Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Již dva roky jsme plnoletí

Hvězdárna a planetárium VŠB-Technické univerzity v Ostravě oslaví 15. října 2000 dvacet let existence. Od této chvíle bude používán také její nový název -- Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy. Ostatně IAN již krátce o všem informovaly jednou v úvodníku a v aktuální roletce.

Nechci rekapitulovat rok za rokem historii naší instituce (je to učiněno v Kronice Hvězdárny a planetária J. Palisy, která je "v tisku"). Ani hodnotit její přínos, kvalitní počiny nebo nezdary. To už vůbec přísluší lidem povolanějším a hlavně těm, kteří nejsou s námi nijak spjati. Chtěl bych se jen podělit o několik osobních postřehů.

Přestože v republice jsou i mladší planetária a hvězdárny, přece jen patříme tak trochu mezi benjamínky. Setrvačnost je vlastnost velmi úporná. I po dvaceti letech jsou časté dotazy v telefonu, zda sídlíme "na té Českobratrské ulici v centru". Tam totiž skutečně byla jediná hvězdárna v Ostravě, která až do roku 1980 fungovala pro veřejnost. Jenže kromě morálního nástupnictví nemáme s onou původní hvězdárnou nic společného.

Jsem jen 60% pamětník, protože jsem do planetária nastoupil až v roce 1988. Řadu informací o počátcích a i zániku původní hvězdárny jsem získal zprostředkovaně. Možná, že jsou to "báje a pověsti". Ty říkají, že hvězdárna na Českobratrské zanikla rozkradením inventáře a v kopuli, která přečkala až do dnešních dnů, měl v devadesátých letech svůj ateliér nějaký zahraniční umělec. Co je ovšem jisté, je skutečnost, že se kdysi dávno podařilo ze starožitnictví zakoupit mosazný dalekohled, který byl v inventáři "staré hvězdárny". A pak nás s ní ještě spojuje pan Tomáš Pertile, který -- jako jediný ze současných demonstrátorů -- demonstroval i na Českobratrské a nosí detailní historii ostravské astronomie ve své hlavě.

Ve středu 15. října 1980 se však nepřestřihávala páska Hvězdárny a planetária, ale sdruženého pracoviště -- Báňské měřické základny (dále jen BMZ). Jen tímto "sdružením" si lze rozumně vysvětlit některé skutečnosti:

  1. Vznikla patrně první hvězdárna v republice (možná na světě), která je v lese.
  2. Ačkoliv "nemocnice na okraji města" byl v té době poměrně populární pojem, postavit planetárium na okraji příměstského lesa, to je docela odvážný počin s ohledem na výrazné omezení přístupnosti a tím i návštěvnosti.
Jak jsem několikrát slyšel od duchovních otců BMZ, jinak to nešlo. Důvodem byla ona "sdruženost", čili existence oddělení důlního měřictví (odvozeno od měřící nikoliv od měřič, proto ten pravopis) a také oddělení seismiky. Tam byla zvolená lokalita nutností. To je objektivní fakt.

Možná jsme měli dvě pomatené sudičky, které nám daly do vínku tyto dva handicapy. Možná to jsou překážky z těch, které mají posilovat. To nevím. Zato vím, že jsou to konstanty, se kterými se nedá hnout. Nikoliv parametry, proklatě konstantní konstanty to jsou!

Ilustrační foto...

K plnému rozvoji činnosti planetária i hvězdárny došlo až na sklonku 80. a v průběhu 90. let. V roce 1994 byla instituce BMZ zcela zrušena. V novém organizačním schématu pak hvězdárna a planetárium spadá pod Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko-geologické fakulty. Oddělení důlního měřictví bylo zrušeno a v dalších letech byla činnost seismické stanice zcela automatizována.

V letech 1992-1998 byla činnost planetária výrazně podporována Školským úřadem v Ostravě. Od poloviny 90. let finančně podporuje činnost planetária také Magistrát města Ostravy.

V současné době se roční návštěvnost pohybuje kolem 50 tisíc osob. V planetáriu pracují čtyři lektoři, tři uklízečky-uvaděčky-pokladní a správce areálu. Sekretářka a knihovnice pracují částí úvazku i pro IGDM.

Jak budou probíhat oslavy ve dnech 14.-15. října 2000?
Oslavami bychom chtěli vzdát hold astronomii. A to v oborech, kterými se alespoň částečně zabýval Johann Palisa. Samozřejmě, že chceme vzdát hold i osobě profesora Palisy. Je jistým dluhem našeho regionu, že se až doposud k této osobnosti nehlásil. Vždyť například v Pule, kde na hvězdárně působil jen několik let, je po něm pojmenována ulice.

Jsme samozřejmě napjati, jak víkend dopadne. Kolik hostů přijme naše pozvání a přijede. Kolik lidí se rozhodne jen tak přijít a podívat se na některou z přednášek. Kdo se zúčastní večerní vernisáže s koncertem nebo slavnostního odhalení pamětní desky profesoru Palisovi na jeho rodném domě v Opavě.

Přizvali jsme řadu "posil" -- především nám ve všem vyšel vstříc doktor Jiří Grygar, který je letitým magnetem pro širokou veřejnost. Bohužel z důvodů pracovního vytížení na poslední chvíli odřekl svou účast profesor Mucke, ředitel planetária ve Vídni. Také se nám dosud nepodařilo vypátrat nikoho z přímých potomků profesora Palisy.

Víkend by měl být rovněž poctou "hledačům planetek" -- vědeckým skupinám na observatořích Kleť a Ondřejov. V průběhu semináře proběhne hlasování, které umožní účastníkům pojmenovat planetku objevenou doktorem Petrem Pravcem jménem nějaké významné osobnosti našeho regionu. Manželé Tiší z hvězdárny na Kleti pak na počest tohoto semináře pojmenovali planetku. Její jméno však bude oznámeno až v průběhu sobotního dopoledne. Ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice s pobočkou na Kleti budou slavnostně předány certifikáty o pojmenování planetek regionálními názvy do rukou představitelů místní samosprávy. (Podrobný časový přehled akcí viz http://www.vsb.cz/planet)

Jeden ohromný dárek k našemu výročí nám věnovala samotná příroda -- je jím květnový "Beskydský bolid" a následné nalezení tří meteoritů (http://www.vsb.cz/planet). Protože jsme nepočítali s takovým dárkem, obdarovali jsme se také sami -- zbrusu novým ozvučením sálu planetária. Je poměrně dokonalé. Věřte-nevěřte, ale hlavně -- přijďte posoudit sami!

Tomáš Gráf

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Zápisky z CERNu - díl první
Ilustrační foto...
Progress M-59 zakotvil u ISS
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 56
Ilustrační foto...
Zatmění Měsíce
Ilustrační foto...
Alfa vybaluje zásoby
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691