Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Geovycházky 12

Nedávno jsem měl možnost na vlastní oči vidět a nafotit industriál kolem výroby železa ve Vítkovické malé huti. Výroba v této huti byla ukončena v roce 1998 a momentálně je celý areál udržován jako chráněná industriální památka s možnosti návštěvy hutě pro veřejnost. Kromě pár fotografií z Vítkovic vkládám i nerosty jež jsou běžně využívané ve vysoké peci. Neboť blízkost hutě využívající širokou škálu různých druhů nerostů k zpracování železných rud a následné výrobě železa mohou být poměrně zajímavou ukázkou jak přijít jednoduše k mnoha nerostům doslovně z celého světa.

Ilustrační foto...
Obr.: Schéma vysoké pece, http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_kopie.jpg

Začneme železnou rudou, která se využívá k výrobě železa.Hlavním kriteriem pro výrobu je obsah železa v rudě.

Magnetit (magnetovec)

Chemická značka-Fe3O4.

Obsah železa až 80%.

Vzniká nahromaděním v utuhlém magmatu nebo přeměnou horniny při styku s magmatem.

Ilustrační foto...
Obr.: Magnetit z švédské Kirunavaary.

Krevel (hematit)

Chemická značka-Fe2O3.

Obsah železa až 65%.

Vzniká magmaticky, metamorfně, sedimentárně hydrotermální činností.

Ilustrační foto...
Obr.: Krevel z ruského naleziště Krivoj Rog.

Siderit (ocelek)

Chemická značka-FeCo3.

Obsah železa až 45%.

Vzniká sedimentárně a hydrotermálně.

Ilustrační foto...
Obr.: Siderit z Nýdku. Nýdek je první naleziště rudy kterého využívaly Třinecké železárny. Ložiska rudy zde byly objeveny roku 1770.

Hnědel (limonit)

Chemická značka-Fe2O3+NH2O.

Obsah železa až 40%.

Vzniká rozpadem sideritu, hematitu a magnetovce nebo vyloučením z železitých roztoků působením mikroorganizmů.

Ilustrační foto...
Obr.: Hnědel z Českého Těšína.

Jako redukční činidlo pro zbavení oxidu z železné rudy se využívá koks. Ten se vyrábí z černého uhlí (lignitu) v koksárenských pecích. Nejkvalitnějším druhem uhlí je antracit, který obsahuje až 94% uhlíku.

Ilustrační foto...
Obr.: Antracit z maďarské Tatabanyje.

Dalšími důležitými chemickými prvky pro vysokou pec jsou vápenec a křemen. Slouží jako struskotvorný materiál a umožňují, aby popel koksu a hlušina z železné rudy mohly opustit vysokou pec jako kompaktní tavenina.

Ilustrační foto...
Obr.: Vápencová zkamenělina plže Nerinea z naleziště Kotouč u Štramberka.

Jedním z nejkrásnějších nerostů, jež je využíván při výrobě železa, je fluorit (CaF2). Při výrobě slouží společně s hliníkem jako tavidlo a je důležitým činitelem při zpracování kyselých rud. V přírodě jde o nerost se širokou škálou barev a tvarů. Spolu s hliníkem se někdy používá jako příměs do ferosilikátových přísad oxid hlinítý, syntetický korund (Al2O3).

Ilustrační foto...
Obr.: Fluorit z ruské Andermy.
Ilustrační foto...
Obr.: Syntetický korund.

Dalšího zkvalitnění vytaveného kovu se dosahuje legováním, tedy přídávaním definovaných množství jiných kovů za vzniku slitiny. Hlavními prvky pro legování ocelí jsou nikl, chrom, vanad, mangan, wolfram, kobalt a ve speciálních aplikacích ještě mnoho dalších.

Ilustrační foto...
Obr.: Burel (oxid manganu) z Jihoafrické republiky.

Na závěr pár industriálních fotografii z malé hutě ve Vítkovicích.

Ilustrační foto...
Obr.: Vysoká pec s vagony pro železo a strusku.
Ilustrační foto...
Obr.: Velín. Z této místnosti se řídí chod vysoké pece.
Ilustrační foto...
Obr.: Vagony na železo (vlevo) a strusku.
Ilustrační foto...
Obr.: Vagon na železo znamý pod slengovým názvem Veronika.
Ilustrační foto...
Obr.: Výtokový otvor s žlábkem pro odtok železa a strusky.
Ilustrační foto...
Obr.: Trubky pro chlazení pece.
Ilustrační foto...
Obr.: Potrubí pro přívod ohřátého vzduchu do pece.
Ilustrační foto...
Obr.: Jeden z přívodů vzduchu do pece nazývaný podle tvaru Kačena.
Ilustrační foto...
Obr.: Hlavní přívod vzduchu do pece.
Ilustrační foto...
Obr.: Obří kompresor pro výrobu stlačeného vzduchu s výkonem 5300. koňských sil.
Ilustrační foto...
Obr.: Srovnání s kompresorem z roku 1928 mluví za vše.
Ilustrační foto...
Obr.: Píst kompresoru.
Ilustrační foto...
Obr.: Hnací kolo kompresoru.

Minulé díly Geovycházek

Martin Popek

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Dění na Marsu dnes a v budoucnu
Ilustrační foto...
Pod sukni slavné galaxie
Ilustrační foto...
Blíží se mise k HST
Ilustrační foto...
Marsovská bouře – příležitost pro Opportuni
Ilustrační foto...
(Ne)zapomenout na Palermo
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691