Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Od komety přes sodík až k adaptivní optice

Kometa C/2006 P1 (McNaught) nám již sice dávno zmizela z očí, ale přístroje Evropské jižní observatoře (ESO) jí dále sledují z chilských And. Snímky z ESO ukazují kometu v doposud nejpodrobněji. Odhalují nejen dlouhý ohon komety, ale také na základě spektrální analýzy ukazují chemické složení.

C/2006 P1 byla v době přísluní nejjasnější kometou za posledních několik let, ale problémem pro astronomy byl fakt, že se v té době nacházela příliš blízko Slunci. To znemožnilo většině špičkových astronomických přístrojů její podrobný výzkum. Přesto se na kometu podíval dalekohled ESO s názvem New Technology Telescope (NTT). Ten měl již zkušenosti z dřívějším pozorováním Merkuru, který se taktéž nachází úhlově velmi blízko naší hvězdy.

Ilustrační foto...
Obr.: Snímek komety McNaught pořízený v ESO.

Od 29. ledna pozoroval dalekohled NTT kometu pravidelně. Úkol to ale rozhodně nebyl jednoduchý. Pozorování odhalila tři plynné jety komety, které se táhnou kosmickým prostorem do vzdálenosti okolo 13 000 km, přestože jádro komety bude mít průměr menší jak 25 km. Z většího počtu pozorování by měli být astronomové schopni vypočítat jak rychle jádro komety rotuje.

Evropští astronomové se zaměřili nejen na chování plynného a prachového chvostu, ale také na chemické složení. Detekovány byl pro komety typické prvky jako kyanid, uhlík a čpavek. Jenomže už z prvních spektroskopických pozorování se ukázalo, že se podařilo zaznamenat něco neobvyklého. Zaznamenány byly dvě jasné čáry ve spektru, odpovídající vlnové délce 589 nm, tedy neutrální sodík. Další analýza ukázala, že sodík se rozkládá v jetu komety až do vzdálenosti 100 000 km a s časem jeho koncentrace radikálně klesá. Výskyt neutrálního sodíku byl zatím prokázán pouze u komet C/Ikeya-Seki v roce 1965, C/West v roce 1976 a C/Hale-Bopp v roce 1997. Sodík se navíc vyskytoval jen v době, kdy byla kometa blízko Slunce.

Původ sodíku je zřejmě v jeho disociaci z kometárních prašných zrn. V době kdy je kometa blízko Slunce, jsou zrna vystavena velké teplotě a začíná se z nich uvolňovat sodík. Ten se pak projeví ve spektru svou charakteristickou vlnovou délkou, která je stejná jako vlnová délka většiny pouličních lamp – sodíkových výbojek, jenž tak nepříjemně oranžově osvětlují naše ulice a všechno ostatní kolem. Sodík se rovněž vyskytuje poblíž Merkuru a Měsíce. Nalézt ho můžeme také v atmosféře Země ve výšce asi 90 km, kde se nachází tzv. sodíková vrstva. Původ této vrstvy není přesně znám. Jednou z teorií je, že se jedná o pozůstatky meteorů, které shoří v atmosféře právě v těchto výškách. Většina meteorů má původ v kometách.

Ilustrační foto...
Obr.: Spektrum komety McNaught.

Sodíkové vrstvy také využívají astronomové u adaptivní optiky. Laserem se vytvoří na sodíkové vrstvě „umělá hvězda“. Ze země vše sledují detektory, které tímto způsobem zjistí aktuální stav atmosféry. Počítače pak dají povel k nepatrnému zdeformování zrcadla. Tímto způsobem se daří z větší části odstranit rušivé vlivy pozemské atmosféry na astronomická pozorování.


Související články:

Petr Kubala

| Zdroj: ESO IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Marsu?
Ilustrační foto...
Čerstvý Merkur
Ilustrační foto...
Převrat v kosmologii
Ilustrační foto...
Odyssey u cíle!
Ilustrační foto...
Hvězdná apokalypsa I
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691