynuly od dob, kdy já jsem toto vykonal.

V tomto směru se mi přímo z boží pomocí povedlo posloužit tvému veličenstvu a já jsem do takového stupně přijal z blízka paprsky neuvěřitelného tvého milosrdenství a blahosklonnosti, že není udivující, že se můj duch natolik rozohnil, že dnem i nocí pouze o tom přemýšlím, abych mohl být pod tvým panstvím nejenom duchem, ale samotnou svoji přirozeností, ba i původem a ukázal tak, že si co nejsilněji přeji tvou slávu. I když vítězíš nad druhými tobě podobnými, přesto nepolevuješ a soutěžíš sám se sebou a každým dnem stáváš se větším sebe sama i se svoji velikostí. Tedy, přijmi nejmilostivější vládče tuto hvězdami uchovanou rodovou slávu a, jak možno nejdéle, opájej se tím božským blahem, které je ti dáno nejen hvězdami, ale Bohem stvořitelem a vládcem hvězd.

V Padově, čtyři dny do březnových Id, 1610.
Tvé jasnosti nejoddanější otrok, Galileo Galilei.

Hvězdný posel Galilea Galileiho dosud v kompletním českém překladu neexistuje. Bohužel, ani toto vydání, které se tak na první pohled tváří, tuto situaci neřeší. Tento Posel totiž nebyl přeložen z latinského originálu, nýbrž z ruského překladu. Při kontrole jsme pak využili překlad anglický. Prosíme tedy laskavého čtenáře, aby ho bral jen jako velmi volný, nicméně zajímavý a poučný, text vycházející z původního díla. Na přípravě pracovalo hned několik lidí, hlavní a nezastupitelný byl Václav Říkal, bez jehož skvělé ruštiny by nebylo možné na překlad ani pomyslet. Jemu, stejně jako všem ostatním, moc děkujeme.

(pokračování)

redakce

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Polosen měsíční noci
Ilustrační foto...
Co víme o Erosu?
Ilustrační foto...
O svícení 31
Ilustrační foto...
Máte rádi staré hvězdárny?
Ilustrační foto...
Cesta ke hvězdám
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691