Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Co skrývá Titan?

Na první snímky z pouzdra Huygens, které snad odhalí tajemství Saturnova měsíce Titanu, si ještě pár roků počkáme. Astronomové však pod jeho oblačnou přikrývku nahlížejí už dnes.

Ilustrační foto...Největší Saturnův měsíc Titan se nám nejspíš snaží napovědět, jak vypadala Země v ranných dobách vývoje. Atmosféra Titanu je z devadesáti procent tvořena dusíkem, druhým nejrozšířenějším plynem je metan. Obě složky neustále čelí účinkům ultrafialového záření ze Slunce, energetickým elektronům ze Saturnovy magnetosféry a rovněž kosmickým paprskům. Části původních molekul pod palbou těchto "zlých sil" rekombinují a vytvářejí složitější sloučeniny. Fotochemické modely předpovídají, že základním organickým produktem těchto atmosférických reakcí může být ethan.

Ethan a další organické sloučeniny se nejspíš na povrch Titanu snáší v podobě jemného deště nebo sněhu. Je-li tato předpověď správná, je velmi pravděpodobné, že se na jeho povrchu vyskytují moře a oceány naplněné tekutým ethanem. Ostatní "suchý" terén nejspíš pokrývají vrstvy organických látek.

Na dno neprůhledných oblaků Titanu poprvé prohlédl Hubblův kosmický dalekohled v říjnu roku 1994. Jeho tvář byla snímkována v blízké infračervené oblasti, protože ve viditelné oblasti spektra je jeho atmosféra neprůhledná. Na snímcích s rozlišením až šest set kilometrů byly patrné světlé a tmavé skvrny, z nichž ty největší měly až několik tisíc kilometrů v průměru. Současné závěry z pozemských pozorování tato dřívější pozorování potvrzují.

S pomocí adaptivní optiky (PUEO) na Kanadsko-fracouzsko-havajském dalekohledu (CFHT) vědci nyní získávají snímky v nebývalé kvalitě. Pro pozorování se využívá "pozorovací okno" na vlnových délkách od 1,3 do 1,6 mikrometrů, kterým lze prohlédnout až na samotný povrch Titanu.

"Díky adaptivní optice máme k dispozici data již od roku 1994," vysvětluje Athena Coustenis z observatoře Paris-Meudon. "Snímky získané pomocí aparatury ADONIS (ADaptive Optics Near Infrared System) a HST byly první, které nám dovolily nahlédnout na povrch Titanu."

"Nestačí mít k dispozici dobrou techniku, klíčem k úspěchu je i dobré počasí, dokonce i na takovém místě jako je Mauna Kea," pokračuje Coustenis. "Ještě nedávno jsme byli nadšeni ze snímků, které poprvé odhalily existenci světlé oblasti u západního okraje Titanu. Objev tohoto útvaru, který pomohl zjistit denní pohyb satelitu ale vyžaduje pro zjištění jeho skutečné podstaty další zkoumání.“

Adaptivní optika rovněž dovolila sestavit novou mapu Titanu. "Z našich map vyplývá, že tmavší oblasti jsou asi třikrát temnější, než jasná skvrna. Možná to svědčí o kombinaci organických usazenin a ledových ploch, které pravděpodobně kopírují terénní nerovnosti," vysvětluje Coustenis.

Další důležitý poznatek zjištěný na základě pozorování CFHT na vlnové délce 0,9 mikrometrů se spektrografem OASIS, odkrývá více než 70 různých oblastí na Titanově disku.

Vědci nevylučují ani možnost, že v atmosféře Titanu dochází k občasným bleskovým výbojům. Dokonce i pouzdro sondy Hyugens bylo navrženo tak, aby odolalo případným zásahům blesků mezi atmosférou a povrchem Titanu.

Ilustrační foto...
"Blesky v atmosféře Titanu jsou pravděpodobně velmi vzácným úkazem. Nesmíme opomenout, že je zde malý příkon sluneční energie, nízká teplota a gravitace. Přesto nelze existenci blesků v takovém prostředí vyloučit, " tvrdí Tetsuya Tokano, vědecký pracovník z Institutu pro Geofyziku a Meteorologii v Kolíně.

Pro vznik bleskových výbojů v atmosféře Titanu budou důležitá oblaka metanu, která byla prokázána v jeho troposféře. Oblaka při své tvorbě zachycují z troposféry četné volné elektrony. V důsledku toho může vznikat záporný náboj oblačnosti, který se "vybíjí" výbojem mezi povrchem.

Další pozorování s lepším spektrálním rozlišením a s použitím adaptivní optiky budou jistě důležitou zkouškou před misí Cassini-Huygens. "Buďme však trpěliví," tvrdí Jean-Pierre Lebreton podílející se na vědeckém programu sondy Huygens. "Teprve od mise Cassini-Huygens očekáváme, že nám umožní nahlédnout pod tlustou oranžovou oponu Titanu."

Pavel Gabydyl

| Zdroj: Podle e-mailu mého nadřízeného a materiálů ESA IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Vyhlášení soutěž o nejlepší letecké snímk
Ilustrační foto...
Dvě stě vzdálených balvanů aneb dvě stě tr
Ilustrační foto...
STS-118: Endeavour – průběh letu (18. – 21.
Ilustrační foto...
Instantní hvězdárna: výměna kopule
Ilustrační foto...
Problémy příliš hmotných hvězd
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691