Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Binární hromada šutrů

Astronomové provedli doposud nejpodrobnější průzkum binární planetky hlavního pásu. Pozorováním asteroidu Antiope získali mimořádně cenné informace o tomto nevšedním tělese, obíhajícím mezi drahami Marsu a Jupiteru.

Vědci pozorovali planetku Antiope pomocí dalekohledu VLT Evropské jižní observatoře a několika dalšími menšími dalekohledy. Nashromážděné výsledky popisují doposud nejdetailnějším způsobem binární planetku. Asteroid 90 Antiope je ve skutečnosti tvořen dvěma tělesy obíhajícími kolem společného těžiště. Oba objekty jsou pouhou velkou hromadou sutě a mají přibližně stejnou velikost.

Asteroid Antiope objevil Robert Luther z Dusseldorfu v Německu v roce 1866. Jméno planetky s pořadovým číslem 90 pochází z řecké mytologie. V roce 2000 William Merline a jeho spolupracovníci zjistili, že planetka se ve skutečnosti skládá ze dvou částí, které obíhají kolem společného těžiště. Antiope byla jednou z prvních prokázaných dvojitých neboli binárních planetek v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem. „Jak se dvojité asteroidy v hlavním pásu tvořily, zůstává stále záhadou“, říká Pascal Descamps z Pařížské observatoře. „Antiope nám poskytuje jedinečnou příležitost dozvědět se více o podobných objektech, a proto jsme rozhodili ho podrobně studovat“, dodává Descamps.

Ilustrační foto...
Obr.: Malířova představa binární planetky.

Pascal Descamps společně s kolegou Franckem Marchisem z University of California v Berkeley zahájili studium planetky v lednu 2003. Během více než dva a půl let trvajícího výzkumu využili nejen dalekohled VLT v Chile, ale rovněž dalekohled Keck na Havaji a další. Nejvíce informací ale přinesl VLT. Díky adaptivní optice se podařilo minimalizovat rušivé vlivy zemské atmosféry na pozorování. Díky tomu bylo možné zřetelně rozeznat při pozorování obě části planetky Antiope a zkoumat jejích pozice.

Na základě měření se zjistilo, že obě části planetky jsou od sebe vzdáleny 171 km a jeden kosmický tanec kolem sebe jim zabere 16,5 hodiny. O precisnosti měření svědčí i fakt, že doba oběhu byla změřena s chybou jen půl sekundy! Díky přesné znalosti doby oběhu kolem těžiště bylo možno určit i celkovou hmotnost planetek, která činí 828 tisíc miliard tun. Obě tělesa mají vázanou rotaci. To znamená, že doba rotace se rovná době oběhu. Oba kusy jsou tak k sobě natočeny stále stejnou stranou.

Ilustrační foto...
Obr.: Planetka Antiope na snímcích z dalekohledu VLT.

Ani adaptivní optika a největší dalekohledy světa neumožnily úplně rozlišit tvary obou kusů. Znalost oběžné doby ale umožnila předpovídat vzájemné zákryty obou těles. Pozorováním zákrytů od konce května do konce listopadu 2005 získali vědci další cenné informace. Fotometrická měření poklesu jasnosti probíhala půl roku z Brazílie, Chile, Francie, Jižní Afirky a Réunionu. Měření odhalila, že obě tělesa mají tvar elipsoidů. Rozměry prvního objektu jsou 93,0 x 87,0 x 83,6 km a druhého 89,4 x 82,8 x 79,6 km. Tyto výsledky se příliš neliší od modelu, se kterým přišel v roce 1849 francouzský vědec Edouard Roche a který se týkal gravitačně samostatných rotujících tekutých těles, obíhajících kolem sebe. Jistě, planetky nejsou tekuté ani plynné, ale pevná tělesa. Jejích vnitřní struktura nicméně musí být dostatečně pružná, aby mohla reagovat na gravitační účinky společníka. Vědci také vypočítali hustotu planetky, která je o čtvrtinu větší, než hustota vody. Asi 30% objemu planetky vyplňuje prostor. Tyto objekty jsou tedy jakýmsi slepencem kamení, který drží pohromadě gravitací.

Navzdory nynějšímu detailnímu výzkumu zůstává hlavní otázka nezodpovězená. Jak binární planetka vznikla? Jedna z možností je, že mateřská planetka rotovala s tak velkou rychlostí, že se roztrhla na dva kusy.

Petr Kubala

| Zdroj: ESO, astronomy.com IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Nemesis dorazila k Miru
Ilustrační foto...
Evropa v kosmu
Ilustrační foto...
2001: Marťanská odysea na startu
Ilustrační foto...
Orloje - hi-tech 14. století (dokončení)
Ilustrační foto...
2006: Praha středem hvězdářského světa
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691