Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Jaké bylo páté setkání Medúzy?

Ve dnech 20. až 22. dubna 2001 se uskutečnilo páté setkání skupiny pozorovatelů fyzických proměnných hvězd Medúza, tentokrát ve slovenské obci Podbiel.

Ilustrační foto...Pokud bych měl charakterizovat průběh letošního setkání třemi slovy, pak bych volil asi tato: podnětné, nevšední a deštivé. Pokud jste se ho nezúčastnili, v následujících řádcích se vám pokusím vylíčit, o co jste přišli.

Jelikož setkání Medúzy mívá obvykle nejen charakter pracovního setkání, tvořeného příspěvky účastníků a diskusemi, ale zároveň i podobu pozorovatelské expedice, s napětím jsem před odjezdem očekával vývoj počasí. Bohužel, už cestou na Slovensko začalo pršet a podmračená obloha za okny vlaku nevěštila nic dobrého. Malý motoráček, který se pomalu šinul tratí, klikatící se mezi strmými lesnatými kopci Oravské Magury podél řeky Oravy, mě dovezl přímo do obce Podbiel, místa konání našeho setkání.

Kupodivu jsem ani moc nebloudil a brzy se mi tak dostalo přivítání od našeho letošního hostitele -- Pavola A. Dubovského, zvaného též Amigo. Přestože obec Podbiel není nijak velká, žije vcelku bohatým kulturním životem, jehož část má "na svědomí" Vedecko-kultúrne centrum na Orave -- občanské sdružené založené právě Pavolem, které kromě astronomických aktivit začalo postupně působit i v oblasti divadelnictví a folklóru. V současnosti má VKCO k dispozici 20 cm dobson, se kterým pozoruje nejaktivněji sám Pavol (monitoring kataklyzmických proměnných, odhady hvězd z programu Medúzy). Ve stavbě je 30 cm reflektor, v plánu je také postavení pozorovacího domečku, kvalitní montáže a snad i pořízení CCD kamery.

Ubytování bylo vskutku nevšední. V Podbielu se totiž nachází památková rezervace tvořená komplexem dřevěnic z druhé poloviny 19. století, z nichž některé dnes slouží jako ubytovací kapacity pro turisty. A právě v jedné z nich jsme byli ubytováni. Zvenčí historické lidové stavení, uvnitř však zcela nově, moderně a komfortně vybavené! Dalším překvapením pro nás bylo, že vlastníkem oné dřevěnice je místní starosta, který je dokonce bývalým ministrem obrany SR. Měli jsme možnost se s ním setkat, když nás v neděli přišel osobně pozdravit. Během pátečního večera postupně přijížděli další a další účastníci, většinou auty, někteří dorazili až pozdě v noci.

V sobotu ráno jsme se probudili opět do deště, který vydržel po celý víkend, takže už vás nemusím napínat -- dalekohledy jsme vůbec nevytáhli. Vlastní setkání probíhalo v objektu v areálu místního fotbalového hřiště, sloužícím jinak jako příležitostná restaurace. Mělo to později jednu velkou výhodu, a to, že nám jídlo nosili přímo k vedlejším stolům.

Plánované zahájení programu v 9:00 se maličko opozdilo vinou naší ospalosti i lehkým trucováním hardwaru, ale nakonec se všechno v dobré obrátilo. Po oficiálním zahájení jsme se navzájem představili -- bylo nás celkem 19, z toho asi čtvrtina nováčků. Proto také Petr Sobotka, předseda Medúzy a hlavní organizátor setkání, na úvod stručně hovořil o tom, jak vůbec proměnné hvězdy vizuálně pozorovat.

Následoval blok věnovaný ukázkám proměnářského software. Michal Haltuf představil svůj DOSovský program Meddat s grafickým uživatelským rozhraním, sloužící pro snadné zpracování vizuálních odhadů. Verze 1.0 bude brzy k dispozici na stránkách Medúzy. Karel Mokrý nám předvedl náhled svého vznikajícího programu Observer pro Windows, který je velmi slibným projektem, neboť má ambice stát se nejobecněji použitelným programem pro zpracování odhadů u nás i ve světě -- bude umožňovat mimo jiné snadný export výsledných dat do formátů, přijímaných organizacemi jako AAVSO, VSNET aj. (samozřejmě i Medúza), a nabídne nepřeberné množství dalších funkcí. Dále jsem pokračoval já ukázkou vylepšené verze systému pro CCD fotometrii Munipack pro DOS (dříve Munidos). Kromě opravy některých dřívějších chyb a drobných zlepšení umožňuje nyní DOSovský Munipack například snadné zpracování snímků už průběžně během pozorování. Brzy bude tato verze 2.2 beta veřejně k dispozici. Na konec této části programu pak Petr Sobotka ukázal výborný, volně šiřitelný program Iris pro zpracování CCD snímků, jehož autorem je Christian Buil.

Po dobrém obědě Petr zmínil dvě chystané astronomické akce -- oslavy 100. výročí narození Antonína Bečváře a tradiční podzimní Konferenci o výzkumu proměnných hvězd v Brně, která bude letos po čtyřech letech opět mezinárodní.

V dalším příspěvku mluvil Ondřej Pejcha o pulsující proměnné V Boo, o níž napsal odbornou práci spolu s Angličanem Johnem Greavesem. Bude zanedlouho publikována v žurnálu AAVSO a autoři v ní vysvětlují současnou snižující se amplitudu pulsací hvězdy skládáním dvou blízkých period. Petr Sobotka nám pak objasnil pojem "P Cygni profil" -- jedná se o charakteristický tvar spektrální čáry způsobený Dopplerovým posuvem v rozpínající se obálce hvězdy.

Petr nám také poodhalil zákulisí přípravy Persea. V souvislosti s tím se rozvinula debata, zda je vhodné, aby byl Perseus dostupný přes Internet. Převládl názor, že ano, byť možná s nějakým omezením pro nečleny Sekce.

Dalším bodem programu byla pozorování zajímavých objektů, jež zřejmě vyústí v brzkou publikaci -- EF Cnc, která byla dříve považována za zákrytovou proměnnou a o které Petr Sobotka zjistil, že je ve skutečnosti typu RR Lyr, dále NSV 2544 (Cam), jejíž proměnnosti si všiml vizuálně Michal Haltuf a CCD měření to záhy potvrdila (zřejmě typ beta Lyr), a NSV 14781 (Cas), o které jsme na HaP J. Palisy v Ostravě pomocí CCD zjistili, že je krátkoperiodickou proměnnou s malou amplitudou. Mluvilo se také o rentgenové dvojhvězdě QR And, na kterou Medúza v roce 1998 vyhlásila celosvětovou pozorovací kampaň. Pan F. Lomoz poslal několik CCD pozorování tohoto objektu a už je tak spolu s ostatními výsledky dostatek materiálu na publikaci. Pozorovací kampaň ve spolupráci se Slovenskou astronomickou společností bude vyhlášena v Cirkuláři 21 také na symbiotickou proměnnou YY Her, o které se píše v Perseu 1/2001. V nadcházející sezóně bude třeba pokrýt zejména sekundární minimum, které by mělo nastat v září.

Poté jsme si udělali přestávku, během níž jsme se prošli po Podbielu a prohlédli si Amigovo pozorovací stanoviště.

Večer byl ve znamení diskusí. Pokračovala diskuse z brněnské konference o vhodnosti metody klouzavých průměrů pro vyhlazování světelných křivek Medúzy. Michal Haltuf slíbil, že svou metodu (která není klasickou metodou klouzavých průměrů) otestuje na vzorových datech. Námětem na obsáhlou debatu se pak stala (nijak nová) myšlenka vytvoření archivu CCD pozorování, možná technická realizace a vytvoření vhodného formátu pro ukládání dat. CCD pozorovatelé si vzájemně vyměnili zkušenosti s archivací svých pozorování. Problém je zjevně velmi složitý, prozatím bude zdokonalován hradecký systém archivace již redukovaných měření (Mirek Brož). Centrální archivace surových snímků je zatím hudbou budoucnosti.

Tématem diskuse se pochopitelně stal i dávný článek Jiřího Duška v Instantních astronomických novinách, zabývající se smysluplností zejména vizuálních pozorování proměnných hvězd. Shodli jsme se vesměs v názoru, že článek vyzněl příliš negativně zejména vůči vizuálnímu pozorování fyzických proměnných (ale i jiných typů), což může mít nepříznivý dopad na případné proměnáře-nováčky.

Dále ze sobotního večera jen telegraficky: Ondra a Petr oznámili brzké vydání kompletního souboru mapek Medúza III. Byla diskutována otázka, zda a jakou formou vydat návod k pozorování fyzických proměnných. Medúza také hledá dobrovolníky pro jednoduché rutinní práce, jako např. přepis odhadů z papíru do elektronické podoby. Proběhla debata o budoucí náplni stránek České astronomické společnosti, jejichž správcem se stal Karel Mokrý.

V neděli ráno ani hustý déšť neodradil skupinku odvážlivců od výletu na místní dominantu, vápencovou Červenou skalu. Vrátili se patřičně zablácení, ale šťastní a s batůžkem plným pozoruhodných zkamenělin. Peter Belák nám pak představil Hornonitrianskú hvezdáreň Partizánske. Petr Sobotka oznámil, že členské příspěvky slovenských členů se budou platit prostřednictvím Pavola Dubovského, čímž se dosáhne zlevnění. Zbytek dopoledne tvořila diskuse o nadcházejících volbách do výboru B.R.N.O., možných kandidátech apod.

Následoval oběd, a po něm již bylo setkání oficiálně zakončeno. Rozjeli jsme se domů a myslím, že i ostatní si odváželi tak jako já mnoho nových zkušeností, námětů k přemýšlení a novou chuť do pozorování. Děkuji Pavolu Dubovskému za poskytnutí skvělého zázemí, Petru Sobotkovi za pečlivě připravený program a organizaci, a všem ostatním minimálně za to, že přijeli. Ať se příští setkání vydaří stejně dobře jako to letošní!

Lukáš Král

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Jaký je pan Canon?
Ilustrační foto...
Cruithne -- podivný společník Země
Ilustrační foto...
Dvojitý Hermes?
Ilustrační foto...
Sluneční skvrny pouhým okem
Ilustrační foto...
O svícení 6
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691