Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Návod na použití vesmíru - Zdokonalujeme se v kreslení

Naše rady pro (nejen) začínající pozorovatele se přehouply do druhé poloviny. Dnes si vysvětlíme několik základních pokynů k zachycení vzhledu vesmírných objektů starou, osvědčenou tužkou.

Zdokonalujeme se v kreslení
V době moderní záznamové techniky se to může zdát zvláštní, ale vrcholem pozorovacího umu je a zůstane zakreslování podoby nejrůznějších objektů blízkého i vzdáleného vesmíru. Vždyť co je smutnější než pohled na studenta astronomie, který sice umí na počítači modelovat srážku dvojice černých děr či vývoj Slunce od počátku v zárodečné mlhovině až po neodvratný konec v planetární mlhovině, ale který na obloze nenajde Venuši, Jupiter či nemá ponětí, jak v triedru vypadá Mlhovina v Orionu či Laguna ve Střelci.

Právě proto, abyste si uvědomili klady i zápory dostupné přístrojové techniky, je vhodné zkusit si tu a tam nakreslit nějaký nebeský objekt -- i když možná někdy v budoucnu skončíte u důmyslného dalekohledu a celou noc probdíte před monitorem jemně šumícího počítače.

Pro začátek je nejvhodnější a také velmi zajímavý Měsíc. Jeho kresba za světla bez dalekohledu (v noci z vydatně osvětlené místnosti) by měla obsahovat různě šedé plochy bez patrných tahů (kreslete proto lehce a měkkou tužkou) či nechtěných detailů, které jste nezahlédli. Podobu vesmírného souseda zachyťte v různých fázích a kresby nezapomeňte pokaždé zkonfrontovat s mapou. Budete překvapeni, kolik nejrůznějších moří, zálivů, světlých okolí největších kráterů a řadu jiných detailů uvidíte i bez dalekohledu.

Časem můžete zkusit sledovat Měsíc i dalekohledem. Už skromný triedr 7x50 vám umožní zahlédnout celou řadu podrobností, které navíc s měnícím se osvětlením změní (často velmi radikálně) svoji podobu. Odrazovým můstkem pro vás může být publikace:

Pavel Gabzdyl, Měsíc v dalekohledu
Stručný průvodce po základních měsíčních útvarech, který vám mimo jiné prozradí i řadu dalších užitečných informací, například jak správně kreslit. Vydala v roce 1997 Hvězdárna Valašské Meziříčí a koupit ho můžete za cenu do padesáti korun.

Současně si také troufněte na nejrůznější hvězdná pole, třeba v okolí objektů doporučovaných na začátku této publikace. Dodržujte následující postup: Vyznačte nejjasnější hvězdy v oblasti a poté od středu k okrajům přidávejte postupně slabší a slabší hvězdy. Odlišujte různé jasnosti hvězd různou velikostí kreslených kroužků. Stále kontrolujte geometrickou věrnost kresby a hvězdy v chybných polohách ihned vymažte.

Pokud pozorujete dalekohledem, nevynášejte nikdy hvězdy podle okraje zorného pole; výsledná skica má být ohraničena jenom n-úhelníkem jasných hvězd. Teprve až máte zakresleny všechny v poli viditelné stálice, začněte s objektem či objekty svého zájmu.

Při kreslení plošných objektů se snažte vystihnout jejich rozměry, průběh jasu a veškeré detaily. Vychází-li vám v kresbě objekt tak malý, že jeho detaily nelze dobře zakreslit, nakreslete malý výřez z hlavní skicy znovu a zvětšeně. V každém případě má být plošný objekt v kresbě větší než půl centimetru. Výjimkou je těleso v daném zvětšení o velikosti bodu -- planetka, kometární jádro, planetární mlhovina, na jednotlivé stálice rozlišená hvězdokupa... Na okraj skicy poznamenejte dlouhou šipkou a písmenem orientaci, tedy přibližně směr, kam hvězdy putují po obloze (W = West = západ) a také směr k severu (N = North = sever). Obzvlášť jednoduché to bude u větších dalekohledů (při užití většího zvětšení, nebo užíváte-li tzv. ekvatoreální montáž).

Nezapomeňte ani na přibližné měřítko obrázku (úsečkou úhlové délky odhadnuté z velikosti zorného pole nebo mapy) a čas vzniku. Není-li skica nakreslena přímo v deníku, z něhož jsou takové informace jasné, napište k ní datum a čas, své jméno, použitý dalekohled, okulár a všechny ostatní podstatné informace.

Který kus hvězdné oblohy skica zachycuje, můžete popsat slovy. Jednodušší je však připsat označení některých hvězd a katalogové označení či název zakreslovaného objektu. Jinak se snažte označení hvězd uvést alespoň dodatečně (jinou barvou), po srovnání kresby s vhodnou mapou. Kvůli možnosti pořízení pěkné kopie je ale vhodnější přímo do kresby nepsat vůbec nic. Držte se zásady "co nebylo vidět na obloze, nepatří do obrázku" a všechny popisy umísťujte až za okraj kresby. Ke kterému bodu kresby se vztahují, lze vyjádřit dvěma na sebe kolmými šipkami.

rekapitulace:

  • Zkuste kreslit Měsíc a současně se naučte poznat i jiné povrchové útvary, které na jeho tváři zahlédnete dalekohledem.
  • Pečlivá kresba hvězdného pole je nejen krásná, ale i nenahraditelná. Ani sebelepší záznamová technika, lhostejno za CCD snímek či fotografie totiž nedokáže přesně zachytit to, co spatříte na vlastní oči. Nikdy nevěřte barevně nadýchaným záběrům! V drtivě většině případů jsou zabarveny uměle a vůbec neodpovídají skutečnosti!
Návod na použití vesmíru, dříve Rady pro začínající pozorovatele, vychází (na pokračování) v této úpravě poprvé. Elektronickou verzi na podzim tohoto roku doplní i verze papírová, kterou vydá Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Nedílnou součástí publikace je i elektronická příloha rady.astronomy.cz, ve které najdete řadu dalších doplňujících informací. Autoři vám budou velmi vděčni za jakékoli připomínky.

Dosud vyšly tyto kapitoly:

Jiří Dušek, Jan Hollan

| Zdroj:  IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
V ohnisku: ...co se ještě neuškvařilo
Ilustrační foto...
Mars láká snílky
Ilustrační foto...
Jarní seminář APO v Ostravě
Ilustrační foto...
Vyhodnocení soutěže o nejlepší snímek meteor
Ilustrační foto...
Jupiterův srpek na rozloučenou
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2020 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691