Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Našli astronomové obyvatelnou planetu?

V dubnu letošního roku zveřejnil evropský tým astronomů objev dvou potenciálně obyvatelných exoplanet. Nyní potvrdily dvě nezávislé studie, že jedna z planet se skutečně pohybuje v obyvatelné zóně kolem hvězdy Gliese 581.

Už je to více než 12 let, co astronomové objevili první planetu mimo Sluneční soustavu. Dnes je známo již na 250 vzdálených světů u cizích hvězd. Zprvu astronomové objevovali výlučně obří plynné planety, které okolo svých hvězd obíhají příliš blízko. To pochopitelně neznamená, že by se menší planety ve vesmíru nevyskytovaly. Svou roli zde hraje pouze a jen naše technika, která zatím není na takové úrovni, abychom se mohli pyšnit objevy planet zemského typu. Poslední dobou se ale daří astronomům hmotnostní hranici posouvat dolů. Exoplanety objevené nedávno mají už hmotnost menší než 10 Zemí.

V dubnu letošního roku oznámili astronomové objev dvou nových exoplanet, které obíhají okolo hvězdy spektrální třídy M. Červený trpaslík nese jméno Gliese 581 a objevené exoplanety mají hmotnost minimálně 5 a 8 hmotností Země. O objevu jsme vás informovali v článku dne 25. dubna 2007.

Obě planety obíhají kolem své mateřské hvězdy v tzv. zóně života, tedy v takové vzdálenosti, ve které jsou ideální teplotní podmínky pro udržení vody v kapalném stavu. Zda jsou na povrchu skutečně podmínky pro život nám snad zodpoví kosmické dalekohledy příští generace, schopné studovat atmosféry vzdálených světů.

Ilustrační foto...
Obr.: Obrázek nahoře znázorňuje obyvatelnou zónu okolo Slunce. Zelenými šipkami je znázorněna obyvatelná zóna podle modelu von Bloha (možná fotosyntéza rostlin). Teplota povrchu planety, a tím i její "obyvatelnost", je kromě vzdálenosti od mateřské hvězdy dána i množstvím skleníkových plynů v atmosféře, tedy především vodní páry a oxidu uhličitého. Oblačnost pak naopak přicházející záření odráží a povrch tím ochlazuje, proto se může v případě jejího výskytu obyvatelná zóna posunout blíže ke hvězdě. Modrý pruh znázorňuje obyvatelnou zónu v případě, že planeta má od 0% do 50% oblačnosti tvořené vodou. Červená hranice představuje vnější okraj obyvatelné zóny. Teplota atmosféry je zde už tak nízká, že oxid uhličitý kondenzuje a vytváří 100% oblačnost. Obrázek uprostřed znázorňuje situaci u hvězdy Gliese 581 podle modelu Francka Selsise. Význam barev je shodný. Obrázek dole znázorňuje situaci u hvězdy Gliese 581 podle modelu von Bloha a v závislosti na stáří planetárního systému v miliardách let (9, 7 a 5 miliard let).

V prestižním vědeckém časopise Astronomy & Astrophysics nyní vyšly dvě teoretické studie o planetárním systému okolo hvězdy Gliese 581. Dva mezinárodní týmy zkoumají obyvatelnost obou planet ze dvou úhlů pohledu.

Franck Selsis a jeho tým se zabývali otázkou, v jaké vzdálenosti se vůbec zóna života u zkoumané hvězdy nachází. Pokud by totiž planety obíhaly kolem své hvězdy příliš blízko, veškerá voda by se vypařila. Naopak, kdyby se planety nacházely od mateřské hvězdy příliš daleko, nemohl by oxid uhličitý vytvářet známý skleníkový efekt o dostatečné síle na to, aby voda na povrchu planety nezamrzla.

Komplikaci při výpočtu zóny života představují mraky z oxidu uhličitého, které vytváří skleníkový efekt a planetu tak "zahřívají". Výskyt mraků u zkoumaných exoplanet v současnosti nelze přesně modelovat. Například u Slunce se díky tomu pohybuje vnitřní hranice obyvatelné zóny mezi 0,7 až 0,9 AU a vnější hranice mezi 1,7 a 2,4 AU.

Werner von Bloh a jeho kolegové se také zaměřili na pozici zóny života, ale studovali užší region, ve kterém je v případě Země možná fotosyntéza. Vše závisí na koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře a množství vody na povrchu. Při vytváření modelu hrály pochopitelně klíčovou úlohu znalosti teplotního modelu Země.

Kombinací obou modelů se podařilo odhadnout, že exoplaneta s označením Gliese 581 c je příliš blízko své mateřské hvězdě, zatímco kolega s označením Gliese 581 d by moh mít na svém povrchu vhodné podmínky pro život. Nicméně, podmínky na Gliese 581 d jsou velmi kruté. Planeta má vázanou rotaci stejně jako náš Měsíc. U Gliese 581 d to znamená, že nad jednou polokoulí je neustále noc a tedy tma a chladno, zatímco nad druhou je nepřetržitý den. Důsledkem jsou pak velmi silné větry. Obě planety mají rovněž velmi výstřednou dráhu a tak se podmínky na jejích površích mění i z těchto důvodů. Zatímco Gliese 581 c oběhne okolo hvězdy za 12,9 dní, Gliese 581 d to trvá 83,6 dní. Exoplaneta Gliese 581 d se tak na své výstředné oběžné dráze může dostávat dovnitř zóny života a na čas zase mimo ní. Ať už je to tak, či onak, podmínky na povrchu Gliese 581 d jsou velmi odlišné od toho, co známe ze Země.

Červení trpaslíci jako je Gliese 581 jsou nejpočetnějšími hvězdami ve vesmíru. Asi 75% všech hvězd v Galaxii jsou červení trpaslíci. Jejich výhodou je dlouhý život, neplýtvají tolik vodíkem jako ostatní hvězdy. Pro astronomy však dlouho nepředstavovali příliš zajímavý cíl pro hledání obyvatelných exoplanet. Prvním důvodem je to, že planety obíhající okolo hvězdy v obyvatelné zóně mají vázanou rotaci. Druhý důvod je ten, že červení trpaslíci v počátcích svého života produkují velké množství smrtícího UV a rentgenového záření. Tyto spršky by mohly zlikvidovat atmosféru u případné exoplanety nadějné pro vznik života. Na přesnou pozici zóny života tak má u červených trpaslíků vliv také stáří planetárního systému, což odráží model von Bloha (viz. obrázek).

Na druhou stranu se u červených trpaslíků exoplanety hledají mnohém lépe ať už pomocí transitní metody, tak měřením radiálních rychlostí.

Petr Kubala

| Zdroj: Astronomy & Astrophysics IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Velká skupina skvrn na Slunci
Ilustrační foto...
Žeň objevů 2001 -- díl druhý
Ilustrační foto...
Degenerovaná Lucka
Ilustrační foto...
Instantní hvězdárna: Západ Slunce 9. února 20
Ilustrační foto...
Na rozhraní dne a noci
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691