Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Bortleho stupnice světelného znečištění

S rostoucí mírou světelného znečištění, které lidem znemožňuje pohled na skutečnou, přirozenou noční oblohu, vyvstala potřeba nějakým způsobem popsat kvalitu pozorovacích podmínek, zejména pak tmavost oblohy.

Mezi amatéry se běžně používá magnituda nejslabší, prostým okem viditelné hvězdy, takzvaná MHV (mezní hvězdná velikost). Problém je, že tento údaj se může u jednotlivých pozorovatelů velmi lišit v závislosti na jejich zkušenostech, zrakové ostrosti, refrakčních vadách oka a také na tom, co kdo ještě považuje za "viditelnou hvězdu". MHV je tak do značné míry údaj subjektivní, který dává jen velmi hrubou představu o pozorovacích podmínkách. Na druhé straně je exaktní přístup používaný profesionály, kteří uvádějí přímo jas oblohy (v magnitudách na čtvereční úhlovou vteřinu). Jelikož se jedná o veličinu měřenou, je zaručena objektivita a přesnost, ovšem dostupnost podobného měření pro běžného smrtelníka není zatím příliš dobrá (prakticky jediným amatérům přítupným nástrojem je Unihedron Sky Quality Meter).

Ilustrační foto...
Obr.: Zdroj: unihedron.com

Z tohoto důvodu publikoval v roce 2001 americký astronom John E. Bortle v časopise Sky and telescope devítibodovou stupnici tmavosti oblohy, všeobecně známou jako Bortleho škála (Bortle scale). Oproti MHV není tolik závislá na pozorovateli, k jejímu použití není potřeba žádný měřící přístroj a ostatním poskytuje celkem dobrou představu o skutečném stavu pozorovacích podmínek. Klíčovou částí je viditelnost, resp. neviditelnost některých objektů a úkazů na obloze, včetně projevů světelného znečištění. Bohužel, u nás v Česku jsou nejlepší 3 úrovně již takřka nedostupné, neboť jsme svojí bezohledností dokázali noční oblohu téměř zlikvidovat. Ke každému stupni jsem přiřadill místo nebo oblast u nás, kde je typická obloha zhruba na takové úrovni. Pokud s mým hodocením nesouhlasíte, máte připomínku či upřesnění, určitě mi dejte vědět, abych případně mohl provést patřičnou opravu. K dispozici je i názorná mapa, která může pomoci při plánování výletu za tmou.

Ilustrační foto...
Obr.: Zdroj: fjfi.cce.cz/astro/crlpa.jpg

stupeň 9: obloha uvnitř velkoměsta

Celá obloha je jasně osvícená a to i v zenitu. Mnoho hvězd tvořících známá souhvězdí je neviditelných a některá slabší souhvězdí, jako Rak nebo Ryby nejsou vidět vůbec. Kromě Plejád není pouhým okem viditelný žádný Messierův objekt. Jediné nebeské objekty, které nabízí pěkný pohled v dalekohledu jsou Měsíc, planety a několik nejjasnějších hvězdokup (pokud je vůbec najdete). MHV je 4.0 nebo horší.

Takto vypadá obloha v centrální oblasti Prahy

stupeň 8: městská obloha

Obloha září šedobílou nebo oranžovou barvou, novinové titulky jsou bez problémů čitelné i bez přímého zdroje světla. M31 a M44 jsou sotva viditelné zkušeným pozorovatelům za dobré noci a pouze jasné Messierovy objekty jsou dosažitelné středně velkým dalekohledem. Některé z hvězd známých souhvězdí jsou obtížně viditelné nebo úplně chybí. Pouhým okem můžete zachytit hvězdy do 4.5 magnitudy pokud víte, kam se dívat a hvězdný limit v 30cm dalekohledu je zhruba 13.mag.

Takto vypadá obloha ve vnitřních částech velkoměst

Ilustrační foto...
Obr.: Ilustrační foto, Jan Kondziolka

stupeň 7: příměstská/městská obloha

Celé nebe má mlhavý, šedivý nádech. Silné zdroje umělého světla jsou patrné ve všech směrech. Mléčná dráha je téměr nebo úplně neviditelná. M31 a M44 mohou být spatřeny pouhým okem, ale jsou velmi nenápadné. Mraky jsou jasně nasvícené. I ve středně velkém dalekohledu jsou jasné Messierovy objekty pouze vybledlé stíny své skutečné podoby. MHV je zhruba 5 pokud se opravdu snažíte a 30cm dalekohled dosáhne sotva ke 14. magnitudě.

Takto vypadá obloha ve většině středně velkých měst, v okrajových částech velkoměst

stupeň 6: světlá příměstská obloha

Nejsou patrné žádné známky zvířetníkového světla, ani za nejlepších nocí. Náznaky Mléčné dráhy jsou zřejmé pouze poblíž zenitu. Obloha do výšky 40 stupňů nad horizont má světlý šedobílý nádech. Mraky kdekoliv na nebi se jeví poměrně jasně nasvícené. Nemáte problém vidět okuláry a ostatní příslušenství odložené na stole. M33 není viditelná bez pomoci triedru a M31 je jen málo nápadná prostým okem. MHV volným okem je kolem 5.5 a 30cm dalekohled dosáhne při použití středního zvětšení k magnitudě 14 až 14,5.

Takto vypadá obloha v menších městech a v okolí velkých měst

Ilustrační foto...
Obr.: Ilustrační foto, Jan Kondziolka

stupeň 5: příměstská obloha

Jenom náznaky zvířetníkového světla jsou vidět za nejlepších jarních a podzimních nocí. Mléčná dráha je velmi slabá či úplně neviditelná poblíž obzoru a i vysoko nad hlavou se zdá vybledlá. Zdroje umělého světla jsou viditelné ve většině směrů a na většině míst oblohy se mraky jeví znatelně světlejší než samotné nebe. MHV se pohybuje mezi 5,5 a 6mag a 30cm dalekohled dosáhne k magnitudám kolem 14,5 až 15.

Takto vypadá obloha ve většině venkovských oblastí u nás

Ilustrační foto...
Obr.: Ilustrační foto, Jan Kondziolka

stupeň 4: venkovská/příměstská obloha

Nápadné "čepice" světelného znečištění jsou vidět nad sídly v mnoha směrech. Zvířetníkové světlo je zřetelné, ale za soumraku či úsvitu nedosahuje ani poloviny cesty od horizontu k zenitu. Protisvit může být slabě viditelný. Mléčná dráha vysoko nad obzorem je působivá, ale kromě nejvýraznější struktury postrádá detaily. M33 je obtížně viditelná bočním pohledem a jen pokud je výše než 50 stupňů nad obzorem. Mraky ve směrech zdrojů světla jsou nasvícené, ale jen mírně a přímo nad hlavou zůstávají tmavé. Váš dalekohled je i z dálky viditelný. Mezní hvězdná velikost volným okem se pohybuje mezi 6 a 6,5mag a 30cm dalekohled se středním zvětšením dosáhne až na hvězdy kolem 15,5. velikosti

Takto vypadá obloha v odlehlejších venkovských oblastech v západních a jižních Čechách a na horách

stupeň 3: venkovská obloha

Známky světelného znečištění jsou viditelné podél obzoru. Mraky mohou být slabě nasvícené nad nejjasnějšími místy u horizontu, ale nad hlavou jsou temné. Mléčná dráha je bohatá a strukturovaná a kulové hvězdokupy jako M4, M5, M15 a M22 jsou všechny zřetelně viditelné pouhým okem. M33 je snadno viditelná bočním pohledem. Zvířetníkové světlo je velmi výrazné na jaře a na podzim, kdy po soumraku a před úsvitem dosahuje do výšky 60 stupňů nad obzor a může být slabě patrná i jeho barva. Lze pozorovat protisvit a váš dalekohled je z deseti metrů sotva vidět. MHV pouhým okem je mezi 6,5 a 7mag a 30cm dalekohled s vhodným zvětšením dosáhne až k 16. magnitudě.

Takto vypadá obloha v některých odlehlých, vysoko položených horských oblastech, zejména na jihu a západě Čech

Ilustrační foto...
Obr.: Ilustrační foto, Jan Kondziolka

stupeň 2: skutečně tmavá obloha

Airglow (velmi slabé, přirozené záření svrchních vrstev naší atmosféry) může být slabě patrné podél obzoru a M33 je nápadná a snadno viditelná. Letní Mléčná dráha má při pohledu volným okem velmi bohatou strukturu a její nejjasnější části vypadají v obyčejném triedru jako mramor. Zvířetníkové světlo po soumraku a před úsvitem je tak jasné, že může vrhat slabé stíny a jeho barva se může jevit zřetelně teplejší než modrobílá Mléčná dráha. Mraky kdekoliv na obloze vypadají jako černé díry ve hvězdném pozadí. Předměty ve svém okolí vidíte jenom neurčitě, pokud se nepromítají na pozadí oblohy. Mnoho Messierových kulových hvězdokup je zřetelně viditelných pouhým okem. Neozbrojeným okem lze vidět hvězdy mezi 7 a 7,5mag, zatímco 30cm dalekohled se dostane až k magnitudě okolo 16,5.

V ČR se takto tmavá obloha již nevyskytuje.

stupeň 1: vynikající, skutečně tmavá obloha

Zvířetníkové světlo, protisvit a zodiakální pás jsou viditelné - zvířetníkové světlo bije do očí a zodiakální pás se táhne přes celou oblohu. M33 je velmi nápadná a může být viditelná i přímým pohledem. Mléčná dráha v oblasti Štíra a Střelce je ohromující a tak jasná, že na zem vrhá zřetelné mlhavé stíny. MHV volným okem se pohybuje až mezi 7,5-8mag (!), přítomnost Jupitera a Venuše na obloze může působit rušivě. Airglow je zřetelné podél horizontu. S 30cm dalekohledem se můžete dostat přes 17. magnitudu, zatímco 50cm dalekohledem a vhodným zvětšením dokonce až k 19. magnitudě (!). Pokud pozorujete na travnatém stanovišti obklopeném stromy, váš dalekohled a společníci téměř nejsou vidět. Tohle je pro pozorovatele skutečná Nirvána!

V ČR se takto tmavá obloha již nevyskytuje


Stejně jako každý odhad, i hodnocení stavu oblohy pomocí Bortleho stupnice je subjektivní. Jsou místa (většinou s výrazným gradientem jasu oblohy), která mají parametry z více různých stupňů škály. Stejně tak jsou pozorovatelé, kteří vidí M33 nebo protisvit i na relativně světlé obloze. To však nemění nic na tom, že Bortleho stupnice ja zajímavá pomůcka umožňující stručným, avšak výstižným způsobem popsat pozorovací podmínky. Proto vřele doporučuji: seznamte se s ní a používejte jí.

Obrázky v textu jsou pouze ilustrativní. Pomocí freeware software Stellarium jsem vytvořil simulace vzhledu zimní oblohy pro stupně 3,5,7 a 9, které můžete najít na mém webu. Fotografie skutečné oblohy, velice názorně dokládající rozdíl mezi přírodní a lidmi degradovanou oblohou naleznete také na stránkách Jerryho Lodrigusse. Odpovídají přibližně Bortleho stupňům 2, 5 a 8.

Sky Quality Meter

Sky & Telescope - The Bortle Dark-Sky Scale

Michal Bareš

| Zdroj: www.skyandtelescope.com IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Kdy by mělo začínat jaro?
Ilustrační foto...
Ohlédnutí za Expedicí
Ilustrační foto...
Spadl nad ČR opět prach?
Ilustrační foto...
Instantní pamětník 8
Ilustrační foto...
Čekání na Venuši III
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691