Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Prof. R. Kreutz - Hvězdářství II

příběh na pokračování...

Hvězdy jednotlivé

Rozhlédneme-li se za krásné noci po zdánlivé, ohromné klenbě nebeské, upoutají zrak náš především jednotlivé hvězdy různé velikosti, jejichž množství nás překvapuje tak, že se nám zdá, jako bychom neměli čísla, jímž bychom označili ohromné množství jejich. Než co jest proti tomuto, prostým okem viditelnému počtu, počet hvězd, jež nám objevuje zvláštní přístroj zvaný dalekohled čili teleskop! Nicméně někteří hvězdáři, podnikli velikou práci počítati hvězdy, jako Rus F. G. W. Struve kol. r. 1813., jenž udává počet jejich dalekohledem viditelný na 20,347.00 i s hvězdami, jež tvoří, tak zvanou mléčnou dráhu. Littrov napočetl 1200 mil. hvězd.

Musíme však dobře míti na paměti, že přehlédneme s jistého bodu na zemi naší vždy jen polovici zdánlivé klenby nebeské, ježto pod nohami našimi klene se obloha stejné velikosti s oblohou, kterou vidíme. Jedna část prostory jest tedy nad obzorem a druhá pod ním. Rovina, která dělí obě ty části nazývá se obzor astronomický čili skutečný. Část, která se klene nad obzorem astronomickým a kterou ve střední Evropě přehlédneme, nazýváme severním nebem hvězdným, čásť pak, která se klene pod obzorem astronomickým, nazýváme jižním nebem hvězdným. Rozumí se, že hvězd pod obzorem astronomickým nevidíme.

Mysleme si věc takto: Představme si ohromnou dutou kouli a ve středu jejím nechť vznáší se malá koule, která představuje zemi naši. Pomysleme si, že stojíme někde na povrchu malé koule a že odtud pohlédneme ku klenbě, již tvoří nad námi dutina té veliké, ohromné koule. Zajisté pochopíme, že můžeme přehlednouti pouze polovici oné dutiny; druhou polovici dutiny pod námi se klenoucí přehlédnouti nelze. Čára, která obě poloviny dutiny této dělí, jest obzorem astronomickým. Čásť, kterou přehlédneme, nazýváme pak severním nebem hvězdným. Díváme-li se tedy za jasné noci k nebi, vidíme severní nebe hvězdné a nesčetné hvězdy zdobící nebe, zdají se nám jako připevněné k dutině ohromné koule, dutině zdánlivé klenby nebeské. Hvězdy, jež na obloze pozorujeme, jsou velikostí různé. I velikost tato jest zdánlivá; neboť nejmenší hvězdy, jež pouhým okem spatřujeme, bývají ve skutečnosti tak veliké, mnohdy i věčší než hvězdy největší, které vůbec spatřujeme.

Hvězdy jakožto tělesa nebeská nejsou totiž od nás stejně vzdáleny; některé jsou nám blíže, jiné dále nás. Proto jest pochopitelno, že hvězdy, které jsou daleko od nás vzdáleny, zdají se nám mnohem menšími než hvězdy, které jsou nám blíže. Mluvili jsme proto vždy zdánlivé klenby nebeské, neboť to, co se nám zdá klenbou, na níž jakoby byly hvězdy připevněny, není vlastně klenbou, nýbrž ohromným, nezměrným prostorem, v němž tělesa nebeská, hvězdy, volně se vznášejí. Nejlépe představíme si nekonečný vesmír jako veliký prostor pokoje, v němž víří nesčíslné množství prášků, jakž se nám jeví jednotlivým paprskem slunečním, který padá do pokoje. Jednotlivé ty prášky jsou hvězdy; jedním tím práškem jest země naše, s níž přehlížíme prostor světový. Hvězdy, zde prášky jednotlivé, které jsou oku našemu nejblíže, jsou největší, ostatní hvězdy, zde prášky, čím která jest vzdálenější nás, tím zdá se nám menší; nejvzdálenější jsou tak malé, že pouhým okem jich více nepostřehneme, a proto ozbrojíme oko své dalekohledem.

Než jsou hvězdy, jichž vzdálenosť jest tak veliká, že jich juž ani dalekohledem více rozeznati nemůžeme. Prostor, který přehlížíme, zdá se nám pak velikou klenbou s hvězdami většími neb menšími; klenba ta jest však také jen zdánlivou.

Hvězdy, které za jasné noci pozorujeme, dělíme ve dvě veliké skupiny: stálice a oběžnice čili planety.

Příště očekávejte: Stálice

Petr Kratochvíl

| Zdroj: kniha Prof. R. Kreutz - Hvězdářství IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Narozeniny čínské kosmonautiky
Ilustrační foto...
Souhvězdí: Vlasy Bereniky (Coma Berenices), zkr.
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Čeští astronomičtí krajánci
Ilustrační foto...
Mars Reconnaissance Orbiter odstartoval
Ilustrační foto...
Krvavá oční bulva nad Kraví horou
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691