Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Chicxulub a konec dynastie -- část druhá

Před 65 miliony roky, na konci druhohor, vrcholila na Zemi ničím nerušená nadvláda plazů. Mezi gigantickými veleještěry se objevili rohatí dinosauři, monstrózní obrněnci i největší suchozemští dravci všech dob -- karnosauři. Svého životního vrcholu dosáhli i ptakoještěři s rozpětím křídel až osmnáct metrů.

Ilustrační foto...Ve stejné době ale docházelo na naší planetě k významným dějům ve vývoji zemské kůry. Tvář krajiny formovala mohutná tektonická a vulkanická činnost. Tyto události, při kterých byly vyzdviženy například Kordillery či Pyreneje pochopitelně ovlivnily i na stabilitu tehdejší biosféry. Množství oxidu siřičitého a uhličitého, které se při silných sopečných erupcích dostávalo do ovzduší, pravděpodobně narušilo zemské klima. Ovšem na rozhraní druhohor a třetihor ale muselo dojít k ještě mnohem dramatičtější události, jež způsobila vyhynutí ohromujících dvou třetin živočišných druhů.

Naše pátrání po příčinách téměř náhlého vyhynutí velkého množství rostlinných a živočišných druhů začneme v roce 1977, kdy geolog Walter Alvarez (syn známého jaderného fyzika Luise Alvareze -- nositele Nobelovy ceny) studoval se svým týmem vápence u severoitalského městečka Gubbio.

Ve vrstvách bělošedého vápence tenkrát nalezli asi centimetr hrubou vrstvičku hnědošedého jílu, jenž se nacházel právě na paleontologicky zjištěném rozhraní druhohor a třetihor. Analýza tmavého jílu ukázala, že se v něm nachází abnormální množství iridia -- prvku vzácného v zemské kůře, ale poměrně běžného v meteoritech.

Podobnou vrstvičku jílu na rozhraní druhohor a třetihor se později podařilo nalézt na mnoha dalších lokalitách po celé Zemi. Dle některých odhadů byl povrch naši planety tedy doslova pokropen asi 200 tisíci tunami iridia. Není divu, že v roce 1980 spatřila světlo světa hypotéza o mimozemské příčině vymíraní živočichů na rozhraní křída-terciér. Alvarezův tým tvrdil, že tuto katastrofu způsobil dopad planetky o velikosti přinejmenším deset kilometrů. Jediné, co chybělo, byla jizva po celé této události. Ta se rok poté skutečně našla, byl to právě impaktní kráter Chicxulub. Jak tedy celá událost mohla vypadat?

Ilustrační foto...Pár vteřin poté
Asi desetikilometrová planetka dopadá v oblasti dnešního Mexického zálivu. Nesmírná kinetické energie vesmírného tělesa se ve zlomcích sekund mění na energii tepelnou, světlenou i seizmických vln a od místa impaktu se rychle šíří mohutná tlaková vlna. Rozsáhlé oblasti se ocitají v pekelném žáru, země se otřásá, zvedají se obrovské vlny tsunami.

Do ovzduší se díky vyvržené hornině dostalo obrovské množství materiálu. Podle odhadů Bartona Hurdla z Naval Research Laboratory se díky rozsáhlým požárům ocitla v ohnivé výhni téměř polovina všech lesů na planetě. Pár minut poté se navíc na povrch Země snesla sprška ohromných bolidů, které představovaly horký materiál vyhozený z místa dopadu. Mnoho úlomků dokonce překonalo zemskou přitažlivost a posléze se znovu sneslo k Zemi.

Owen Toon z NASA Ames Reseach popisuje situaci živého tvorstva následovně: "Řada velkých zvířat se musela doslova uvařit, ale nemálo jich také katastrofu přežilo. Pokud jste byli krokodýlem pod vodou -- žádný problém. Pokud jste byli myší zalezlou v díře -- žádný problém." Objevují se dokonce názory, že někteří dinosauři mohli v tropických oblastech přežít až do nejstarších třetihor. Nečekala je ale žádná skvělá budoucnost.

Kyselé deště
Vše živé, co zůstalo dosud od katastrofy uchráněno, čekala další pohroma. Obrovské lesní požáry vytvořily množství oxidů dusíku, který reagoval s vodními párami a vytvořil kyselé deště. Samotné požáry život pod hladinou oceánu nezahubily, ale pokud zastíníte světlo, fytoplankton se přestane reprodukovat a tím dá do pohybu kolaps oceánského ekosystému. Nejvíce byli postiženi amoniti, koráli, belemniti, dírkovci, ale i vodní plazi, jako pleiosauři, ichtyosauři nebo mosasauři.

Prach a dým z lesních požárů zaclonil oblačnou přikrývku naší Země. Nižší vrstvy atmosféry byly zaprášeny po dobu asi šesti měsíců, nastalo období temna a chladu, ve kterém nemohla probíhat fotosyntéza.

Globální oteplení
Až se prach po několika měsících usadil a sluneční záření začalo pronikat k zemi, nastala vlna globálního oteplení. Vlivem skleníkového efektu, za který mohl zvýšený podíl kysličníku uhličitého z lesních požárů a roztavených vápencových skal z místa impaktu.

Je však možné, že ke skleníkovému efektu přispěl i metan uvolněný z oceánských sedimentů při mohutných vlnách tsunami. Povrchová teplota nakonec vzrostla na dobu 50 až 100 let až o pět stupňů nad normál.

Smutný konec?
Je pravdou, že katastrofa, která proběhla před 65 miliony roky, obrovským způsobem změnila další život na planetě. Na zbytcích zdecimovaného druhohorního světa se rychle začal formovat svět nový, v mnoha směrech blízký dnešnímu. Novým podmínkám se nejlépe přizpůsobili savci, mezi kterými se objevili i zástupci skupiny, která si v průběhu šedesáti miliónů let měly vybojovat přední postavení mezi všemi tvory na planetě -- primáti. To už je ale začátek úplně jiného příběhu.

O tom, že vyhynutí dinosaurů při mohutné srážce naší planety s planetkou bylo s nadšením přijato i filmovými tvůrci, svědčí i nejnovější podívaná z dílny Walta Disneye "Dinosaurus" , kde hraje tento impakt jednu ze zásadních rolí. O nebývalé kvalitě počítačových animací použitých v tomto filmů svědčí i fakt, že si výroba "Dinosaura" vyžádala 45 milionů megabytů diskového prostoru. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že impakt zde potěší každého milovníka velkých podívaných. To se bohužel nedá říct o závěru šestidílné série o dinosaurech, která běžela každé úterý ve 20:00 na ČT 1. Tvůrci celou událost odbyli jen pěti větami. Pro mimořádný zájem se však televize BBC, která je producentem zmíněného seriálu rozhodla natočit další dva díly.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: Space.com a mnoho dalších materiálů IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Cesta do království slizu a temna
Ilustrační foto...
Galaktické sperma v akci
Ilustrační foto...
Mars bez tváře
Ilustrační foto...
Kdy přijde astrofyzikální show?
Ilustrační foto...
Raketou do vesmíru
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691