Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Příroda a světlo

Ukazuje se, že z přírody už místy vymizely druhy (a nebo se počet jejich příslušníků velmi zmenšil), které jsou závislé na přírodní noční tmě. Platí to hlavně pro hmyz, plazy a obojživelníky. Například z osvětlených parků se stávají téměř pouště. Sice zelené, ale do značné míry mrtvé.

Lidé sice většinu noci spí, ale hodně živočichů je aktivních právě v noci. Od té doby kdy se svět stal zářivějším a jasnějším, život mnohých zvířecích i rostlinných druhů se dramaticky změnil. Nedostatek tmy v noci narušuje život mnohých organismů v přírodě – jsou totiž přizpůsobeny na život potmě. Světelné zdroje instalované člověkem tak každoročně zaviní smrt miliónů z nich. Nevhodné noční osvětlování rozvrací noční ekosystémy a mate stěhovavé ptáky. Z dálky nápadné lampy se zastaralými rtuťovými výbojkami a netěsnými kryty svítidel jsou smrtelnou pastí pro hmyz, mnohdy i pro ohrožené druhy. Prospěch z toho mají snad jen netopýři, kteří na rojích hmyzu pod lampami mají bohatou hostinu.

Ilustrační foto...
Obr.: Lovící netopýr

Hmyz

Noční tanec rojů hmyzu okolo pouličních lamp nemá nic společného s jejich přirozeným životním rytmem a zpravidla končí jejich smrtí. Účinku lamp na hmyz se věnovaly mnohé odborné studie a bylo například zjištěno, že jen světelné písmena reklamy v centru rakouského města Graz přilákají ročně asi 350 000 hmyzích jedinců. Jako omámení přilétají i z velkých dálek, doufající že tady najdou potravu, partnera a nebo vhodné místo ke kladení vajíček. Někteří zoologové jsou přesvědčení, že takovéto „světelné pasti“ se významně podílejí na ochuzování druhové rozmanitosti hmyzu. Nejde přitom o komáry, ale o druhy nezbytné pro reprodukci mnoha druhů rostlin, ba i pro plodnost ovocných stromů.

Ilustrační foto...
Obr.: Některé lampy jsou spíš obří hmyzí lapače
Ilustrační foto...
Obr.: V netěsných lampách lze najít někdy hromady hmyzu

Ptáci

Méně nápadný vliv mají noční světla na tažné ptactvo. Asi dvě třetiny ptáků totiž táhnou hlavně v noci, to se týká hlavně malých druhů, které neplachtí, ale trvale mávají křídly, tj. např. zpěvných ptáků. Kanadský odborník a zakladatel „Light Awareness Program“ (program světelné osvěty) Michael Mesure odhaduje počet ptáků, které se v Severní Americe střetnou s osvětlenými budovami na sto miliónů ročně. V Torontě našel během jednoho roku pod výškovými budovami zástupce 129 ptačích druhů. Oslnění ptáci míří přímo na světelný zdroj a nestačí zaregistrovat překážky. Náraz ve vysoké rychlosti pro ně většinou končí smrtí.

Ilustrační foto...
Obr.: Hejno ptáků zmateně kroužící nad přesvětleným billboardem

Ptáci žijící ve městech někdy reagují na rušivé světlo změnami životního rytmu. Někteří z nich zpívají anebo pokračují v krmení mláďat i v noci. Byly dokonce zaznamenány i případy zimního zahnízdění, vylíhlé mláďata ale brzy zemřely zimou nebo hladem.

Video stovek ptáků zmatených světelnými sloupy najdete ZDE

Stromy

Na blízkost silných světelných zdrojů reagují dokonce i stromy a to opožděným opadáváním listí nebo předčasným úhynem. Některé druhy, například platany, jsou na světlo obzvlášť citlivé. Ty, které jsou v blízkosti lamp nepoznají, že přichází zima. Listy se jim neobarví, ale v plné zeleni zmrznou, a až potom opadnou. Svítit na památkově chráněný strom je asi spolehlivý způsob, jak se jej do deseti, dvaceti let spolehlivě zbavit.

Více konkrétní příklad z Brna najdete ZDE

Ilustrační foto...
Obr.: Zelená poušť
Ilustrační foto...
Obr.: Komu vadí památný strom?

Vodní živočichové

Dlouhodobé noční osvětlování rozvrací většinu vodních ekosystémů. Rostlinné i živočišné složky planktonu specificky podle nároků na světlo využívají různé vrstvy vodního sloupce. V závislosti na období dne a noci vyplouvají k hladině či hledají útočistě v nižších vrstvách. Umělé osvětlení tento přirozený režim a rytmus zásadním způsobem naruší.

Ilustrační foto...
Obr.: Po chvilce svícení na vodní hladinu přitáhne světlo baterky spoustu planktonu, na který se hned vrhnou hejna potápek.

Mořské želvy na plážích, odkud je patrné umělé světlo dále na břehu, většina želv, které se vylíhnou, hyne, protože se místo k moři vydá od něj. Nejde ale zdaleka jen o želvy. Umělé osvětlování rozvrací všechny vodní ekosystémy, neb mnohé organismy v nich jsou závislé na temných bezměsíčných nocích. Osvětlení větší než asi setina luxu již omezuje např. vyplouvání dafnií k hladině, tedy i konzumaci fytoplanktonu. Pobřežní oblasti se tak postupně eutrofizují. Samozřejmě že podobné příklady by se daly najít i v našich sladkovodních vodách.

Další materiály například ZDE

Jan Kondziolka a Pavol Ďuriš

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
NASA propustil kosmonautku, která napadla sokyni
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 51
Ilustrační foto...
Podkrkonošské dělo
Ilustrační foto...
Zrození ledového obra
Ilustrační foto...
Tyfloastronomická kuchařka II.
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691