Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

2006: Praha středem hvězdářského světa

Kongres Mezinárodní astronomické unie v roce 2006 bude po 39 letech v Praze. Naše republika tak pohostí to nejvýznamnější setkání všech astronomů na této planetě!

Ilustrační foto...Astronomové cítili potřebu mezinárodní spolupráce patrně nejdříve ze všech přírodovědeckých disciplín. Již koncem 18. století se v Gótě domlouvali na program hledání hypotetické planety mezi Marsem a Jupiterem a v 19. století započaly další velké výzkumné projekty při sledování Slunce, vyměřování geoidu Země, sledování zemské rotace, precese a nutace, průzkumu Arktidy a Antarktidy (Mezinárodní polární rok) a fotografickém mapování hvězdné oblohy (Carte du Ciel, 1887).

Slibně se rozvíjející spolupráci vážně narušila I. světová válka a tak až v poválečné euforii došlo již roku 1919 k ustavení International Astronomical Union (IAU). Československo se připojilo hned v roce 1922 a v roce 1928 byl jedním z místopředsedů IAU zvolen tehdejší ředitel Státní hvězdárny ČSR prof. Frantisek Nušl (1867-1951).

IAU byla tehdy poměrně výlučnou mezinárodní vědeckou společností s velmi vysokou společenskou prestiží. Valná shromáždění (kongresy) se konaly s výjimkou období II. světové války v pravidelných tříletých intervalech v metropolích především velkých evropských zemí za účasti prezidentů, monarchů či jiných státních činitelů na zahajovacích ceremoniálech.

IAU vskutku vykonala velmi mnoho záslužné práce při koordinaci výzkumu blízkého i vzdáleného vesmíru a pružným zřizováním vědeckých komisí, jež se věnovaly aktuálním problémům astronomie od Slunce přes Měsíc a planety, meziplanetární látku až po hvězdy, hvězdné soustavy a cizí galaxie, značně posílila své odborné i organizační renomé.

Od samého počátku až dosud si IAU uchovává zásadu individuálního přijímání členů, jimiž se až na vzácné výjimky mohou stát pouze astronomové, kteří dosáhli minimálně vědecké hodnosti PhD. (u nás CSc. nebo Dr.) a mají astronomii jako hlavní povolání. Pro členství v IAU musí být doporučeni buď Národním astronomickým komitétem nebo předsedou některé z komisí IAU. Počet členů se zprvu pohyboval kolem několika set, ale po II. světové válce a zejména po rozmachu kosmonautiky začal exponenciálně narůstat a nyni se už pomalu blíží 10 tisícům.

Proto byly před několika roky ustaveny sekce IAU, jichž je toho času 11 a jež zastřešují práci 40 vědeckých a organizačních komisí. K těm organizačním patří zejména velmi důležitá komise pro astronomické telegramy, ale též komise pro vyučování astronomie i výměnu astronomů či ochranu astronomických pozorovacích stanovišť.

V IAU vykonali velkou vědeckou i organizační práci koryfejové světové astronomie dvacátého století, jako například holandský astronom prof. Jan H. Oort (1900-1992), arménský astrofyzik akademik Viktor A. Ambarcumjan (1908-1996), anglický teoretik Sir Arthur Eddington (1882-1944), Američan Fred L. Whipple (1906) a mnozí další světově proslulí specialisté. Z našich astronomů dosáhl nejvyššího postavení v IAU Doc. Luboš Perek (1919), jenž byl zatím jako náš jediný astronom zvolen v roce 1967 generálním sekretářem IAU a vedl si v této funkci znamenitě. Kromě již zmíněného prof. Nušla se posléze stali místopředsedy IAU ještě ředitel Astronomického ústavu ČSAV Dr. Bohumil Šternberk (1897-1983) a přední slovenský astronom Prof. Ľubor Kresák (1927-1994). Relativně nejlepší zastoupení v orgánech IAU jsme měli právě v době před XIII. valným shromážděním IAU, jež se uskutečnilo v Praze v srpnu 1967 při příležitosti inaugurace ondřejovského dvoumetrového reflektoru. Prezidentem IAU byl tehdy význačný belgický astrofyzik Prof. Pol Swings a při přípravě kongresu sehrál velmi významnou roli tehdejší vedoucí ondřejovské skupiny stelárního oddělení Dr. Miroslav Plavec (1925).

Pražského kongresu se účastnilo na 2000 astronomů a jejich doprovodu. Například náš krajan prof. Zdeněk Kopal (1914-1993) si tehdy z Manchesteru do Prahy přivezl jak manželku a tři dcery tak i nastávajícího zetě, jelikož při příležitosti kongresu provdal dceru Zdeňku v chrámu sv. Víta. Tehdejší režim to chápal jako antiateistickou provokaci, takže v dalších desetiletích prof. Kopal marně žádal o vstupní víza do republiky.

Období normalizace po potlačení Pražského jara se bohužel značně podepsalo i na mezinárodní spolupráci našich astronomů v rámci IAU, takže předchozí výtečnou pozici jsme postupně ztráceli. Pochopitelně k tomu přispěl i odchod skoro celé první garnitury naší tehdejší astronomie do zahraničí (M. Plavec, Z. Švestka, Z. Sekanina, F. Link, L. Kohoutek, M. Blaha, J. Pachner, A. Hruška, Z. Kvíz, I. Hubený). Právě tito odborníci zastávali v IAU i nadále řadu významných funkcí, ale již s cizokrajnými afiliacemi.

Teprve po převratu v roce 1989 se převážně již nová generace našich astronomů snaží dohnat nezaviněné zpoždění a v mnoha směrech se jí to zřetelně daří. Nejnovější důkaz je starý sotva pár hodin: z právě probíhajícího XXIV. Valného shromáždění IAU v Manchesteru přišla skvělá zpráva, že Česká republika byla vybrána jako pořadatel XXVI. Valného shromáždění IAU v srpnu 2006 -- po 39 letech a 13 kongresech se Praha opět stane na bezmála dva týdny hlavním městem světové astronomie.

Jiří Grygar

| Zdroj:  IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Instantní pozorovatelna 49
Ilustrační foto...
Nová kniha
Ilustrační foto...
Je na Enceladu voda?!
Ilustrační foto...
Obrovský mrak na severu Titanu
Ilustrační foto...
Atlantis se odpojil od ISS a míří domů
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691