Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Studentský experiment z ČR

Tým z České republiky se účastní projektu BEXUS vyhlášeným ESA na přelomu roku. Během letu stratosferického balónu BEXUS bude pomocí moderního detektoru poskytnutého UTEF ČVUT v Praze zaznamenávat kosmické záření.

Dnes a denně jsme vystavováni radiaci. Částicové záření se nachází všude kolem nás aprochází dokonce i námi samotnými. O jeho výskytu však neměl až do konce 19.století nikdoani ponětí. Uplynula ještě dlouhá doba od první detekce přirozené radiace, než bylzaznamenán i nepozemský původ těchto částic. K tomuto objevu došlo roku 1912, kdyrakouský vědec Viktor Hess během letů horkovzdušnými balóny s vlastnoručně sestavenýmelektroskopem zjišťoval intenzitu radiace v závislosti na výšce. Jedním z míst, kde došlo kvypuštění takového balónu byla i naše vlast, konkrétně okolí Hradce Králové. Od těchtoprvních krůčků uplynulo již téměř celé století, jež zásadně přispělo k rozvoji poznání v tétooblasti.

Objev rakouského vědce také přispěl ke vzniku nové vědní disciplíny – fyziky vysokýchenergií (nazývané též částicovou fyzikou), v rámci níž se fyzika kosmického záření dočkalapatřičného experimentálního zázemí. Hlavním evropským centrem podílejícím se nyní navýzkumu částicové fyziky je CERN, jehož část se nachází hluboko pod základy švýcarskéŽenevy. Naše snaha o analýzu kosmického záření ve stratosféře je založena na použitídetektoru vyvinutého právě zde. Jedná se o zařízení složené z hybridního pixelovéhodetektoru typu Medipix2/Timepix (vyvinut v CERNu, Švýcarsko) spojeného s malým čítacímUSB rozhraním (vyvinutém v Ústavu technické a experimentální fyziky (UTEF), ČVUTv Praze). Toto propojení umožňuje detektor použít i ve spojení s klasickým PC a je téžvhodné pro případ nutné kompaktnosti a nízké hmotnosti. Obě zmíněné části jsou klíčové pronáš studentský projekt, jehož vypuštění je plánováno na začátek října 2008. Veškeré finančnívýdaje související s vlastním vypuštěním stratosférického balonu BEXUS jsou hrazenyspoluprací Švédské a Německé kosmické agentury (SNSB a DLR), sdružených v organizaciEUROLAUNCH, a Evropskou Kosmickou Agenturou (ESA).

Ilustrační foto...
Obr.: Průběh vypouštění raketového (REXUS) a balónového (BEXUS) experimentu.

Návrh našeho projektu jsme zaslali v závěru roku 2007 do ESA. Začátkem března jsmenáš návrh představili na BEXUS workshopu v nizozemském ESTECu (European SpaceResearch and Technology Centre) a úspěšně prošli do užšího výběru. Koncem dubna proběhlna raketové základě ESRANGE v Kiruně ve Švédsku tzv. tréninkový týden. Týden bylvěnován zajímavým přednáškám o dané problematice a konzultacím s příslušnými odborníkyna základě prezentace našich pokroků a plánů na tzv. PDR (Preliminary Design Review –předběžné uspořádání experimentu). Následně jsme byli provedeni prostory, ve kterých budeprobíhat dokončování a umísťování zařízení do gondoly při finálních přípravách na vypuštěníbalónu. V současné době se soustředíme na vypracování tzv. CDR dokumentu (CriticalDesign Review – přesné a detailní zpracování experimentu). Během letních prázdnin budemepracovat na sestavení a testování zařízení v simulovaných podmínkách odpovídajících výšceplánovaného letu – tedy 30 km (do teploty až -70°C a tlaku jednotek kPa). V této výšce pakbude naše zařízení během vlastního letu po dobu asi 2-5 hodin detekovat kosmické záření sezaměřením na částice s energií v rozsahu 10-100 keV. Přejte nám tedy úspěšný let!


| Zdroj: TimePiX@Space IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Dvojitý Hermes?
Ilustrační foto...
Historie dobývání Marsu – díl první (Mars 1
Ilustrační foto...
Tma jako biologický imperativ
Ilustrační foto...
Světlo jako polutant nočního prostředí: souč
Ilustrační foto...
Online přenos ze startu sondy Dawn
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691