Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Pekelná dílna na Ió

Sonda Galileo odhalila na měsíci Ió nové skutečnosti, vypovídající o velmi vysoké teplotě jeho láv a zajímavých látkách, které se rozprostírají kolem jeho ohnivých fontán.

Jupiterův měsíc Ió, který patří mezi nejzajímavější tělesa naší sluneční soustavy, se podle posledních výzkumů sondy Galileo tváří jako tajuplný vroucí kotel zlého a zachmuřeného černokněžníka. Zatímco teplota bazaltových láv na naší planetě dosahuje nejvýše 1 200 stupňů, láva uvnitř vulkánu Pelé na Ió, pojmenovaného podle Polynéského boha ohně, dosahuje teplot kolem 1 500 stupňů Celsia. Podobně horké lávy byly i na Zemi, avšak před miliardou let.

Před třemi těsnými průlety kolem jupiterova měsíce, které sonda absolvovala koncem roku 1999 a počátkem roku leto?ního, se vědělo jen o dvou velkých aktivních sopkách, které mají lávu s tak vysokou teplotou. Při těsnějším setkání Galilea s běsnícím povrchem Ió se však přižlo i na rozměrově menší oblasti s vysokou teplotou, než jaké mohly být detekovány z velkých vzdáleností.

Ilustrační foto...

Sopky na družici Ió jsou naprosto odlišné od všech ostatních vulkánů ve sluneční soustavě. Mají strmé okraje a ostré tvary, což prozrazuje jejich souvislost s trhlinami v kúře Ió. V mnohých případech tryská láva právě z těchto zářezů. Planetologové dosud neví, zda-li jsou tyto aktivní vulkány komorami magmatu, nebo trhlinami vzniklými pohyby v jeho kůře a láva z nich tryská jen dodatečně.Ilustrační foto...Malý neaktivní v vulkán v Chaac Region má velmi světlé dno pokryté oxidem siřičitým. Skutečnost, že rozložení této světlé "přikrývky" je omezeno okrajem kaldery naznačuje, že může být tvořeno původní roztavenou vrstvou. Protože se hustota atmosféry Ió blíží vakuu, měla by se tavenina rychle vypařit. "Naše výpočty ale ukazují, že dostatečně velké množství taveniny může být uvnitř kaldery chráněno vrstvami zmrzlého oxidu siřičitého" tvrdí Dr. Bill Smythe, vědecký pracovník JPL.

Pomocí infračervených detektorů Galilea se dají rovněž odhadnout vlastnosti látek ve vybraných končinách pekelného světa měsíce Ió. Odraženým a absorbovaným světlem se prozradí oblasti s látkami, jejichž charakter je pro příslušnou oblast netypický. "Je možné, že to mohou být minerály obohacené železem, stejně jako pyrit obsažený v křemičitých lávách. Jestli je to pravda, můžeme předpokládat shluky neznámých látek v těch oblastech, kde jsou deposity čerstvé lávy", tvrdí Dr. Robert Carlson, výzkumník z vědeckého týmu zabývajícího se výsledky ze spektrometru na Galileu. Pozorování s vyšším prostorovým rozlišením ale ukázalo, že opak je pravdou: v tmavých vulkanických oblastech jsou shluky slabší. Znamená to, že až už tyto podivné oblasti s neznámými sloučeninami obsahují cokoliv, pravděpodobně nepocházejí z lávy na povrchu, nýbrž z vyvrženin vulkanických chocholů v jejich blízkosti.

Dřívější odhady celkového tepelného výkonu Ió se přičítaly aktivním vulkánům a jiným horkým lokálním oblastem. Pečlivé rozbory nových dat Dr. Dennise Matsona a jeho čtyřčlenného týmu ale nyní hovoří ve prospěch celkově vyššího limitu tepelného výkonu Ió. Jejich výsledek (kolem 13,5 wattů na metr čtvereční) je zhruba pětkrát větší, než produkují Yellowstonské horké prameny ve Wyomingu, tvrdí Matson. Výdej tepla přitom v sobě nezahrnuje energii absorbovanou zářením ze Slunce. Nedávná měření teplot na noční, Sluncem neosvětlené straně Ió se pohybují kolem 90 až 95 K, což s vyšším odhadem celkového tepelného výkonu Ió dobře souhlasí. Měření navíc příliš nekorespondují s polohou na povrchu nebo dobou noci, což vede k závěru, že teplo skutečně pochází z měsíce samotného, nikoliv ze Slunce.

Ilustrační foto...

Měsíc Ió má tuhé železné jádro, obklopené kamenným pláštěm stejně jako Země. Naše rodná planeta je však deformována slapovými silami Měsíce jen velmi málo, což se projevuje především přílivy a odlivy rozsáhlých vodních mas. Jupiter ale natahuje kůru Ió docela drasticky v permanentní ovál, související s jeho rotací a slapovým působením Jupitera. Tento jupiterův měsíc navíc nemá dlouhodobou tuhost, která by mocným slapovým silám obří planety vzpírala. V květnu 1999 zjišťovala Galileo gravitační zrychlení na pólech. Z jeho rozdílu na pólech a rovníku lze totiž zjistit vnitřní strukturu Ió. Vztah mezi polární a rovníkovou přitažlivostí nakonec prozradil existenci velkého kovového jádra s převažujícím železem. Jistě víte, že u naší Země kovové jádro produkuje magnetické pole. Jestli je tomu tak i u Ió zatím nevíme. To však zdaleka není jediná otázka týkající se měsíce Ió, na kterou ještě neznáme odpověď.

Pavel Gabzdyl

| Zdroj: NASA/JPL IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Kongres IAC bude hostit Praha
Ilustrační foto...
Astrologie na Hvězdárně v Ďáblicích!
Ilustrační foto...
Vlajka ČSSR na povrchu Měsíce
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 96
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2002 - 4. část
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691