Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Hrozící katastrofa a jak jí čelit?

aneb Británie se zodpovědně chystá na srážku s asteroidem.

Ilustrační foto...Kolem Slunce krouží stovky tisíc asteroidů a komet. Některé z nich se mohou na svých drahách těsně přiblížit Zemi, či dokonce se s ní přímo střetnout. Taková srážka je sice velmi málo pravděpodobná, o to horší by však byly případné následky. Jen maličké těleso "tunguzského" rozměru tj. asi 70 metrů, může při svém dopadu zničit oblast rozlohou srovnatelnou s Washingtonem, či třeba českobudějovickým+českokrumlovským okresem. A taková tunguzská katastrofa se může pravděpodobně opakovat každých 250 let.

Přesto pro většinu veřejnosti jsou srážky kosmických těles se Zemí pouze záležitostí science-fiction, případně katastrofických hollywoodských velkofilmů. Pro vědce byly velmi zajímavou variantou chování těles ve sluneční soustavě. Jak se rozvíjel jejich systematický výzkum, a přibývalo objevů blízkozemních asteroidů a komet (Near Earth Objects -- NEOs) i geologických důkazů na Zemi v podobě dopadových kráterů, začaly snahy spojit tyto dva protichůdné pohledy. Byly podnikány hlavně ze strany astronomů s většími či menšími úspěchy. Jejich výsledkem byly zprávy pro americký Kongres z let 1992 a 1995, ustanovení Spaceguard Foundation v roce 1995 či prohlášení Rady Evropy v 1996.

Nejnovější iniciativou na tomto poli je vydání zprávy britské komise pro potenciálně nebezpečné blízkozemní objekty. Její ustavení vyhlásil lord Sainsbury, ministr pro vědu na začátku letošního roku a nyní vydala tříčlenná komise téměř šedesátistránkovou zprávu (660 Kb, pdf). Shrnuje současný stupeň poznání NEOs, rozsah hrozícího nebezpečí, i možnosti ochrany i současnou úroveň výzkumu. Konstatuje, že většina současného výzkumu NEOs připadá na USA. Z Evropy zmiňuje vlastně jen Spaceguard Foundation, kosmické sondy ESA, francouzské a německé projekty, teoretickou skupinu pro dynamiku NEOs v italské Pise a (jiho)českou Kleť.

Ilustrační foto...

Součástí zprávy je 14 doporučení pro britskou vládu. Prvních devět je "domácích" pro podporu výzkumu NEOs ve Spojeném království, dalších pět "mezinárodních" pro koordinaci aktivit v evropském měřítku. Zahrnují :

 • Vybudování 3-m dalekohledu pro hledání malých NEOs umístěného na jižní polokouli.
 • Data z dalekohledů s velkým zorným polem, ač pořizovaná pro jiné účely, denně (nočně) kontrolovat i za účelem hledání NEOs.
 • Angažovat se v Evropské kosmické agentuře, aby se jedním z cílů připravované družici GAIA stalo i hledání NEOs.
 • Vyčlenění 1-m Johannes Kapteyn dalekohledu na Kanárských ostrovech pro následná pozorování pro určení drah NEOs.
 • Ilustrační foto...
 • Jednat ohledně vymezení alespoň malého podílu pozorovacího času na vhodných dalekohledech, na nichž má Velká Británie podíl, pro spektroskopická pozorování NEOs.
 • Zkoumat spolu s dalšími partnery možnost vyslání malých kosmických misí k jednotlivým typům NEOs.
 • Spolu s Mezinárodní astronomickou unií a dalšími státy se podílet na financování Minor Planet Center, celosvětové centrály pro shromažďování dat, výpočty drah a koordinaci pozorování asteroidů a komet.
 • Podporovat mezioborové studie vlivů střetů s kosmickými tělesy na Zemi v příslušných britských i mezinárodních organizacích.
 • Zabývat se studiemi praktických možností pro zmírnění následků případné srážky a jak odklonit blížící se těleso.
 • Spolu s ostatními vládami i mezinárodními organizacemi vytvořit fórum pro jednání o vědeckých aspektech i možnostech obrany a zmírnění následků srážek s asteroidy a kometami, podobné např. mezivládnímu fóru o změnách klimatu.
 • Jednat s dalšími evropskými vládami o co nejlepším přispění k mezinárodnímu úsilí jak se vypořádat s NEOs, koordinovat evropské aktivity a být partnerem USA na tomto poli, to vše hlavně prostřednictvím ESA, ESO, ESF a EU.
 • Vláda by měla ustanovit zvláštní orgán, který se bude NEO zabývat.
 • Pro koordinaci NEO aktivit ve Spojeném království ustanovit British Centre for Near Earth Objects.
 • Jedním z nejdůležitějších úkolů tohoto centra by bylo poskytování přímých a srozumitelných informací jednak pro širokou veřejnost, pro média a pro parlament, vládu a úřady, na druhou stranu pak pro vědeckou komunitu.
Britská vláda si ponechává čas na odpověď do konce roku, a můžeme tedy být zvědavi, co z ambiciózních plánů bude schváleno. Možná máte nyní pocit, že se astronomové zbůhdarma zaplétají do diplomacie a politiky. Ale ti kdož jsou nejen astronomy, ale z nutnosti i "astronomickými úředníky" vědí, jak důležitý je pro práci kladný postoj nadřízených úřadů. Ono už to, že britský ministr pro vědu je ochoten se nebezpečím hrozícím ze srážky Země s asteroidem či kometou zabývat a předložit zprávu vládě je blýskáním na časy. Natož pokud prosadí, aby se možností srážek s asteroidem zabývala Evropská unie (vidíte, co nás všechno v EU čeká?). Zpráva je pro mne podporou (zatím alespoň morální) všem odborníkům, kteří se daným problémem zabývají a občas přitom jsou pouze podezíráni ze strašení lidí. A doufám, že dojde správné odezvy.

Jana Tichá

| Zdroj: Observatoř Kleť IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Report z IAU GA
Ilustrační foto...
Pomalá smrt sluneční soustavy
Ilustrační foto...
Radiové krysy
Ilustrační foto...
Česká republika by měla vstoupit do ESO v lednu
Ilustrační foto...
Sága kosmického teleskopu VI
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691