Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Blízkozemní planetky -- polovina úkolu hotova?

V současnosti známe již přes 1250 planetek, které se mohou na své dráze kolem Slunce dostat do blízkosti Země. Je to hodně nebo málo?

Ilustrační foto...Ohlédněme se nyní za objevy blízkozemních planetek v uplynulém roce. Zajímat nás budou hlavně tělesa s průměrem větším než jeden kilometr, které při srážce se Zemí představují vážnou hrozbu. Blízkozemními nazýváme planetky, jejichž perihel (bod dráhy nejblíže Slunci) se nachází ve vzdálenosti méně jak 1,3 astronomické jednotky od Slunce. Tyto planetky se také označují zkratkou NEAs (z anglického Near Earth Asteroids).

Prvním projektem zaměřeným na systematické vyhledávání a sledování těles v blízkosti Země užívajícím elektronický detektor typu CCD byl projekt Arizonské univerzity známý pod jménem Spacewatch. Svou historii začal psát již v roce 1980 a opravdu velkých úspěchů dosáhl v letech devadesátých.

V posledních pěti letech vznikly další projekty (také označované společným názvem prohlídky) zaměřené na vyhledávání a sledování blízkozemních planetek. Nejproduktivnějším, co se počtu pozorování a objevů týče, se stal LINEAR, projekt Massachusetského technologického institutu, v současnosti využívající dva automatické dalekohledy US Air Force na stanici v Socorro, Nové Mexiko. Jaká byla situace s objevy velkých blízkozemních planetek (průměr nad 1 km) v uplynulém roce?

V lunacích roku 2000 bylo objeveno celkem 371 blízkozemních planetek, z toho 125 s odhadovaným průměrem nad 1 km, což představuje průměrně 10 až 11 objevů za měsíc. Je to nárůst o 40 procent ve srovnání s rokem 1999, kdy bylo objeveno měsíčně průměrně 7 až 8 velkých blízkozemních planetek.

Počty objevených blízkozemních planetek v jednotlivých lunacích roku 2000 znázorňuje priložený graf. Pokles v letních měsících je způsoben především monzunem omezujícím pozorování ze stanic na jihozápadě USA, kde se nachází většina prohlídek.

O objevy velkých blízkozemních planetek v minulém roce se podobně jako v předchozích dvou letech nejvíce zasloužil program LINEAR, který objevil 75 procent z nich. Druhým v pořadí byl program LONEOS pracujíci na Lowellově observatoři se 7% podílem. Mezi těmito objevy bylo několik opravdu velkých planetek: čtyři s průměrem kolem 7 km, osm s průměrem kolem 4-5 km a osmnáct přibližně 3-km těles.

Tento relativně velký počet objevů velkých blízkozemních planetek byl poněkud neočekávaný, neboť se podle některých modelů mělo za to, že již byly známy téměř všechny blízkozemní planetky s průměry většími než 4 km. (Pozn.: Velikosti NEAs zmiňované v tomto článku jsou odhadovány z jejich absolutních magnitud a za předpokladu obvyklého albeda a jsou tedy nutně poněkud nejisté. Skutečné velikosti jsou známy jen u malého počtu NEAs.)

Alan Harris provedl analýzu počtu znovudetekcí ("redicoveries") NEAs LINEARem a odhadl z toho, jaká je celková populace NEAs v závislosti na jejich velikosti. Dospěl k závěru, že blízkozemních planetek s průměrem nad 1 km by mělo být o něco více než 800. Tento odhad je v dobré shodě s jinými nedávno publikovanými odhady počtu těchto těles. Harris však upozorňuje, že odhad založený jen na počtu znovudetekcí je vždy nutně poněkud podhodnocen, neboť se implicitně předpokládá, že dosud neobjevená část populace je podobná části již objevené; skutečný počet velkých blízkozemních planetek je pravděpodobně blízký hodnotě 1000.

Ilustrační foto...

Ve zkoumaném vzorku je jistě podhodnocen počet těch blízkozemních planetek, jejichž dráhy neumožňují časté setkávaní se Zemí. Na druhou stranu tyto planetky však ze stejného důvodu predstavují pro nás také menší nebezpěčí. Přijmeme-li za pravdivý odhad počtu 1000 blízkozemních planetek s průměrem přes 1 km, tak nyní již známe 47 procent z nich (467). Pokud je skutečný počet těchto těles 900, známe již 52 procent.

Vypadá to, že tedy již známe zhruba polovinu celkového počtu NEAs s průměry většími než 1 km. V každém případě je již splněna polovina stanoveného úkolu "Spaceguard", jímž je nalézt 90 procent velkých blízkozemních planetek do roku 2008. Druhá polovina úkolu však bude bezpochyby náročnější, neboť na své objevení čeká ta obtížnější část populace velkých NEAs. A samozřejmě, až bude splněn tento základní úkol a budeme znát již 90 procent velkých NEAs, bude třeba se zaměřit na menší tělesa s průměry pod jeden kilometr.

Důsledky jejich dopadů na Zemi jsou sice "menší", než v případě velkých NEAs, ale zato je jich mnohem více a dopadají tedy mnohem častěji. Na nedostatek práce si tedy observatoře zabývající se objevy, sledováním či výzkumem blízkozemních NEAs nebudou moci ještě dlouho stěžovat.

Peter Kušnirák a Petr Pravec

| Zdroj: NEO News (01/20/01) IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Byli lidé na Měsíci?
Ilustrační foto...
Do vesmíru s amatéry?
Ilustrační foto...
Kleťský zvířetník II.
Ilustrační foto...
Situace na trhu s malými tělesy Sluneční soust
Ilustrační foto...
Slzy svatého Vavřince přicházejí
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691