Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Lineára je fuč

V nejlepším je třeba skončit, domnívala se zřejmě kometa Linear C/1999 S4. Při průchodu přísluním se zcela nečekaně rozprskla na miriády menších úlomků a během několika dní se prakticky rozplynula před očima. Vlasatice tak z letošního hitu kometárních astronomů degradovala na meteorický roj.

Ilustrační foto..."Komety jsou jako ženy. Nedokážete si vůbec představit, co provedou v následujících pěti minutách," tak chování "Lineáry" komentoval Miloš Tichý z kleťské observatoře. Zatímco jsme na sklonku července obdivovali drobnou mlhavou skvrnku u nohou Velké medvědice a novináři o ní v "okurkové sezóně" přinášeli méně či více zkreslené zprávy, v jádru samotné vlasatice se schylovalo k nebývalému dramatu.

Z pozemských i družicových pozorování vyplývá, že kometární jádra nejsou nic jiného než křehké slepence oxidu uhličitého, vodního ledu, prachu a nepatrného množství organického materiálu, jenom velmi slabě vázané vlastní gravitací. V noci z úterý 25. července na středu 26. července, kdy Lineára procházela přísluním, právě takové jádro podlehlo neuvěřitelným silám vznikajících při prudkém úniku plynu a prachu a začalo se drobit na stále menší kousky.

Podle jasnosti se průměr jádra Lineáry odhadovala na zhruba dva kilometry. Řada odborníků se však nyní domnívá, že jeho průměr nepřevýšil dvě stě až tři sta metrů. (Nejmenší dosud známá krátkoperiodická kometa má dvakrát větší velikost.) K tomu, aby se při svém letu "vyrovnala" původně předpokládané velikosti dva kilometry, muselo z větší, ne-li celého povrchu unikat ve výtryscích plyn a prach. Právě tato až o dva řády větší aktivita pak vedla k fatálnímu konci vlasatice.

První zprávu o celé události přinesl Mark Kidger, jenž se na vlasatici v podstatě náhodou podíval metrovým dalekohledem Jacoba Kapteyna na Kanárských ostrovech. "Už první snímky z 25. července zřetelně ukázaly, že se stalo něco velmi zvláštního," doslova uvedl. "Vnitřní koma neměla charakteristickou podobu "kapky", vytvarované interakcí se slunečním větrem, ale spíše vypadala jako krátký, tlustý doutník. Na mysl mi ihned přišla Shoemaker-Levy. Připomínala totiž záběry komety Shoemaker-Levy 9 krátce po objevu."

Svým způsobem byla Lineára pro pozorovatele velikým zklamáním. Optimistické předpovědi nevyšly a i v nejlepší době nepřesáhla hranici viditelnosti bez dalekohledu. Odhady maximální hvězdné velikost vlasatice kolísaly nejvýš mezi 6,0 a 6,5 magnitudy. Pro menší dalekohledy, dokonce i triedry však byla vděčným cílem, jenž navíc z hodiny na hodinu měnil polohu. Od 26. července však začala rychle slábnout. "V noci 30. července vypadala v triedru 10x50 jako přízrak původní komety -- s nápadnou hlavou a chvostem," uvedl jeden z velmi známých pozorovatelů a blízký spolupracovník časopisu Sky and Telescope Stephen James O'Meara.

Ilustrační foto...

"Obdobný rozpad jasné komety není nijak výjimečný. Příkladem může být Westova z roku 1976, Ikeya-Seki z roku 1965 či jiné," komentoval Mark Kidger. Odhaduje se dokonce, že průchod kolem Slunce nepřežije 20 až třicet procent všech vlasatic.

Kuriózní je především osud Ikeya-Seki, související s jasnou kometou z roku 1186. V osmdesátých létech devatenáctého století, v šedesátých a sedmdesátých létech století dvacátého se totiž podařilo objevit řadu vlasatic na stejné dráze, které se tudíž jevily jako fragmenty jednoho většího tělesa. Průměr jádra vlastní Ikeya-Seki se přitom odhadovala na dva kilometry.

"Teprve u komety Linear ale můžeme celý proces sledovat v takových detailech," zvýraznil unikátnost celé událost Mark Kidger. Z poslední doby je učebnicová Shoemaker-Levy 9, která podlehla v roce 1992 slapovým silám při těsném průletu kolem Jupiteru ve vzdálenosti jenom 100 tisíc kilometrů. Navíc se rozpadla na řadu výrazných, snadno pozorovatelných úlomků, které později zanikly v atmosféře planety.

Drobná Lineára se rozpadla díky prudkému úniku látky z povrchu jádra a proměnila se v oblak plynu a prachu na dráze kolem Slunce. Někteří odborníci se domnívají, že kometa navštívila vnitřní oblasti sluneční soustavy poprvé, jiní ji považují za část většího jádra, které se rozdělilo před více než deseti miliony roky.

Ilustrační foto...Úlomky o velikosti obytných domů, které odlétaly z jádra vlasatice, zachytil již 5. července Hubblův kosmický dalekohled. Mnohá z nich pak měla na svědomí několikahodinová zjasnění celé komety. Jedno takové názorně dokumentuje sekvence tří záběrů, které vznikly mezi 5. a 7. červencem, kdy jasnost Lineáry vzrostla o 50 procent.

Vesmírná observatoř se po rychlém přeprogramování na Lineáru podívala opět 5. srpna -- podařilo se tak zahlédnout roj extrémně slabých minikomet, které se pohybují nedaleko místa, kde by se mělo nacházet původní jádro.

Stejně unikátní pohled přinesl o den později Velmi veliký dalekohled na chilské hoře Paranal. Na černobílém, počítačově značně upraveném záběru je více než desítka kondenzací s jemnými chvostíky. Velikost těchto rychle sublimujících úlomků nepřevyšuje několik desítek metrů.

Porovnání obou portrétů, které dělí pouhých dvacet čtyři hodin, přitom ukazuje, že se jedná o velmi dynamický jev. Některé minikomety totiž zmizely, jiné se mezitím zase vynořily ze tmy.

Ilustrační foto...Scénář rozpadu Lineáry začíná být tedy velmi zřetelný:

  • Tak, jak se blížil průlet přísluním (tedy v nejmenší vzdálenosti od Slunce), na ozářené straně jádra vysublimovala většina zásob ledu a my jsme tudíž sledovali jen velmi nezřetelný chvost komety.
  • V době, kdy Lineára procházela přísluním, vystoupily ze stínu dosud nedotčené zásoby ledu, což vedlo k prudkému nárůstu aktivity.
  • Po krátké epizodě rychle zmizela většina materiálu a s ním i pojivo pevných částic v jádru komety. To se zákonitě začalo rozpadat. Tento proces dokládají i odhady množství uvolňované vodní páry. Zatímco 6. července mizelo z Lineáry tři a půl tuny za sekundu, třináctého již pouze jedna tuna za sekundu.
  • Ruku v ruce s tím se na "denní" světlo dostal led z vnitřních oblastí jádra, který na sebe vzal funkci rozbušky. Při rychlé sublimaci od sebe odtlačil jednotlivé fragmenty a zcela tak kometu zničil. Mezi 21. a 23. červencem se pozoroval enormní nárůst aktivity, za kterým na sklonku 24. července došlo k dezintegraci jádra.
  • Výsledek je rozplývající se oblak prachu a plynu s menšími, rychle slábnoucími kusy ledu.
Naskýtá se otázka, zda se nestala matkou nového meteorického roje, jako jsou třeba Perseidy, Leonidy či Geminidy. Ano, avšak nikoli pro nás pozemšťany. Dráha vlasatice se k Zemi přibližuje nejvýše na 28 milionů kilometrů (0,18 AU), takže potenciální Linearidy do nás nikdy nenarazí. Ovšem i když už za pár týdnů, ne-li dní sejde z očí, v našich myslí Linear C/1999 S4 zůstane určitě ještě hodně dlouho.

Jiří Dušek

| Zdroj:  IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
CERN má narozeniny
Ilustrační foto...
Jedenáctiměsíční Chandra
Ilustrační foto...
Nejstarší kousek Země
Ilustrační foto...
Rodina dvojplanetek se (opět) rozrůstá
Ilustrační foto...
David a goliáš
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691