Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Phoenix – zkoušky a trocha napětí

Diskuze nad tím, co je pod vrstvou písku okolo Fénixe, neberou konce. První zkoušky lopatky na konci robotické ruky tyto diskuze spíše podnítily. Problémy s komunikací vyústily v další várku barevných panoramatických záběrů.

Události posledního týdne, jak naznačuje úvodník, se týkaly především zkoušek robotické ruky, lopatky a mikroskopu. Diskuzí nad tím, co bylo na snímcích při zkouškách objeveno jenom přibývá. Pozornost je věnována jednak malým bílým úlomkům v nabíraném písku a jednak světlé skvrně na dně jedné z vyhrabaných děr.
Další úkoly plní Phoenix bez problému s drobnou výjimkou u příprav analyzátoru hornin, kde se ne zcela otevřela dvířka. Sonda jinak stále sleduje počasí, fotografuje okolí a vše i přes komunikační problémy směřuje k testování prvního vzorku. To lze očekávat již o víkendu, výsledky však budou nejspíš za týden.

Ilustrační foto...
Obr.: Stopa Yetiho? Nikoli, pouze místo prvního doteku lopatky s povrchem. Prostorový dojem vyvolají barevé brýle. NASA / JPL / UA / Patrick Vantuyne

První zkoušky robotické lopatky byly věnovány jejímu položení na povrch, poté nabrání půdy, vyfotografování nabrané půdy v lopatce a jejímu vysypání. Vše jde hladce a podobné operace byly provedeny několikrát. Robotická paže bude operovat v severovýchodním sektoru od Fénixe, jak je vidět na dalším obrázku.

Ilustrační foto...
Obr.: Pracovní prostor robotické paže. Růžově místa odběru, fialově místa vysypání nepotřebných vzorků, zeleně místa pro výzkum pomocí TECP (Thermal and Electrical Conductivity Probe). NASA / JPL / UA / Ames visualization software

Jestliže minulý týden byl ve znamení údivu z objevených světlých ploten pod Fénixem, pak zkoušky v tomto týdnu patřily světlým částečkám objeveným v nabrané půdě i přímo na dně vyhloubených děr. Kromě toho, že by mohlo jít o led se vedla diskuze, zda nejde o silikáty nebo sůl, podobně jako v případě Spirit v Silica Valley. Nejpravděpodobněji se však zatím jeví, že jde o led, protože jeho výskyt zde by byl nejpřirozenější z nabízených možností.

Ilustrační foto...
Obr.: Místa prvních zkušebních odběrů. NASA / JPL / UA / animace "slinted"
Ilustrační foto...
Obr.: Místa prvních odběrů. Vlevo Dodo (z Alenky v říši divů), vpravo Baby Bear (sol 11). NASA / JPL / UA

Přístroj na analýzu vzorků TEGA (Thermal Evolved Gas Analyzer) bude měřit teplo uvolňované vzorky a složení plynů uvolněných při zahřátí vzorků. Má čtvery dvířka a jedna z nich jsou již otevřena a připravena přijmout první vzorek. Otevírání se však zcela nepovedlo u levé části dvířek při pohledu shora. Pro nasypání vzorku to ale nebude mít valný vliv. Vstup do přístroje je kryt síťkou s oky 1 mm širokými, takže případné větší kamínky neprojdou.

Ilustrační foto...
Obr.: Vzorek, který byl odebrán z místa Baby Bear - bude vysypán do přístroje TEGA. Všimněte si vpravo asi 2 cm velkého kamínku bílé barvy zřejmě obaleného prachem. NASA / JPL / UA
Ilustrační foto...
Obr.: Vzorek je připraven, jen ho nasypat dovnitř. Částečně otevřená dvířka přístroje TEGA jsou také viditelná přímo pod lopatkou. Vlevo na palubě je vidět mini-DVD, které již bylo znečištěno kamínky, které na něj dopdly při přenášení materiálu robotickou rukou. NASA / JPL / UA

Pro bližší představu, jaké operace je třeba při testování provést a jaké jsou plánovány: nejprve mají být nasypány vzorky (v době psaní článku to odpovídá naší sobotě). Dále musí přijít ověření, že vzorky jsou v zahřívací komoře TEGA. Další analýza bude trvat minimálně 4 dny. Během této doby bude nabrán další vzorek – ze stejného místa jako na snímku (tedy Baby Bear), tentokrát však mnohem menší množství. Tento vzorek bude podroben zkoumání mikroskopem (na novém čistém podkladu). Možnosti mikroskopu ukazuje snímek níže. Dále bude odebrán vzorek z místa s názvem Mama Bear (hned vpravo od Baby Bear) a tento vzorek bude zkoumán ve vlhké chemické laboratoři (MECA) – zde se vzorky smísí s vodou.
Všechny uvedené operace budou probíhat poměrně pomalu. Nabrání, vyfotografování v lopatce, přesun lopatky k TEGA = jeden den. Vysypání vzorku do přístroje, zkontrolování lopatky, zda je prázdná a kontrola, že vzorky jsou připraveny k analýze = další den. Začátek analýz = třetí den. Celkově si výzkum vzorků z jednoho místa všemi přístroji vyžádá asi 8 dnů, možná méně, možná více, to záleží na tom, jak hladce vše půjde, nebo zda se využijí všechny přístroje (k dispozici je 8 pecí v TEGA, ale jen 4 vlhké laboratoře MECA).

Ilustrační foto...
Obr.: Mozaika ukazuje dosud nejdetailnější záběry z Marsu. Kulatá podložka ze silikonu má průměr 3 milimetry. Byla vystavena působení prachu a vidíme zachycené částice. NASA / JPL-Caltech / University of Arizona

Pokud nastaly problémy s přenosem dat směrem k sondě, prováděl Phoenix automatickou sekvenci, která spočívá ve fotografování panoramatu kolem. Takto byla získána část barevné mozaiky již v druhém dni po přistání, kdy nezafungoval přenos přes Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) a dále v tomto týdnu, kdy se do nouzového režimu přepnula sonda Mars Odyssey (pravděpodobně ji zasáhla silnější sprška částic ze Slunce). Desátý den na Marsu byl tedy opět věnován fotografování barevné mozaiky z místa přistání. Jak ukazuje galerie došlých snímků, bylo pořízeno mnohem více záběrů, než ve druhém dni.

Ilustrační foto...
Obr.: Větrný sol 11. Jedenáctý den po přistání bylo opět větrno. Ukazuje to záběr meteostanice, kde se ve větru komíhá trubička zavěšená na kevlarových vláknech. Aby kamera rozeznala i směr, je pod trubičkou vidět její odraz v zrcátku. NASA / JPL / UA

Ještě jedna aktuální informace ze soboty - vzorky byly vysypány, ale nebylo potvrzeno, že by nějaké propadly síťkou pod dvířky přístroje TEGA. Vzhledem k tomu, že se zřejmě nepodařilo nasypat žádný materiál přímo dovnitř, nebudou probíhat další operace, dokud se nevymyslí lepší způsob, jak materiál dostat spolehlivě dovnitř.
Tolik informace z polární oblasti Marsu. Další bychom měli přinést až se podaří vzorky zdárně dopravit a budou známy nějaké výsledky experimentů.

Na úplný závěr přinášíme, v souvislosti s předchozím obrázkem, návod vysvětlující, jak lze vysledovat aktuální povětrnostní podmínky na Marsu podle kanadské větrné korouhvičky.

Ilustrační foto...
Obr.: Návod na použití větroměru :) NASA / JPL / UA / "Airbag"

Martin Gembec

| Zdroj: The Planetary Society Weblog, Unmannedspaceflight.com, Phoenix/NASA/JPL IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
KSC se připravuje na program Constellation
Ilustrační foto...
Kometa je vidět i přes den
Ilustrační foto...
Přednáška Dr. Stephena Hawkinga
Ilustrační foto...
V patek 23.9. probehne v Ondrejove Noc vedcu
Ilustrační foto...
SETI@home: 3 miliony!
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691