Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Stopy astronomie III

Zatím jsme v našem pátrání po astronomii minulosti pobývali převážně v úrodných oblastech Nilu, mezi Eufratem a Tigridem a v povodí Žluté řeky. Jen jednou jsme nahlédli na Britské ostrovy k monumentálnímu Stonehenge. Ale co zbytek světa? Opravdu se například na našem území před pěti a více tisíci lety nedělo nic, co by mohlo být nějak spojováno s astronomií?

Za objev řady podivných přibližně kruhových příkopů, tzv. rondelů, vděčíme hlavně rozvoji leteckého snímkování – teprve z výšky jsou mnohdy patrné jejich kruhové půdorysy. Ze země jsou téměř nepostřehnutelné – zanesené a zarostlé tak, že zcela splynuly s okolím. Hloubka příkopů se v jednotlivých případech pohybuje mezi dvěma až pěti metry, šířka v rozmezí 1-10 m, průměr mají od 35 do 150 metrů. Příkopy jsou přerušeny v místech vstupů, které bývají nejčastěji 4 a jsou orientovány do světových stran. O jejich funkci se můžeme jen dohadovat, ale nesporně alespoň některé souvisí s pozorováním oblohy. Jejich umístění totiž využívá výrazné přírodní útvary na obzoru (tzv. vizíry), které například vymezují místa východu slunce o letním slunovratu nebo v době rovnodennosti.

Ilustrační foto...
Obr.: Bylany, rondel, zdroj: http://www.bylany.com/images/bylany_bylany4_rondely1.jpg

Rondel v Bysni u Slaného patří mezi nejznámější. Jeho pozůstatky byly odkryty náhodou při orbě a o astronomicko-kalendářním účelu není pochyb – při pohledu od něj v době letního slunovratu vycházelo slunce na úpatí Řípu a 29 dní předtím v sedle Bezdězu. Pro přesnost musím dodat, že za dobu, která uplynula od jeho stavby, došlo vlivem precese zemské osy k posunu míst východů slunce – viz obrázek ( kotoučky u Ještědu i Bezdězu více vlevo ukazují původní polohu, kotoučky vpravo současná místa východů slunce).

Ilustrační foto...
Obr.: Byseň, rondel, zdroj: Jaroslav Trnka http://www.observatory.cz/news/detail.php?page=1&id=223&pda=, Východ slunečního kotouče v období letního slunovratu a lunární měsíc před a po letním slunovratu. Vliv precesního pohybu zemské osy, zmenšení deklinace Slunce při východu za obzorovým vizírem v průběhu 6 500 let.

Jiná, poněkud sporná, astronomická pozorovatelna na našem území se nacházela obce Makotřasy. Jde o jakési čtvercové hrazení z období 3 500 př.n.l. Údajné „zaměřovací cíle“ jsou zakresleny zde a asi mi dáte za pravdu, že nejsou příliš přesvědčivé O obou stavbách a nejen o nich se můžete více dozvědět v článku Jaroslava Trnky, ze kterého jsem vycházela.

Kromě Británie a území naší země se základy rondelů našly ještě v Rakousku, na Slovensku a v Bavorsku, nikde jinde. Všechny středoevropské jsou přibližně o tisíc let starší než britské a vznikly ve velmi úzkém časovém rozmezí asi sta let. Nejspíš ne všechny sloužily astronomickým a kalendářním účelům, některé z nich jsou však bez jakýchkoliv pochyb nejstaršími astronomickými stopami otisknutými na našem kontinentu. A možná jsou nejstaršími astronomickými stopami vůbec. Jako rozloučení s nimi nabízím ještě dva odkazy:

http://eldar.cz/hade/05092003/rondely.htm

www.volny.cz/lynxx/vyst.htm#_Toc535675424

Podobně jako všechno o čem jsem se dosud zmínila, ani další „astronomická památka“ nebude přesně datována. Podívejme se za ní do Indie přibližně v době, kdy v Číně Ču Kong propočítával sklon ekliptiky. Tehdy, na rozhraní prvního a druhého tisíciletí př.n.l., vznikaly v Indii první texty Véd. Více v odkazech:

www.eurochem.cz

http://www.lampa.cz/povidky/vedy.html

Učení se dále tvořilo a rozvíjelo celá staletí a tak určit dobu vzniku jednotlivých částí je úkol nelehký až nesplnitelný. Základ véd tvoří soubor čtyř sbírek posvátných textů a jednotlivé jejich části mají konkrétní účel. Výkladové části, tzv. bráhmany, se zabývají kromě jiného také filozofickými otázkami a vycházejí ze staršího učení – údajně o dva tisíce let, snad i více. Nás určitě nejvíc bude zajímat tehdejší názor na vznik a stavbu vesmíru. Velmi zjednodušeně se dají některé představy vyjádřit takto:

  • Vesmír je nekonečný ve významu „nepředstavitelně velký“ - v textech užívá jednak termín nekonečno, ale i údaj o „průměru vesmíru“ a o tom, že za ním leží množství dalších vesmírů.
  • Země vznikla později než hvězdy a před jejím vznikem již existovaly například Slunce, Castor, Polux a celé souhvězdí Blíženců, Cassiopeia a Kozorožec.
  • Země se otáčí kolem vlastní osy i když my sami toto otáčení přímo nevnímáme.
  • čas a prostor nejsou neměnné („Stejně jako prostor, který nemá pevné rozpětí, ani čas nemá pevné rozpětí.“).
  • hmota se skládá z atomů, které dále obsahují další částice („V každém atomu jsou světy uvnitř světů.“).
  • svět jednou skončí (Dvanáct sluncí spálí zemi, všechny prvky se přemění a prostor zhroutí do větru. Všechno se nakonec přemění v prvotní vědomí.)
  • celý vesmír prochází neustálou změnou, vzniká, vyvíjí se, zaniká, znovu vzniká....
Ilustrační foto...
Obr.: Otisk pečetního válečku z 3. tisíciletí př.n.l., védské obětní symboly, zdroj: http://sweb.cz/gnostica/veda_byk_soma.htm
Ilustrační foto...
Obr.: Varanasi, posvárné indické město, zdejší náboženství vychází z véd zdroj: http://ecesty.cz/cestopisy/1998cks/06in27_varanasi.htm

Některé védské texty nebyly dodnes pochopeny, jiné obsahují zvláštní směs reálných, zkreslených a iracionálních představ : „Vzpomínám si, že byla doba, kdy na Zemi nic neexistovalo, žádné stromy nebo rostliny, dokonce žádné hory. Po dobu jedenácti tisíc let byla Země pokryta lávou. V těchto dnech nebylo dne nebo noci mimo polární oblasti: na zbytku Země nesvítilo Slunce ani Měsíc. Pouze jedna polovina polární oblasti byla osvětlena. Zemi vládli démoni, kteří byli mocnými a bohatými přeludy a Země byla jejich územím. Kromě polární oblasti byl zbytek Země pokryt vodou. Teprve po velmi dlouhé době se celá Země pokryla lesy kromě polární oblasti. Pak vyrostly mohutné hory, ale bez lidských obyvatel. Po tisíce let byla Země pokryta těly mrtvých démonů.“ V každém případě však Védy obsahují první ucelenou teorii popisující vesmír, mnohdy velmi přesně odpovídající současným poznatkům. Jako závěr dnešního stopování nabízím jeden zajímavý odkaz a slova rakouského fyzika Erwina Schrödingera v něm, mimo jiné, uvedená: Védská myšlenka „Všechno v jednom a jedno ve všem“ mě přivedla k základním postulátům kvantové mechaniky“


Minulé díly:


Zdroje:


Věra Bartáková

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
V ohnisku: Proměnné hvězdy
Ilustrační foto...
Krása
Ilustrační foto...
Vesmírný hurikán
Ilustrační foto...
Jaký bude život na stárnoucí Zemi?
Ilustrační foto...
Titan - díl pátý (Teorie vzniku Titanovy atmosf
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691