Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Areografie Marsu 1

Mars je, hned po Zemi, nejlépe zmapovaným vesmírným tělesem - je totiž podrobně zkoumán již po několik desetiletí. Množství fotografického materiálu umožnilo vytvořit podrobné mapy povrchu a rozlišit základní jednotky obdobně, jako je tomu na Zemi. Následující miniseriál by Vás chtěl seznámit se základními útvary, které se na povrchu Marsu vyskytují a nastínit Vám základní informace o jejich velikosti, umístění či okolnostech objevu. První díl se věnuje horám a pohořím v oblasti okolo Elysium Mons.

Ilustrační foto...
Obr.: Družicový snímek sopky Elysium Mons s kalderou. Na severní straně je možné vidět několik utuhlých lávových proudů. ZDROJ: mars.jpl.nasa.gov

Krátká prohlídka těchto končin začíná v oblasti pahorkatiny Libya Montes (2,7 N × 88,9 E), která dosahuje délky až 1 170 kilometrů. Pahorkatina se nachází téměř u rovníku Marsu jižně od impaktní oblasti Isidis Planitia. Oblast se zformovala vlivem dopadu vesmírného tělesa do oblasti Isidis. Popsána a pojmenována byla v roce 1979. V její centrální části se nachází rozsáhlé údolí táhnoucí se do délky 400 kilometrů, které vzniklo nejspíše před 3,5 miliardami let vlivem tekoucí vody. Pahorkatina byla jedním ze dvou hlavních kandidátů pro přistání sondy Mars Surveyor 2001 před tím, než byla tato mise zrušena.

Ilustrační foto...
Obr.: Topografická mapa pohoří Libya Montes Vytvořil: Martin Pauer, Zdroj: cs.wikipedia.org

Elysium Mons (24,8N × 146,9E) je štítová sopka nacházející se na severní polokouli v druhé největší vulkanické oblasti Marsu - Elysium Planitia. Sopka vystupuje 12,5 kilometrů nad okolní lávové pláně a 16 kilometrů nad Marsu s celkovou velikostí základny 420 × 500 × 700 kilometrů. Na vrcholu sopky se nachází kaldera, která má napříč 14 kilometrů. Předpokládáme, že sopka vznikla podobně jako vulkanická tělesa v oblasti Tharsis. Na svazích jsou viditelné projevy výlevného vulkanismu, způsobené lávou stékající po úbočích sopky. Svahy sopky se sklánějí pod vyšším úhlem než je obvyklé pro štítové sopky na Marsu - dosahují sklonu až 10°, což vypovídá o rozdílném chemickém složení magmatu, které ze sopky vyvěralo. Na severozápadní straně vulkánu jsou pozorovány lávové kanály.

Pojmenována byla roku 1973, když byla o rok dříve 16. října 1972 objevena americkou sondou Mariner 9. Jméno je odvozeno dle klasického albedového útvaru, nacházejícím se v téže oblasti. Povrch sopky je pokryt krátery, z nichž některé jsou impaktního původu, o čemž svědčí materiál vyvržený v jejich okolí. Určením jejich hustoty na povrchu sopky se podařilo zjistit, že Elysium Mons je velmi mladá. Poslední lávové výlevy zde proběhly před 20 miliony let, což mění pohled na historii sopečné aktivity Marsu, o které se dříve předpokládalo, že skončila mnohem dříve v historii planety.

Ilustrační foto...
Obr.: Topografická mapa sopky Elysium Mons Vytvořil: Martin Pauer, Zdroj: cs.wikipedia.org

Na sever od Elysium Mons se nachází další menší štítová sopka Hecates Tholus (32.1N × 150.2E) a na jih vyhaslá sopka Albor Tholus (18.8N × 150.4E), která je 4,5 kilometrů vysoká se základnou okolo 160 kilometrů. Kaldera na vrcholku této sopky má průměr 30 kilometrů a hloubku 3 kilometry. Ve srovnání s pozemskými sopkami je kaldera netypicky hluboká. Snímky sondy Mars Express ukázaly, že i tato sopka byla aktivní po dlouhou dobu Marsovské historie. Pojmenována byla v roce 1973 a její jméno odráží klasické albedové jméno této oblasti.

Ilustrační foto...
Obr.: Topografická mapa sopky Albor Tholus Vytvořil: Martin Pauer, Zdroj: cs.wikipedia.org

Severovýchodním směrem od Elysium Mons se nachází další pohoří Phlegra Montes (40.8N × 165.2E), které se táhne převážně v severojižním směru do délky 1 352 kilometrů. Pohoří vzniklo v důsledku impaktů a tektonických procesů v oblasti, které jsou dobře patrné na zlomu táhnoucím se větší částí pohoří. Pojmenováno bylo opět v roce 1973.

Ilustrační foto...
Obr.: Topografická mapa pohoří Phlegra Montes Vytvořil: Martin Pauer, Zdroj: cs.wikipedia.org

Východním směrem přes planinu Arcadia Planitia se nachází pohoří Erebus Montes (35.7N × 175W) táhnoucí se do délky 785 kilometrů. Pojmenováno bylo v roce 1982 a podobně jako tělesa v okolí má i ono klasické albedové jméno. U tohoto útvaru naše krátká prohlídka prozatím končí.

Ilustrační foto...
Obr.: Topografická mapa pohoří Erebus Montes Vytvořil: Martin Pauer, Zdroj: cs.wikipedia.org

Poznámka: Albedové jméno je název, který byl odvozen od zdánlivé světlosti/tmavosti, která byla pozorována během pozorování pozemskými dalekohledy. Při průzkumu povrchu planety kosmickými sondami pak byly tyto názvy respektovány a ponechány.

Zdroje

Články byly založeny na informacích dostupných na www.google.com/mars/. Speciální poděkování patří Martinu Pauerovi, který generuje topografické snímky popisovaných oblastí a bez něhož by články nebyly vybaveny obrázkovým materiálem.

Zajímavé odkazy

Povrch Marsu

Geologická historie Marsu

Fotografie z Marsu ve vysokém rozlišení

Petr Brož

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
(Ne)tajemné záblesky gama
Ilustrační foto...
Mariner 9
Ilustrační foto...
Modrý Měsíc
Ilustrační foto...
STS-117: Atlantis – Průběh letu (17. – 22.
Ilustrační foto...
Vesmír není strnulý!
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691