Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Chcete se stát klikvorkery?

Představte si, že sedíte u počítače, prohlížíte si na něm detailní fotografie Marsu a klikáte myší na krátery. Jakmile na jejich okrajích vyznačíte čtyři body, automaticky se vygeneruje jejich obrys a vy pokračujete dál. Na prvý pohled to vypadá jako nějaká stupidní počítačová hra, ale ve skutečnosti se jedná o zajímavý vědecký experiment, kterého se můžete zúčastnit i vy!

Ilustrační foto...Právě popsaný interaktivní projekt se nazývá "Clickworkers" a jeho úkolem je zjistit, do jaké míry může být široká veřejnost prostřednictvím Internetu nápomocná v rutinním zpracovávání vědeckých dat. Hlavní inicializátor výzkumu, softwarový inženýr B. Kanefsky spolu s N. G. Barlowem a V. C. Gulickem zvolili pro tuto studii jednoduchou identifikaci impaktních kráterů na snímcích Marsu, které pořídily sondy Viking a Mars Global Surveyor.

Vědci nemají tyto úkony příliš v lásce, protože se jedná o dosti otravnou a zdlouhavou práci, kterou za vás počítač rozhodně neudělá. Neexistuje totiž žádný software, který by tento zdánlivě primitivní úkol mohl vyřešit. Proč tedy nezapojit všechny potencionální dobrovolníky, kteří mají mozek, oči a ruku položenou na myši?

V první fázi projektu se staly podkladem pro "proklikávání" červené planety fotografické mapy Viking Orbiterů, na kterých již roku 1988 Barlow identifikoval celkem 42 284 kráterů. Další úkoly se začaly nabalovat posléze.

Jaký je tedy úkol klikvorkerů? První krok spočívá v přihlášení na adresu http://clickworkers.arc.nasa.gov/top, kde si můžete vybrat z nabídky zatím tří jednoduchých úkonů: Ten nejsnazší spočívá v označování okrajů kráterů, na snímcích z Viking Orbiterů, které se vám samy vygenerují. Stačí čtyřikrát kliknout na libovolné místo kráterového valu tak, aby spojnice jednotlivých bodů vytvořily kružnici. Pokud jste to provedli správně, objeví se na snímku červený obrys kráteru, který jste právě označili. Tak pokračujete dál, dokud neoznačíte všechny krátery na daném snímku.

Trochu složitějším úkolem (ne pro vás, ale spíš pro vaši linku či počítač) je obdobná identifikace kráterových valů na snímcích ze sondy Mars Global Surveyor. Tyto snímky jsou dosti velké a i na pevné lince si chvíli počkáte, než se vám načtou (pozor, výjimkou nejsou ani obrázky s rozměry 1000x10000 pixelů!). Určitou dávku motivace však dodává skutečnost, že tyto pohledy na červenou planetu před vámi ještě nikdo nekatalogizoval.

Ilustrační foto...

Poslední z dosud nabízených úkolů spočívá v jednoduché klasifikaci kráterů. Ta se opírá o morfologickou klasifikaci, kterou zavedl v již zmíněném katalogu Barlow a rozděluje krátery do třech základních skupin: čerstvé (fresh), erodované (degraded) a silně erodované neboli duchové (ghost).

Experiment se rozběhl 17. prosince minulého roku a už po prvních čtyřech dnech označilo asi 800 "klikvorkerů" kolem 30 tisíc kráterů. Do února už stačili "klikvorkeři" označit na půl milionu kráterů a uskutečnit celkem 120 tisíc klasifikací.

Dobrovolní účastníci průzkumného projektu tedy odklikali marsovské krátery mnohem rychleji, než by to zvládl promovaný student geologie. Kdyby skutečně pracovali na zpracování dat, byla by jejich dokonce mnohem větší, než s jakou stíhá chrlit data sonda Mars Lunar Surveyor.

K tomu, abyste mohli tuto práci vykonávat, opravdu nemusíte mít žádné geologické znalosti. "Stačí, když rozeznáte kopec od díry v zemi," tvrdí Kanefsky. Rozhodující v tomto experimentu je však nejen množství, ale i kvalita značení jednotlivých kráterů. Porovnání výsledků prvních 31 tisíc "kliků" ale ukázalo, že jejich výsledky se velmi dobře kryjí s výsledky publikovanými v samotném katalogu. Celkem 317 známých kráterů s průměrem nad třicet kilometrů bylo potvrzeno alespoň dvěma nezávislými klikvorkery, zbytek potvrdilo až pět nezávislých klikvorkerů!

Experiment zdaleka neskončil, do budoucna se totiž počítá s rozšířením jeho úkolů. Jak naznačují první výsledky, může být právě podobný způsob výhodný pro vyhodnocování obrovského množství dat a snímků, které dnes mohou automatické sondy chrlit mnohem rychleji, než jim kdokoli stačí porozumět.

Klikvorker Pavel Gabzdyl

| Zdroj: NASA Ames Research Center IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
O svícení 47
Ilustrační foto...
Diamantový prach 1
Ilustrační foto...
Snímky atmosféry Uranu a Neptunu z HST
Ilustrační foto...
Militarizace vesmíru? Ano!
Ilustrační foto...
O nové hvězdě v galaxii M 31
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691