Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Leonardo da Vinci

Před 555 lety 15. dubna 1452 se narodil Leonardo da Vinci...

Pokud by vás napadlo udělat si takový malý průzkum a ptát se v něm na „slavná jména“, nejspíš byste byli překvapeni množstvím správných odpovědí na otázku, kdo je (byl) Leonardo da Vinci. Ne každý by už asi věděl, kdy se tento umělec a vědec vlastně narodil, ale vybavit si jeho nejznámější obraz nebo namátkou kresbu pitvy či nákres helikoptéry, by nezvládl jen málokdo. O životě a díle Leonarda da Vinci toho bylo napsáno tolik, že opakovat i tady známá fakta by nemělo velký smysl. Pro zájemce uvádím alespoň jeden odkaz. Zastavme se pro změnu u několika už méně známých Leonardových „odkazů“.

Ilustrační foto...
Obr.: Portrét Leonarda da Vinci.

Zlatý řez

Tento pojem začal užívat právě Leonardo. Znají ho určitě všichni, kteří se setkali o něco víc než v základní míře s matematikou či malířstvím. Zlatým řezem je zde myšleno jakési ideální rozdělení. Promítá se snad do všeho – počínaje geometrií a algebrou ( Fibonaciho posloupnost – viz zde) přes architekturu, výtvarné umění či hudbu až k biologii. Leonardo sám se jím zabýval například u modelů mnohostěnů, přizpůsobil mu kompozici několika svých obrazů, ale dílem, vytvořeným pouze pro demonstraci významu zlatého řezu, je Vitruvian, postava v kruhu. Leonardo ji pojmenoval po římském architektovi Vitriviusovi, který míry odvozoval z rozměrů těla (např. 4 dlaně jsou 1 stopa, 24 dlaní tj. 6 stop je rovno výšce muže a také rozpětí paží je rovno výšce muže...). Vitruvian je jakýsi ideál či průměr lidských proporcí, jeho pupek, střed opsané kružnice, dělí délku jeho těla v poměru zlatého řezu. Délky jeho končetin jsou také v poměru odpovídajícímu zlatému řezu...„ Vzájemný poměr najdeme nejenom v číslech a rozměrech, ale také ve zvucích, krajinách, časech a místech a vůbec v každé formě energie.“

Ilustrační foto...
Obr.: Vitruvian. Zdroj: Wikipedia

Kodex Leicaster (Hammerský)

V roce 1994 jej za „pouhých“ 30 milionů dolarů koupil Bill Gates :), zapůjčil jej ale muzeu umění v Seatllu. Jde o soubor 64 archů o rozměrech 30 x 22 cm. Obsahuje Leonardovy poznatky a nákresy týkající se zejména vlastností kapalin a světla (např. přirovnává vlny na vodní hladině ke zvuku a světlu, popisuje základní vlastnosti tekutin). Ale najde se zde i několik astronomických poznatků – popis způsobu změření skutečného průměru slunce pomocí dírkové komory (Leonardo naprosto věřil v heliocentrickou soustavu), vysvětlení modré barvy atmosféry a také popelavého svitu Měsíce :

"Měsíc je neprůhledné a pevné těleso a kdyby byl naopak průhledný, nepřijímal by světlo slunce. Měsíc nemá světlo sám od sebe, ale slunce osvětluje takovou jeho část, jakou vidí. Z této zářící části vidíme tolik, kolik ona vidí z nás. A jeho noc přijímá tolik záře, kolik mu propůjčují naše vodstva tím, že mu odrážejí obraz slunce, který se zrcadlí ve všech (vodách), jež vidí slunce a lunu. Měsíc je studený a vlhký."

Ilustrační foto...
Obr.: Leonardovy poznatky a nákresy.

Jsme-li u astronomie, podívejme se také na jeho názor na tehdy tolik rozkvetlou astrologii: „ Je to podvodné umění, pomocí něhož si lze u hlupáků vydělávat na živobytí.“ A nemluvil jen tak do větru. Vycházel z podrobných rozborů chyb a nesrovnalostí, jichž se astrologové prokazatelně dopouštěli.

Malé ohlédnutí pro geology

Leonardo byl fascinován vodou. Vytvořil velmi rozsáhlé dílo o vodní erozi, napsal Knihu dešťů s popisem koloběhu vody. Naprosto nesouhlasil s rozšířeným názorem, že ulity mořských živočichů, nalézající se na úpatí hor, tam vynesla biblická potopa světa. Správně usoudil, že nynější hory byly před dávnými časy dnem moří a ulity zapadly do písku poté, co jejich obyvatelé zahynuli. Dokonce poznal, že se jednotlivá geologická období měnila: „Lombardské zkameněliny mají čtyři úrovně a podobně všechny ty, jež vznikly v několika obdobích.“ To vše 3 století před tím, než ke stejným poznatkům dospěl i zbytek lidstva....

Leonardovy spisy obsahovaly přibližně 1 300 listů. Téměř polovina z nich je nenávratně ztracena. Přesto jde o dílo natolik obsáhlé, že jeho studiem se zabývají samostatné vědecké projekty. Vybrat jen pár ukázek bylo poněkud smělé – nelze v nich dostatečně ukázat celou šířku Leonardova nadání. Pokud vás můj výběr z Leonardova díla neuspokojil, mohu jen doporučit vlastní studium, jde o neuvěřitelně zajímavé čtení...

A na závěr ještě několik Leonardových citátů:

  • „Pravda byla vždy jen dcerou času."
  • „Člověk svobodný poslouchá lépe.“
  • „Zkušeností je dokázáno, že ten, kdo nikdy nedůvěřuje, bude podveden.“

Zdroj:

Věra Bartáková

| Zdroj: (viz konec článku) IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
181 věcí, které můžete dělat na Měsíci
Ilustrační foto...
Ke hvězdám z Kleti
Ilustrační foto...
NOVA OPHIUCHI 2003
Ilustrační foto...
Zábavní astropark na nultém poledníku
Ilustrační foto...
Čekání na Venuši III
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691