Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Patnáctý sjezd České astronomické společnosti

Z pohledu zúčastněného pozorovatele.

Ilustrační foto...Jubilejní 15. sjezd České astronomické společnosti (založena 8. prosince 1917) se uskutečnil v pražském Planetáriu ve Stromovce ve dnech 31. března a 1. dubna 2001 za účasti bezmála čtyřiceti delegátů, zvolených podle stanoveného klíče pobočkami, sekcemi a jmenovaných kolektivními členy Společnosti. Sjezd hodnotil tříleté období činnosti pod vedením výkonného výboru, zvoleného v roce 1998 v Brně (předseda Dr. Jiří Borovička, členové Dr. Petr Hájek, Karel Halíř, Pavel Suchan, Ing. Jan Šafář, Dr. Miloš Zejda). Jak vyplynulo z obsáhlé zprávy o činnosti, kterou přednesl odstupující předseda, ČAS se během posledních tří let konsolidovala jak po obsahové tak po formální stránce.

Členská databáze je v dobrém stavu, zahrnuje celou historii od restrukturalizace ČAS v roce 1959, a průběžně se aktualizuje. Stávající pobočky a sekce vyvíjejí úctyhodnou činnost a v průběhu volebního období vznikly tři nové sekce (pro temné nebe, historická, přístrojová a optická). Počet členů ČAS vzrostl téměř o čtvrtinu; do ČAS se opět hlásí hodně mladších zájemců.

ČAS uspořádala v roce 1998 prestižní společnou konferenci České a Evropské astronomické společnosti (JENAM 98) v Praze a na ni navazující plenární schůzi ČAS. O rok později se rozhodující měrou podílela na přípravě i realizaci jedinečného Astronomického festivalu 1999 v Brně, kde se mimo jiné v panelové diskusi i samostatných přednáškách ohlíželi významní čeští, slovenští i exiloví astronomové za astronomickými výsledky XX. století.

V roce 2000 připravila ČAS jednak seminář k výročím Tadeáše Hájka z Hájku ve Žďáru nad Sázavou a jednak setkání s kosmonauty Jamesem Lovellem a Vladimírem Remkem v pražském Planetáriu. ČAS rovněž začala organizovat astronomickou korespondenční soutěž pro mládež. Soutěže se každoročně účastní několik set zájemců z celé republiky a nejlepší řešitelé se pak setkávají při návštěvě Hvězdárny v Ondřejově.

V témže období začal výkonný výbor vydávat při vhodných příležitostech tisková prohlášení, šířená ve sdělovacích prostředcích za účinné pomocí Tiskového odboru AV ČR. Tatáž spolupráce se osvědčila při tiskových konferencích ČAS, jež mají čím dál tím větší ohlas ve sdělovacích prostředcích (např. Úplné zatmění Slunce, Meteorický déšť Leonid, Domnělé riziko konstelace planet, Budeme ještě vídat hvězdy na obloze?). V poslední době přistoupila ČAS též ke slavnostnímu předávání osvědčení o pojmenování planetek (přímo na sjezdu obdrželi tato osvědčení mj. doc. Luboš Perek a Kamil Hornoch).

Rozsáhlou činnost ČAS dokládají též její průběžně aktualizované stránky na internetu (www.astro.cz), které obsahují mimo jiné zprávy ze sekcí a poboček, horké novinky, astronomický obrázek dne, údaje o nově pojmenovaných planetkách s vazbou na české prostředí a nejnověji též astronomický slovníček (ve spolupráci se Slovenskou astronomickou společností při SAV).

Kvalitní administrativa i solidní výsledky se rovněž odrazily na finanční podpoře činnosti ČAS prostřednictvím dotace od Rady českých vědeckých společností, jež dosáhla pro rok 2001 rekordní výše přes 200 tisíc Kč, navzdory tomu, že úhrnná výše dotací pro činnost vědeckých společností je už několik let číselně stálá (tj. s ohledem na inflaci fakticky klesá). To také podtrhl ve svém vystoupení v úvodu sjezdu místopředseda Rady vědeckých společností a představitel sesterské Jednoty českých matematiků a fyziků doc.RNDr. Štefan Zajac.

K předneseným zprávám předsedy a dalších funkcionářů ČAS se rozproudila živá diskuse, moderovaná Dr. Petrem Hájkem, který jednání sjezdu předsedal. Navzdory kritickým výtkám lze podle mého soudu označit uplynulé tříleté období za jedno z nejúspěšnějších v celých poválečných dějinách ČAS.

Ilustrační foto...

Následovala dvojice souhrnných přednášek, které byly navíc přístupné široké veřejnosti. V nich Dr. Jiří Grygar hovořil o přístrojových vyhlídkách astronomie v první třetině XXI. století a Ing. Marcel Grün podobně probral vyhlídky kosmonautiky. První den sjezdu probíhal ve znamení mimořádné sluneční činnosti (na Slunci bylo i pouhým okem vidět dvě skvrny) a následné polární záře. Zdá se, že to byla vhodná předehra k druhému dni, kdy měli delegáti zejména dva odpovědné úkoly: jednak zvolit nové čestné členy ČAS a jednak nové vedení Společnosti pro příští funkční období. Zvláště tomuto druhému úkolu předcházela horečná (údajně snad celonoční ?) jednání, neboť dosavadní předseda již předem avizoval, že z důvodů pracovního zaneprázdnění znovu kandidovat nebude, a v ČAS vznikla v posledních letech tradice, že kandidují ucelené týmy.

Předehrou k této volbě bylo představení sedmi potenciálních čestných členů ČAS, které na doporučení poboček a sekcí předložil sjezdu odstupující výkonný výbor. Tajným hlasováním se pak novými čestnými členy stali: astronaut Eugene Cernan (*1934), Ing. Jan Kolář (*1936), RNDr. Ladislav Křivský (*1925) a RNDr. Zdeněk Sekanina (*1936). Sjezdu pak ohlásily kandidaturu dva týmy, jejichž "volební lídři" Dr. Petr Hadrava a Dr. Petr Pravec krátce pohovořili o svých představách, jak řídit ČAS do roku 2004 a odpověděli stejně jako členové týmů na dotazy delegátů. Tajné hlasování bylo tak vyrovnané, že rozhodlo až druhé kolo, v němž rozdílem 4 hlasů zvítězil tým Dr. Pravce, jenž se tak stal novým předsedou ČAS.

Ve výkonném výboru se tak kromě jediného veterána Karla Halíře objevila vesměs nová jména: P. Bartoš, Š. Kovář, K. Mokrý, P. Sobotka a E. Šafářová. Úspěšný rozvoj činnosti České astronomické společnosti však přirozeně závisí nejenom na těchto sedmi statečných, ale na všech, kterým záleží na tom, aby naše astronomie sehrávala i v budoucnu tu úlohu, která ji historicky přísluší.

Jiří Grygar

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Kde je Vulkán?
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2003 - díl A
Ilustrační foto...
Potvrzeno: Země se otepluje
Ilustrační foto...
Týden s vesmírem 24
Ilustrační foto...
Kometa C/2007 F1 (LONEOS)
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691