Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Baby kvasar

Mezinárodní skupina radioastronomů z Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE, Dwingeloo, Nizozemí) objevila neočekávanou strukturu vůbec nejvzdálenějšího rádiového kvasaru (z=6.12). Stalo se tak pomocí nejcitlivější sítě radiových teleskopů na světě - European VLBI Network.

Kvasary nacházející se ve velké vzdálenosti od Země nám umožňují studovat vznik nejranějších supermasivních černých děr, můžeme pomocí nich zkoumat Vesmír blízko doby reionizace a slouží také jako majáky, které osvětlují (rozsvěcují) Vesmír mezi námi a jimi samými. Ještě donedávna bylo záhadnou, jak vznikly kvasary a galaxie, jejichž jádra se stala aktivními v době mladší než 1 miliardu let po Velkém třesku. A protože známe stále jen malé množství kvasarů s rudým posuvem z~6 (asi kolem 20) je pořád nejasné, jestli jsou jejich fyzikální vlastnosti stejné či aspoň podobné těm, které pozorujeme u kvasarů v bližším Vesmíru.

Objev kvasaru J1427+3312 byl poprvé publikván v článku McGreer et al. (2006), šlo tehdy o první radio-loud kvasar na z>6. Optická a NIR (blízká infračervená oblast) data, široké absorpční čáry a zřejmě vlastní X-ray absorpce naznačují, že extinkce na prachových částicích má podstatný vliv na vzhled objektu, podobně jako je tomu u kvasarů blízkých.

Ilustrační foto...
Obr.: "Snímek" kvasaru J1427+3312 pořízený pomocí radioteleskopu VLBI na vlnové délce 18 cm (frekvence 1.6 GHz). Jednotky na osách jsou tisíciny vteřiny.

Dalším významným pokrokem ve studiu je nedávno interferometricky objevená dvojitá struktura tohoto kvasaru na frekvenci 1.6 GHz (Frey et al. 2008). Vzdálenost dvou komponent je 28.3 mas (tisíciny vteřiny), což v průmětu odpovídá lineární vzdálenosti 480 světelných let. Radiové spektrum komponent je příkré. Tyto charakteristiky velmi dobře odpovídají těm, které pozorujeme u mladých kompaktních symetrických objektů (CS0s) se stářím do 10000 let. CSOs se typicky nachází v radiových galaxiích na z<~1. Pokud se použije CSO model a typická rychlost horkých skvrn (či blobů) pro tyto objekty, kterou spočetli v článku Taylor et al. (2006) ~0.3 rychlosti světla, můžeme odhadnout kinematický věk kvasaru J1427+3312 na zhruba 2000 let. Ověření tohoto odhadu může být provedeno později, opakovaným měřením vzdálenosti obou komponent.

Studium takových objektů jako je kvasar J1427+3312 je jedním z nejklíčovějších úkolů zejména pro příští generaci radioteleskopů. Měření s vysokou citlivostí a vysokým rozlišením pro větší množství kvasarů z doby, kdy měl Vesmír méně než 10% svého současného věku, by měla definitivně odpovědět na otázku, jak moc se liší podmínky, které tehdy panovaly od těch nám důvěrně známých.

Tereza Krátká

| Zdroj: JIVE; Frey et al. A&A, L39-L42, 2008 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Astronomové sní o velkém kosmickém dalekohledu
Ilustrační foto...
Nova v galaxii M 31 objevena K. Hornochem!!!
Ilustrační foto...
Europa recykluje led
Ilustrační foto...
Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Marsu?
Ilustrační foto...
Region Aeolis Mensae
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691