Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Kolik vydělávají astronomové?

Možná jste i vy narazili na informaci o neuvěřitelně vysokých platech českých astronomů. Redaktoři zpravodaje Corona Pragensis však zjistili něco poněkud jiného.

Ilustrační foto...Průměrná výše hrubého měsíčního platu astronomů měla v roce 1999 dosáhnout, podle tabulky uvedené 12. října 2000 v Lidových novinách, částky 25 744 Kč. Právě tento nesprávný údaj si mohli přečíst nejenom astronomové, ale všichni čtenáři tohoto deníku ve speciální příloze věnované platům v České republice. A protože se zde autor dopustil zjednodušení a tím následného zkreslení, podávám k tomu na vyžádání podrobnější vysvětlení.

Nejenom tento údaj, ale i všechny další převzal příslušný redaktor z publikace Českého statistického úřadu Mzdy zaměstnanců za rok 1999 (kód 31 09-00), která zveřejňuje průměrné mzdy zjištěné z výběrového šetření mezd zaměstnanců. Toto každoročně prováděné šetření používá mj. i třídění podle klasifikace zaměstnání (KZAM), která byla vypracována na podkladě mezinárodního standardu ISCO-88. A nyní se již dostáváme k vlastnímu meritu věci. Ve výše uvedené klasifikaci se pod kódem 2111 nachází podskupina zaměstnání "fyzikové a astronomové".

Dotyčný redaktor, s největší pravděpodobností, aby získal zajímavější kategorii zaměstnance (viz rovněž výběr jednotlivých profesí uveřejněných v tabulce), vypustil "méně zajímavé" fyziky a uvedl pouze astronomy. Ti přitom ale tvoří jen malou část z celé skupiny a výsledná výše mzdy je pak pochopitelně ovlivněná také dalšími kategoriemi pracovníků jako např. jaderný fyzik apod. Je-li tedy průměrná mzda celé této podskupiny vztažena jen na astronomy, jedná se samozřejmě o chybu.

Pro úplnost ještě uveďme, že uvedená průměrná mzda je vypočtena jako průměr hrubých měsíčních mezd všech zaměstnanců, kteří byli zařazeni pod kód 2111 a měli minimálně 1700 placených hodin za uvedený rok.

Do příslušné podskupiny pod kódem 2111 podle definice přitom patří:

  • vědecký (výzkumný a vývojový) pracovník v oborech fyzikálních;
  • fyzik mechanik;
  • fyzik termodynamik, akustik, optik;
  • fyzik elektřiny a magnetismu;
  • fyzik atomový, molekulární, nukleární;
  • balistik;
  • astronom, astrofyzik;
  • fyzik hydromechanik;
  • fyzik jinde neuvedený.
Problematická je rovněž i hypotetická možnost případného přepracování klasifikace KZAM, neboť ta vychází z klasifikace OSN, kterou až na nepatrné výjimky převzala Evropská unie. Právě s ohledem na připravovaný vstup České republiky do Evropské unie statistický úřad postupně ustupuje od ryze národních klasifikací a číselníků a přebírá mezinárodně platné standardy. Navíc by zde vzhledem k velmi malému počtu respondentů, v případě zpravodajských jednotek za kategorii astronom, musela být brána v úvahu i ochrana individuálních dat.

Tento přístup k interpretaci příslušných statistických dat ze strany medií není bohužel výjimečný, naopak je ve smyslu obecně známých žurnalistických postupů (např. zvýrazňování zajímavosti, atraktivnosti, příklonu k negativnímu hodnocení apod.) spíše dosti častý. Obdobně jsou např. nezřídka přecházeny nebo ignorovány naše metodické informace, důležité poznámky a vysvětlivky k jednotlivým číslům apod.

Platy v Astronomickémústavu AV ČR
 
Prům. přepočtený 
počet 
zaměstnanců
Prům. měsíční
výdělek v Kč
Prům. přepočtený
počet 
zaměstnanců
Prům. měsíční
výdělek v Kč
 
1999
1999
1998
1998
vědecký pracovník 
s VŠ (s atestací)
38
19 418
36
16 927
odborný pracovník 
VaV s VŠ
20
13 463
22
11 372
odborný pracovník 
VaV s SŠ
22
12 849
22
10 577
technicko-hospodářský 
pracovník
15
13 958
15
12 794
dělník
23
10 204
25
9 233
provozní pracovník
0
0
0
0
Celkem
AsÚ AV ČR
118
14 659
120
12 653
Je třeba zdůraznit,že se zde nejedná a o pravidelný měsíční příjem, ale o průměrný hrubý měsíčnívýdělek, tj. 1/12 všeho, co projde pokladnou, včetně jedné poloviny 13.a jedné poloviny 14. platu, všech odměn apod. 
   
Marie Borská
   
Ing. Marie Borská pracujev Kanceláři Akademie věd ČR. Corona Pragensis požádala o údaje KAV, abyse zjistil skutečný stav věcí, protože číslům v LN šlo jen těžko uvěřit...

Český statistický úřad jako nezávislý státní úřad přitom nemá sebemenší zájem korigovat či jinak zkreslovat zveřejňovaná data a tím méně nesprávně informovat veřejnost. Úřad však bohužel již nemůže ovlivnit způsob interpretace a konečné použití těchto dat jednotlivými uživateli, a konkrétně novináři. Nepomohou v tom ani již zmíněné podrobné vysvětlivky, které jak známo většinou nejsou předmětem zvláštní pozornosti a zájmu, ani "osvětová činnost", kterou úřad při všech příležitostech kontaktu s příjemci statistických dat, tedy především s novináři, provádí. To záleží zcela na odborných znalostech příslušné problematiky jednotlivými novináři či autory a také na jejich profesionální etice a odpovědnosti.

Článek uveřejňujeme s laskavým svolením vydavatelů Corony Pragensis, zpravodaje pražské pobočky České astronomické společnosti.

Ladislav Pištora

| Zdroj: Autor je tiskovým mluvčím Českého statistického úřadu (ČSÚ). Corona Pragensis požádala ČSÚ o uvedení na pravou míru, protože redaktor LN Marek Bičík se hájil tím, že "toto číslo je opravdu uvedeno v publikaci ČSÚ Mzdy zaměstanců za rok 1999". IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Ke hvězdám z Kleti
Ilustrační foto...
Dr. Richard Binzel o definícií planéty
Ilustrační foto...
Modrý Měsíc
Ilustrační foto...
Polární záře téměř nad Valašskem
Ilustrační foto...
Otisky kosmických katastrof
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691