Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Poslední zápis astronomického kroužku

Letos v březnu redakce IAN na svých internetových stránkách zveřejnila další akci, kterou uspořádal náš astronomický kroužek na naší základní škole. Redakce mě tehdy požádala o článek, ve kterém bych popsal, jaké používáme dalekohledy, světelné znečištění v místě našeho pozorování atd.

Nejsem žádný spisovatel, ale protože rád čtu články o astronomii zveřejněné na stránkách IAN, APO atd. chtěl jsem i já přispět troškou do našeho společného astronomického mlýna. Ale člověk míní a život mění. Vše je nakonec úplně jinak.

V úvodu se ale napřed podívejte na několik částí zápisů v kronice našeho astronomického kroužku. Z nich je patrné, že jsme na naší škole spolu s šikovnými dětmi vyvíjeli astronomické aktivity již před založením samotného astronomického kroužku.

Kronika astronomického kroužku

Na naší 2.Základní škole v Jirkově (okres Chomutov v Ústeckém kraji) v rámci vyučování fyziky vyvíjíme zajímavé aktivity spojené s astronomií. Naši starší spolužáci pod vedením pana učitele Mgr. Lukáše Čermáka a pana učitele Jaroslava Landy DiS např. navštívili již několikrát planetárium v nedalekém Mostě. Žáci pod jejich vedením měli možnost vidět zajímavý astronomický program i v největším planetáriu u nás tj. v Praze. 2. března 2006 tito učitelé fyziky společně uspořádali výlet na hvězdárnu a do planetária v Teplicích. Většina žáků měla tak poprvé možnost vidět na vlastní oči skutečné astronomické dalekohledy. Díky pěknému počasí se žáci mohli prostřednictvím astronomického dalekohledu s ochranným filtrem podívat i na naší nejbližší hvězdu – Slunce.

16.listopadu 2005 pan učitel Jaroslav Landa začal se skupinou dětí z 9.D pomalu měnit vzhled přidělené učebny. Pod jeho vedením a za spolupráce s těmito dětmi se na jedné stěně učebny začal rýsovat zmenšený obraz naší sluneční soustavy.

Ilustrační foto...

Spolu s panem učitelem Lukášem Čermákem vytvořili zajímavý obraz naší Sluneční soustavy. Obraz později pan učitel Landa doplnil zavěšením modelů kosmických lodí a několika satelitů.

Ilustrační foto...

Astronomové nejen v České republice se začali připravovat na pozorování zatmění Slunce. I když počasí nám nepřálo, začal pan učitel Jaroslav Landa s malou skupinkou dětí, opět z 9.D paní učitelky Mgr. Jany Novotné, připravovat pozorování zatmění Slunce. Z našeho území jsme mohli pozorovat zatmění Slunce pouze jako částečné. Informace o této úspěšné akci na naší škole byly zveřejněny na populárních internetových astronomických stránkách APO (Amatérské prohlídky oblohy) a IAN (Instantní astronomické novinky). Do povědomí astronomické veřejnosti v naší republice tak pomalu vstupuje i naše základní škola. Jedna z fotografií byla vybrána mezi nejlepší astronomické fotografie roku 2006.

Ilustrační foto...

Krátkou informaci o našem pozorování částečného zatmění Slunce přinesl i místní tisk….

2006 - 2007

Začíná nový školní rok 2006 -2007. Náš pan učitel Jaroslav Landa DiS nás oslovuje s tím, že bychom si založili astronomický kroužek a tak do budoucna převzali pod svá křídla veškeré aktivity z oboru astronomie a kosmonautiky na naší škole. Ani jsme se nerozkoukali a už jsme začali spolu s několika staršími spolužáky připravovat důležitou akci. Pod vedením pana učitele se naše škola zapojila do příprav a uspořádání akcí na oslavu Světového kosmického týdne (SKT). Při přípravě celé akce mu aktivně pomáhají i další vyučující. Úspěšně se nám daří do této akce zapojit hlavně první stupeň naší školy.

S přípravami i samotnými prezentacemi v modré počítačové učebně pomáhají pan učitel Mgr.Lukáš Čermák a správce počítačové sítě Jiří Valeš. Náš pan učitel Landa navazuje spolupráci s Českou kosmickou kanceláří, která koordinuje a zastupuje ČR v této celosvětové akci. Česká kosmická kancelář nám přispívá na odměny pro jednotlivé žáky.

Krátkou informaci o našem zapojení do celosvětové oslavy SKT opět přinesl i místní tisk….

Celá akce oslav SKT se na naší škole setkala s kladným ohlasem. Nejaktivnější byli naši mladší spolužáci z prvního stupně. Některé paní učitelky nás požádali, abychom jim příště dali dřív vědět a mohlo se tak zapojit více dětí do příprav a soutěží. Děkujeme jim za kritickou a oprávněnou připomínku a poučíme se. Za úspěšné provedení celé akce nám poděkoval i pan ředitel. Jeho slova nás těší a zároveň zavazují. Příští kalendářní rok tj.2007 budeme slavit již 50.výročí zahájení dobývání kosmu. Akce ke Světovému kosmickému týdnu a k Mezinárodnímu roku Slunce budou probíhat po celý kalendářní rok na řadě míst u nás i ve světě. Určitě se s naší školou zapojíme do celosvětového připomenutí této významné události pro celé lidstvo.

Po skončení úspěšné celodenní akce na oslavu SKT se ve čtvrtek 5.října 2006 od 16.h v učebně č.7 koná slavnostní zahajovací schůzka našeho astronomického kroužku. Po celý den v učebně probíhala výstava k SKT. Takto pěkně vyzdobená učebna tak podtrhla slavnostní atmosféru zahajovací schůzky. Plánujeme si aktivity na celý školní rok. Jednotliví členové podávají zajímavé návrhy na činnost našeho astronomického kroužku. Pan učitel nás seznamuje se svým tematickým plánem na tento školní rok.

Blíží se závěr kalendářního roku. Pan učitel nás informuje o internetových stránkách České kosmické kanceláře. Ta těchto internetových stránkách nás velmi potěšilo zveřejnění informací o zapojení naší školy do oslav SKT na stránkách elektronického zpravodaje České kosmické kanceláře.

Účastníme se školního kola Astronomické olympiády, která se stala v posledních letech nedílnou součástí fyzikální olympiády. I když bodujeme, na postup do druhého kola to ještě nestačí. Katce postup unikl o jediný bod. Nevadí. Příští rok budeme již moudřejší.

Ilustrační foto...

21.prosince 2006 se scházíme na poslední letošní schůzce. V učebně nám svítí malý stromeček, který nám půjčil pan učitel Mgr.Lukáš Čermák. Na okně svítí vánoční svíčky, na talíři voní vánoční cukroví. Popíjíme dobrý a voňavý čajíček. Rozdáváme si drobné dárečky. Od pana učitele dostáváme všichni jeden výtisk časopisu Astropis a astronomickou záložku, kterou vyrobil pan učitel spolu se svým kolegou a kamarádem Lukášem Čermákem. Vzpomínáme, co se nám povedlo a těšíme se na další schůzky. Na závěr si popřejeme vše nejlepší do nového roku a rozcházíme se do svých domovů. Hvězdy na noční obloze nerozlučně patří k vánoční atmosféře.

5.3.2007 Náš astronomický kroužek si naplánoval svoje první společné astronomické pozorování. Takovouto akci je nutné připravit s větším časovým předstihem. Stanovili jsme si termín na noc ze soboty 3. března na neděli 4. března 2007. Na tuto noc připadal zajímavý přírodní úkaz – úplné zatmění Měsíce. Pozorovací základnou byla naše škola. Sešli jsme se v sobotu navečer v 17.00 hod.

Mezitím po našich oknech stále stékaly drobné kapky deště. Jen na chviličku jsme skrz slabší oblačnost spatřili Měsíc a nedaleko něj planetu Saturn. I při těchto špatných pozorovacích podmínkách jsme si stačili všimnout, že Měsíc má při úplném zatmění zajímavé zbarvení. Za chviličku se mezera mezi mraky opět rychle zatáhla. Mraky se slabým deštěm nám tuto noc nadobro zatáhly oponu nádherného přírodního úkazu.

Chtěli bychom prostřednictvím stránek IAN poděkovat všem astronomům, kteří se prostřednictvím internetu podělili o své pěkné snímky s těmi, kterým počasí opravdu nepřálo. Za náš astronomický kroužek Vám děkuje: Kateřina Rigdová, Veronika Budínová, Kateřina Ročková, Milan Buresch, Radek Králík, Petr Janoušek a Jaroslav Landa DiS.

Zde záznamy v naší kronice náhle končí. V činnosti našeho kroužku přišel zlom, který nikdo z nás nečekal. Po 20 letech ve školství dostávám odměnu 1 500Kč (jedentisícpětset Kč) a 5.dubna 2007 mi p.ředitel školy ústně oznámil, že dostávám výpověď (pro nadbytečnost) a příští týden dostanu výpověď písemně. (Písemně dostávám výpověď odpoledne 31.5 a musím si pro ni osobně dvakrát dojít, protože p.ředitel nemá čas).

Pan ředitel pečlivě registruje nejen naše úspěchy, ale úspěchy dalších dětí a vyučujících. Vše pečlivě zaznamenává pro každoroční výroční zprávu. Pravidelně obvolával místní tisk, aby se pochlubil úspěchy „svých“ žáků. Tedy i úspěchy našeho astronomického kroužku. Po skončení akce jsem obdržel peněžitou odměnu. Ale větší radost bych měl, kdyby p.ředitel koupil pro náš kroužek levný astronomický dalekohled. Dalekohled bychom využívali při výuce fyziky a pro pozorování a zakreslování skvrn na Slunci. Mohla by se tak u dalekohledu vystřídat většina dětí ze školy.

Když jsme připravovali pozorování částečného zatmění Slunce tak nám p.ředitel řekl, že na dalekohled nemá peníze. Možná později. S dětmi jsme se rozhodli, že připravíme pozorování tohoto zajímavého úkazu alespoň pomocí námi nakoupených svářecích skel a mého triedru. Děti připravili nástěnky atd. Akce se nám povedla a měla velký úspěch. Většina dětí na škole viděla poprvé částečné zatmění Slunce. Naše pozorování bylo zveřejněno na internetových stránkách IAN a APO. V komentářích k článku jsme byli pochváleni. (A já se tu červenal u počítače…).

Ilustrační foto...

Další pěknou akcí byla kresba Sluneční soustavy. Zrealizovat kresbu mi opět pomohla parta skvělých dětí a můj skvělý kolega a kamarád Mgr.Lukáš Čermák. Kresba zachycuje velikosti těles. Nezachycuje vzdálenosti jednotlivých těles Sluneční soustavy. Kresbu jsem doplnil zavěšenými modely několika kosmických těles a sond.

Podruhé jsem požádal p.ředitele o zakoupení astronomického dalekohledu pro naší školu v ceně do 10 000Kč. Opět jsem byl odmítnut a stejně dopadl se svojí žádostí i jiný náš dlouholetý kolega.

Závěr

Měli jsme s naším kroužkem naplánovánu řadu akcí: Návštěvu nově zrekonstruovaného planetária v Mostě, přípravu a zorganizování oslav Světového kosmického týdne v ČR včetně pozvánky významného a milého hosta, příprava a účast v Astronomické olympiádě, společné noční pozorování atd. Ale nyní řešíme, kde a jak se budeme scházet. Zda a jak budeme nabírat nové členy. Nebo zda náš kroužek nerozpustíme….

Ilustrační foto...

Jsem přesvědčen, že podobných příběhů se v naší malé republice odehrávají tisíce.

Jedno ale víme určitě. Nikdo nám nemůže vzít tu nádhernou hvězdnou oblohu nad hlavou. Nikdo z pozemských hlupáků na tu vesmírnou krásu nedosáhne. A přestože jsme dostali takovýto tvrdý úder pod pás – stojíme zde všichni spolu se vztyčenou hlavou a hledíme společně do nádherných, tajemných a nekonečných hlubin vesmíru.

Pěknou dobrou noc Vám všem přeje Jaroslav Landa DiS a celý astronomický kroužek z Jirkova u Chomutova.


Související články:

Jaroslav Landa

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Pluto má tři měsíce!
Ilustrační foto...
Pod vlivem: Pod vlivem Měsíce
Ilustrační foto...
STS-115: Atlantis – návrat domů online
Ilustrační foto...
Eclipse Híbrido Solar – fotografie II
Ilustrační foto...
Hypernova on-line
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691