Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

O původu vodního ledu na jižním pólu Marsu

Díky údajům evropské sondy Mars Express kombinovaným s počítačovým modelováním marsovského klimatu mohou vědci konečně vysvětlit, jak ovlivňuje oběh Marsu množství vodního ledu v jižních polárních oblastech.

Led v podobě dříve nepozorovaných trvalých zásob na jižním pólu Marsu již dříve detekoval přístroj OMEGA (spektrometr mapující mineralogické složení ve viditelném a infračerveném oboru). Tyto zásoby ležící na milióny let starých vrstvách hornin zároveň naznačují nedávnou ledovcovou činnost v této oblasti.

Ilustrační foto...
Obr.: Vodní a suchý led v okolí jižního pólu Marsu.

Zdá se, že nyní máme k dispozici hypotézu, která vysvětluje stáří usazenin vodního ledu včetně mechanismu jejich vzniku. Opírá se o mapování spektrometru OMEGA a o počítačový model marsovského klimatu.
Mapování a spektrální analýza naznačuje, že trvalý led v jižních polárních oblastech Marsu je v podstatě trojího typu: vodní led smíchaný s ledem oxidu uhličitého (CO2), desítky kilometrů širokých oblastí pokrytých vodním ledem a nánosů pokrytých tenkou vrstvou suchého ledu (CO2).

Ilustrační foto...
Obr.: Typy ledových usazenin - směs obou druhů ledu (unit1), vodní led (unit2), usazeniny pokryté suchým ledem (unit3).

První typ odpovídá dlouho probírané hypotéze, že suchý led tvoří jakousi past pro vodní led. Ale jak se ukládaly a vydržely do dnešních dnů zbývající dva typy, nesouvisející se „zachycením“ pomocí ledu CO2?
Vysvětlení podává Franck Montmessin (hlavní autor hypotézy o ukládání vodního ledu na marsovských pólech): „Domníváme se, že nánosy vodního ledu se přesouvají mezi severním a jižním pólem Marsu v cyklu 51 000 let, což je doba odpovídající převrácení směru rotační osy Marsu díky precesi“. (pozn. v jiných informačních zdrojích se dočteme hodnotu precese Marsu 170 tisíc let). Precesi lze jednoduše popsat jako kývavý pohyb rotační osy planety. Osa pak opisuje kužel s vrcholem ve středu planety. Po polovině cyklu proto směřuje opačným směrem – na Zemi tak nastává situace, že nyní jsme nejblíže ke Slunci, když je na severní polokouli zima, zatímco před 13 tisíci lety bylo na severní polokouli léto, když byla Země nejblíže. Sklon rotační osy má největší vliv na to, zda je u nás zima nebo teplo, nikoli vzdálenost od Slunce (ta pouze ovlivňuje, že na severní polokouli nejsou v současnosti dosahovány v zimním období tak nízké teploty jako na jižní).

Ilustrační foto...
Obr.: Akumulace vodního ledu na jižním pólu Marsu v mikrometrech za rok. Tmavě modré až fialové oblasti odpovídají akumulaci až 1 mm vodního ledu za rok.

Výše uvedená hypotéza tedy vznikla zanesením údajů o precesi a aktuální poloze Marsu na oběžné dráze do počítačového modelu. Jestliže pak vědci nastavili hodiny o 21 000 let nazpět, dostali opačnou situaci, než jaká panuje dnes (na severní polokouli Marsu bylo léto, když byla planeta nejblíže Slunci).

Model ukázal, že voda v severních polárních oblastech se dostala do nestabilního stavu a mohla být snadno transportována k jižnímu pólu v podobě vodních par, kde se opět usazovala (kondenzovala a desublimovala). Každý rok se takto usadila až 1 mm vysoká vrstvička vodního ledu. Po celou dobu trvání této klimatické situace, což trvalo nějakých 10 000 roků, navrstvil se vodní led do tloušťky až 6 metrů.

Ilustrační foto...
Obr.: Vývoj ledové pokrývky - od silných vrstev v minulosti (1), přes zeslabování ledové pokrývky (2) až po současnou situaci, kdy dalšímu úniku vody brání suchý led (3).

Před asi 10 tisíci lety došlo k převrácení precesního cyklu až do současného stavu, kdy nejvíce vodního ledu se hromadí v okolí severního pólu.
Před asi tisíci lety, dosud ne zcela vysvětleným spouštěcím mechanismem, eroze vodního ledu na jižním pólu ustala, neboť na povrchu těchto vrstev se usadil led oxidu uhličitého a tím zabránil vodnímu ledu v sublimaci. To je situace, tak jak ji právě pozoroval Mars Express.

Poznámky:
Na Marsu je nyní situace taková, že v době největšího přiblížení planety ke Slunci je léto na jižní polokouli. Nejvíce vodního ledu se proto nyní ukládá v okolí severního pólu Marsu.

Výše uvedené poznatky pochází z materiálu prezentovaného na 7. mezinárodní konferenci o Marsu (9. – 13. července v Pasadeně v Kalifornii (USA). Originální text s názvem „On the origin of perennial water ice at the South Pole of Mars: a precession-controlled mechanism?“ prezentovali v JGR Planets Journalu F. Montmessin, R. M. Haberle, F. Forget, Y. Langevin, R. T. Clancy a J.-P. Bibring.

Ačkoli základní podstatu prezentovaného materiálu jsem pochopil, zůstává mi nejasnost ohledně doby marsovské precese, takže případné upřesnění do článku rád začlením.

Martin Gembec

| Zdroj: ESA IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Je Titan plný jezer?
Ilustrační foto...
Teroristé z vesmíru
Ilustrační foto...
Obloha v dubnu
Ilustrační foto...
Instantní pozorovatelna 10
Ilustrační foto...
Diamantový prach 2
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691