Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Letošní pohled na loňský bolid

V pátek 11. a v sobotu 12. května se uskutečnila v prostorách Hvězdárny a planetária Johanna Palisy v Ostravě poměrně netradiční akce. Ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky v Ondřejově byl uspořádán pracovní seminář Pád meteoritu na Morávce 6. května 2000 -- co víme rok poté.

Ilustrační foto...Páteční část semináře byla určena vědeckým pracovníkům a nebyla přístupná širší veřejnosti. Náplň této vědecké části nejlépe charakterizuje uvozující odstavec z oficiální pozvánky sestavené Dr. Jiřím Borovičkou:"Za jasného slunečného odpoledne 6. května 2000 prolétl nad jižním Polskem a severní Moravou mimořádně svítivý bolid, který vzbudil pozornost tisíců náhodných svědků. Na Ostravsku vyvolal i mohutné zvukové efekty. Vzápětí po průletu bolidu byl v obci Morávka sledován pád malého meteoritu. Během následujících týdnů byly nalezeny další dva meteority. Mezitím se ukázalo, že tři pohotoví svědci natočili bolid videokamerami a že zvukové efekty byly zaznamenány na řadě seismických stanic. Bolid byl též registrován americkými družicemi z oběžné dráhy. Meteority byly analyzovány v několika laboratořích v České republice i v zahraničí. Jde teprve o šestý meteorický pád v historii, kdy bylo možné určit dráhu na základě objektivních záznamů, a možná o vůbec nejkomplexněji zdokumentovaný pád meteoritů. Pracovní seminář organizujeme proto, aby se jednotlivé týmy vzájemně informovaly o svých výsledcích za první rok studia a mohly koordinovat další postup prací.“

V pátek odpoledne se v přednáškovém sále sešlo osm vědců:

 • J. Borovička, Z. Ceplecha, P. Koten, P. Spurný, Astronomický ústav Ondřejov
 • P. Jakeš, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • J. Kučera, Z. Řanda, Ústav jaderné fyziky, Řež
 • I. Ndiaye, Ústav anorganické chemie, Řež
a asi desítka pracovníků a spolupracovníků HaP J. Palisy v roli „pozorovatelů“. Program začal s dvouhodinovým zpožděním způsobeným pozdějším příjezdem některých účastníků, ale také vlivem natáčení České televize Ostrava pro pořad Regiony. Úvodní přednášku, která měla (jako i ostatní, které zazněly) pracovní charakter -- diskutovalo se přímo v potřebných okamžicích, nikoliv jen až na konci, proslovil Jiří Borovička. Jeho rekonstrukce dráhy bolidu v atmosféře, ale především detailní studium fragmentace bolidu byly přítomnými velmi kladně hodnoceny. Nestor české meteoritické astronomie, Dr. Ceplecha, poznamenal, že především ve studiu fragmentace bolidu se jedná o průkopnickou práci, protože noční snímky takovou analýzu neumožňují.

Pak referoval o výsledcích analýzy meteoritů Dr. Jakeš. Ač si v prvé chvíli myslel, že se jistě bude jednat o jeho "vysněný" achondrit, přesná klasifikace byla neúprosná: typ H 5 případně H 6. Tedy nic výjimečného z pohledu geologa. Dr. Řanda ve svém vystoupení sdělil výsledky detailní jaderné analýzy. Posledním samostatným referátem byly výsledky měření obsahu iridia, které předložil doktorand Ing. Ibrahim Ndiaye. Byla to ona pověstná třešnička na dortu globalizace, když v ostravském sále hovořil o slezském bolidu, jehož zbytky dopadly do Beskyd, ke skupině převážně pražských vědců inženýr ze Senegalu!

Pak následovala rozsáhlá rozprava, která vyústila mimo jiné i k dohodě o publikování série vědeckých článků pod shodným názvem. Asi o půl desáté večer v zápalu diskuse dospěli všichni přítomní k tomu, že je nutné prozkoumat prasklinu na meteoritu Morávka č. 2, která není přes sklo vitríny vidět. Mechanickou cestou byla Dr. Spurným překonána veškerá "top security" opatření. Pak jsem asi hodinu obdivoval, jak postupně všichni berou kámen do ruky a prohlížejí ho a diskutují a diskutují a prohlížejí ... Najednou mi něco blesklo hlavou a já si představoval v jejich ruce lebku ... Aniž by to tušili, defilovalo ten večer přede mnou dobrých sedm přírodovědeckých Hamletů!

Zkoumat dál či nikoliv, toť otázka!

Další analýzy, především nedestruktivní, s využitím metod jaderné chemie, budou jistě pokračovat. Analýza letu však už asi vydala veškeré plody.

Asi ve 22.30 se seminář posunul do zcela neoficiální polohy, kterou zaujal v restauraci "U Zlatého lva" a setrval v ní do půlnoci.

Ilustrační foto...

Shrnutí výsledků semináře v heslech, jak je sestavil Dr. Borovička:

1. Stav prací

 • kalibrace videozáznamů, určení dráhy bolidu -- hotovo (Borovička aj.)
 • detailní studium fragmentace z videozáznamů -- hotovo částečně (Borovička)
 • klasifikace meteoritů, petrologie -- hotovo (Jakeš aj.)
 • měření chemického složení metodami jaderné fyziky -- dosud změřeno 36 prvků, ještě se bude pokračovat (Řanda aj., Vobecký aj.)
 • měření kosmogenních radionuklidů -- změřeno, třeba dodělat interpretaci (Häusser aj., Řanda aj.)
 • interpretace siesmických záznamů -- dosud uděláno jen v prvním přiblížení (Ceplecha)
 • zpracování infrazvukových záznamů -- dosud nezačalo
 • světelná křivka z družic -- není k dispozici, je utajována

2. Další postup
Bylo konstatováno, že meteority patří k nejběžnějšímu typu H5. Unikátnost celého případu je dána především možností studia fragmentace na videozáznamu a ze seismických dat a zároveň možností studovat strukturu meteoritu poblíž drobných prasklin. Byl dohodnut následující postup:

 • Jakeš zjistí možnosti zhotovení přesných modelů meteoritů.
 • Po zhotovení modelů (nebo alespoň sejmutí podkladů) bude z meteoritu Morávka 1 odříznut vzorek obsahující prasklinu. Jakeš bude zkoumat strukturu materiálu podél praskliny.
 • Část vzorku použijí Řanda a Kučera k ověření naměřených anomálií v zastoupení lanthanoidů a antimonu. Vzorek odebraný v dubnu v Ondřejově bude použit k měření obsahu platinových prvků a rtuti.
 • Řanda a Kučera zjistí možnosti použití metody PGA (prompt gama-ray analysis) k měření obsahu boru a síry v Řeži. Další zajímavý prvek by bylo lithium.
 • Kalenda se bude věnovat seismickým záznamům, Borovička mu dodá co nejvíce údajů o jednotlivých rozpadech meteoroidů zjistitelných z videa.
 • Jakeš nabídne Schulzovi (Německo) možnost analýzy vzácných plynů.
 • V případě zájmu o vzorek ke studiu magnetismu (Kletechka) požádáme o podrobnější zdůvodnění.
 • Analýzy ablační kůry budou pokračovat podle možností (Šindelář).
 • Na jaře 2002 bude zvážena možnost podat společný grant.

3. Koordinace publikační činnosti
Předpokládáme publikaci série článků se společným hlavním titulem (např. The Morávka meteorite fall) a číslovanými podtituly v časopise Meteoritics & Planetary Sciences. Kolektivy autorů mohou být zcela různé, články budou zasílány k publikaci tak, jak budou hotové, nepředpokládáme, že by vyšly všechny ve stejném čísle časopisu. Koordinaci (přidělování čísla podtitulu) zajistí Borovička. Kromě této série mohou jednotliví autoři připravit i poněkud jinak zaměřené články do jiných časopisů.

Možná (velmi předběžná) struktura série článků:

 • Zpracování videozáznamů a seismických dat, dráha a fragmentace bolidu (Borovička, Kalenda, et al)
 • Klasifikace meteoritů, petrografie, vzácné plyny (Jakeš, Schultz et al.)
 • Chemické složení, radionuklidy (Řanda, Häusser et al.)

4. Koordinace pro případ dalšího meteorického pádu
Bude ustaven tým rychlé reakce složený z pracovníků Astronomického ústavu, Přírodovědecké fakulty a Ústavu jaderné fyziky. Účastníci schůzky dodají Borovičkovi kontaktní údaje (seznam osob, e-maily, telefony), ten je potom všem rozešle.

V sobotu následovala populární část semináře pro veřejnost. Od devíti hodin přednášel Dr. Borovička, po hodině jej vystřídal Dr. Jakeš, který o přestávkách též určoval původ různých kamenů donesených na přednášku přímo návštěvníky v nervózním očekávání, že se jedná o další meteority. Petr Jakeš je se slovy: "Hlavně nevěřte autoritám! uvedl do reality. Napadlo mne, že by si mohl otevřít takovou malou poradnu.

Pak následovala přednáška Tomáše Havlíka "Události ze 6. května rok poté", a šup do sálu planetária, kde byl seminář zakončen obnovenou premiérou pořadu "Kameny z nebe". Popularizační část semináře přilákala asi šedesát lidí. Po celou dobu byly k vidění ve vitrínce všechny tři meteority, dnes nahrazeny provizorními sádrovými kopiemi.

A za rok? Asi už ne, byla to patrně poslední návštěva meteoritů u nás. Příště za nimi musíme do Národního. Myslím muzea.

Tomáš Gráf

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Chcete odradit dívku? Balte ji na hvězdy!
Ilustrační foto...
Tanec prachu na Erosu
Ilustrační foto...
Geovycházky 2
Ilustrační foto...
Zamřel Walter Schirra (1923 - 2007)
Ilustrační foto...
Šen-čou nad námi!
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691