Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Skloňováni názvů planet a úřadů

Do redakční pošty nám dorazil jeden zajímavý email, jakže správně skloňovat některé astronomické a kosmonautické názvy...

Dobrý den,

pod článkem na IAN se rozvinula krátká diskuze o skloňování a rodu planet aúřadů. Poslal jsem dotaz na jazykovou poradnu a oni mi odpověděli. Myslím, že odpověď by se mohla zařadit na IAN jako článek.

V reakci chybí výčet planet a jejich rody a skloňování. Většinou je to tak,že u boha je jen jeden tvar: Merkur, Merkura, rod mužský; u planety jsoumožné oba tvary: Merkur, Merkura i Merkuru, rod mužský.

Vlastimil MalýVážený pane Malý,

odpovědi jsou vepsány pod jednotlivé otázky:

Existuje nějaké jednotné pravidlo pro určení rodu (cizích slov)?

při přejímání cizích slov do češtiny dochází k jejich nutnému začlenění dočeského skloňovacího systému. Děje se tak převážně podle zakončení vevyslovované podobě. Jména, která jsou ve výslovnosti zakončená na měkkou souhlásku se řadí buď k rodu mužskému, nebo ženskému (ten hokej - ta tramvaj). Často se zpočátku stává, že se konkrétní jméno užívá obourodě, přitom časem některý z rodů zvítězí. Tak tomu bylo vpřípadě výrazu displej, dnes se užívá výlučně jen rod mužský. Nebo můžedojít k tomu, že oba rody koexistují. To platí u slovu image. Dalšímfaktorem, který má vliv na rod přejatých slov, jsou jejich domácíekvivalenty a významově nadřazená slova (např. podle zakonečení vevýslovnosti "to tsunami" pod vlivem českého ekvivalentu "ta vlna" umožnilofungování slova "tsunami" i v ženském rodě). Na základě řečeného je zřejmé,že jde o poměrně složitý proces s nejednoznačnými, někdy protichůdnýmikritérii. Jazykovědci nemohou stanovit žádné pravidlo, které by o rodu nověpřejímaných nebo cizích slov rozhodovalo; o rodu vždy rozhodnou mluvčí tímzpůsobem, že slovo začnou v určité podobě používat. Proto taková slovaobvykle nebývají v příručkách kodifikována hned po svém proniknutí dočeštiny a slova málo frekventovaná nebo jinak specifická (názvy planetek) sepředmětem zájmu nestanou ani po delší době.

Jak se skloňuje NASA?

Rod zkratek bývá takový, jaký se vžije, a obecná pravidla se taktéž podatnedají. U zkratek zakončených na -A zpravidla vítězí rod ženský (i vpřípadech jako ÚDA – Ústřední dům armády). U řady zkratek rod kolísá: WHOprozkoumalo podle zakončení na -O, ale i WHO prozkoumala podle významu‚Světová zdravotnická organizace‘. Významové hledisko se uplatňuje např. utajné policie: se zkratkami KGB, StB zacházíme většinou jako s femininy.Vliv na rod zkratky má tedy opět zakončení ve výslovnosti a zároveň rodpodstatného jména ve zkratce zastoupeného, často také její zástupnépodstatné jméno (synonymum, slovo významově nadřazené). Zkratku NASAdoporučujeme používat jako podstatné jméno rodu ženského: je zakončena na"-a" (typ žena), zástupné jméno "organizace" je taktéž rodu ženského.

Raketoplán Columbia?

Opět platí výše stanovená "pravidla". V tomto případě stojí ovšem proti sobězakončení ve výslovnosti (ta Columbia) a zástupné podstatné jméno (tenraketoplán). Za přípustné bychom tedy považovali tyto typy zacházení:"Columbia odstartovala" a "Raketoplán Columbia odstartoval." (viz i komentářníže).

Záleží na tom jestli použiji spojení "úřad NASA" nebo jen "NASA"?

Ano, v případě užití tzv. opěrného podstatného jména (úřad, raketoplán,vozítko) je zkratka či cizí název po něm následující vždy v 1. pádě, tvarpříčestí se pak vždy shoduje s tímto opěrným podstatným jménem. Právě tímtozpůsobem, tzn. použitím opěrného substantiva, bývá často problémnejednoznačného rodu zkratky nebo cizího slova často řešen. Takové řešení jevšak náležité pouze tehdy, není-li v textu výskyt např. slova Columbianatolik častý, že by neustálé opakování opěrného jména "raketoplán" působilostylisticky nevhodně.

Údaje o skloňování planet Sluneční soustavy naleznete v běžně dostupnýchpříručkách (Pravidla pravopisu aj.), pro názvy nejrůznějších planetek platí"pravidla" o zakončení ve výslovnosti, zástupného a opěrného podstatnéhojména.

S pozdravem

Martin Beneš

Ústav pro jazyk český AV ČR

oddělení jazykové kultury – jazyková poradna

redakce

| Zdroj: Ústav pro jazyk český AV ČR IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Asteroid vystrašil astronomy
Ilustrační foto...
Obloha v únoru
Ilustrační foto...
SMART ještě chytřejší?
Ilustrační foto...
STS-116: Discovery – návrat domů online
Ilustrační foto...
Přelety ISS přes Měsíc
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691