Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Nesymetrický popel hvězd

Astronomové oznámili nové pozoruhodné objevy, které osvětlují dlouhodobé diskuse o jednom z druhů supernov a explozi doprovázející tento pompézní zánik hvězdy a to, jak tento proces probíhá a zda hvězda zanikne pomalým vzplanutím nebo rychlým třeskem.

Díky novým pozorováním vědci z Evropské jižní observatoře (ESO) zjistili, že hmota vyvržená při výbuchu supernovy Ia vykazuje značnou nesymetrii vnějšího obrysu, zatímco vnitřní části odvržené obálky jsou spíše kulově symetrické. To naznačuje, že explozi supernovy lze rozdělit na dvě významné fáze. „Naše výsledky silně naznačují dvojstupňový proces exploze u supernov typu Ia“, říká jeden z autorů studie Lifan Wang. „To je důležité zjištění s potenciálním dopadem na kosmologii“, dodává.

Na základě pozorování celkem 17 supernov po dobu více než 10 let za pomoci nejlepšího dalekohledu světa - Very Large Telescope (VLT), který se nachází v Chile a dalekohledu Otto Struve Telescope na McDonaldově observatoři, určili astronomové tvar a strukturu obrovských mračen zbytků po explozích supernov typu Ia. Tyto supernovy jsou závěrečným stádiem ve vývoji malé a husté hvězdy - bílého trpaslíka, který obíhá okolo společného těžiště s rudým obrem. Z ní pak krade materiál, který nabaluje na sebe. Tím pochopitelně stoupá hmotnost bílého trpaslíka. Tento proces ale nemůže trvat věčně. Po překročení kritické hmotnosti (1,44 hmotnosti Slunce) bílý trpaslík exploduje jako supernova. Popis toho, co je prvotním spouštěčem výbuchu a jak tento výbuch prochází umírající hvězdou – to je již dlouho předmětem dohadů a nekončících diskusí.

Wangem a jeho kolegové zkoumali supernovy ve vzdálených galaxiích. Na tak velké vzdálenosti je pochopitelně nemohli vědci studovat běžnými technikami a to ani využitím interferometrů, kdy několik dalekohledů pracuje současně. Místo toho určoval mezinárodní vědecký tým tvar explodujících shluků zaznamenáváním polarizace světla přicházejícího od umírající hvězdy.

Ilustrační foto...

Výbuch supernovy v představách malíře. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Světlo je elektromagnetické vlnění a vlny kmitají v určitém směru. To je také důvodem toho, proč mohou například polarizační sluneční brýle odfiltrovat třpyt slunečního světla odraženého od vodní plochy. Když se světlo rozptyluje skrz rozpínající se zbytky supernovy, udrží v sobě cennou informaci o orientaci rozptylujících se vrstev. V případě, kdy by byla supernova kulově souměrná, byly by všechny směry polarizace zastoupeny rovnoměrně a světlo tudíž polarizované nebude. Nicméně, pokud plynná obálka kulovitá není , bude světlo z ní přicházející nepatrně polarizováno.

„Naše výzkumy odhalují, že výbuchy supernov typu Ia jsou skutečně trojrozměrnými úkazy“, říká Dietrich Baade, další z autorů studie. „Vnější oblasti mraku tvořeného pozůstatky po výbuchu jsou asymetrické, s nejrůznějšími materiály nalezenými v jakýchsi shlucích. Na druhou stranu vnitřní oblasti jsou hladce vyrovnané. „Tento výzkum je uskutečnitelný díky možnosti shromáždit pro polarimetrii dostatek světla pomocí VLT a velmi přesné kalibraci jeho přístroje FORS,“ dodává Baade. Astronomové poprvé pozorovali tuto nesouměrnost už v roce 2003. Nové a rozsáhlejší výzkumy ale ukazují, že stupeň polarizace, vyvolaný nesymetrii zdroje, koreluje se skutečným jasem exploze. Čím jasnější je supernova, tím je hladší a obráceně.

„Tento objev má dopad na použití supernov typu Ia jako standardních svíček“, říká astronom Ferdinando Patat. Supernovy tohoto typu se používají jako standardní extragalaktické svíčky, využitelné například pro měření rychlosti rozpínáni vesmíru. Todíky již zmiňované kritické hmotnosti, která tak zaručuje stejné fyzikálnípodmínky při explozi. Jasnost takové supernovy pak závisí pouze navzdálenosti. Nicméně vzhledem k objevené nesymetrii bude třeba přehodnotit jejích použitíjako standardních svíček.

O klasické explozi bílého trpaslíka není pochyb. Nově objeveným prvkem je proces pomalého hoření – tzv. „deflagrace“, která vyvolává nepravidelnou dráhu zbytků supernovy, tedy jakéhosi „popela“ z hvězd. Co ale způsobuje vyhlazení vnitřních částí explodující supernovy? Příčinou je zřejmě fakt, že na určitém stupni dá deflagrace přednost mnohem silnější „detonaci“, která se šíří nadzvukovou rychlostí, což stačí na to, aby smazala veškerá nesymetrie v prostorovém rozložení popela umírající hvězdy.

Petr Kubala

| Zdroj: ESO IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Poslední výkřik umírající hvězdy
Ilustrační foto...
Česká republika by měla vstoupit do ESO v lednu
Ilustrační foto...
Kam kráčí Kosmologická sekce ČAS?
Ilustrační foto...
Kde lze spočítat přelety družic
Ilustrační foto...
Vesmírný týden 2005 / 16
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691