Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Návod na použití vesmíru - Zdokonalujeme se v kreslení

Naše rady pro (nejen) začínající pozorovatele se přehouply do druhé poloviny. Dnes si vysvětlíme několik základních pokynů k zachycení vzhledu vesmírných objektů starou, osvědčenou tužkou.

Zdokonalujeme se v kreslení
V době moderní záznamové techniky se to může zdát zvláštní, ale vrcholem pozorovacího umu je a zůstane zakreslování podoby nejrůznějších objektů blízkého i vzdáleného vesmíru. Vždyť co je smutnější než pohled na studenta astronomie, který sice umí na počítači modelovat srážku dvojice černých děr či vývoj Slunce od počátku v zárodečné mlhovině až po neodvratný konec v planetární mlhovině, ale který na obloze nenajde Venuši, Jupiter či nemá ponětí, jak v triedru vypadá Mlhovina v Orionu či Laguna ve Střelci.

Právě proto, abyste si uvědomili klady i zápory dostupné přístrojové techniky, je vhodné zkusit si tu a tam nakreslit nějaký nebeský objekt -- i když možná někdy v budoucnu skončíte u důmyslného dalekohledu a celou noc probdíte před monitorem jemně šumícího počítače.

Pro začátek je nejvhodnější a také velmi zajímavý Měsíc. Jeho kresba za světla bez dalekohledu (v noci z vydatně osvětlené místnosti) by měla obsahovat různě šedé plochy bez patrných tahů (kreslete proto lehce a měkkou tužkou) či nechtěných detailů, které jste nezahlédli. Podobu vesmírného souseda zachyťte v různých fázích a kresby nezapomeňte pokaždé zkonfrontovat s mapou. Budete překvapeni, kolik nejrůznějších moří, zálivů, světlých okolí největších kráterů a řadu jiných detailů uvidíte i bez dalekohledu.

Časem můžete zkusit sledovat Měsíc i dalekohledem. Už skromný triedr 7x50 vám umožní zahlédnout celou řadu podrobností, které navíc s měnícím se osvětlením změní (často velmi radikálně) svoji podobu. Odrazovým můstkem pro vás může být publikace:

Pavel Gabzdyl, Měsíc v dalekohledu
Stručný průvodce po základních měsíčních útvarech, který vám mimo jiné prozradí i řadu dalších užitečných informací, například jak správně kreslit. Vydala v roce 1997 Hvězdárna Valašské Meziříčí a koupit ho můžete za cenu do padesáti korun.

Současně si také troufněte na nejrůznější hvězdná pole, třeba v okolí objektů doporučovaných na začátku této publikace. Dodržujte následující postup: Vyznačte nejjasnější hvězdy v oblasti a poté od středu k okrajům přidávejte postupně slabší a slabší hvězdy. Odlišujte různé jasnosti hvězd různou velikostí kreslených kroužků. Stále kontrolujte geometrickou věrnost kresby a hvězdy v chybných polohách ihned vymažte.

Pokud pozorujete dalekohledem, nevynášejte nikdy hvězdy podle okraje zorného pole; výsledná skica má být ohraničena jenom n-úhelníkem jasných hvězd. Teprve až máte zakresleny všechny v poli viditelné stálice, začněte s objektem či objekty svého zájmu.

Při kreslení plošných objektů se snažte vystihnout jejich rozměry, průběh jasu a veškeré detaily. Vychází-li vám v kresbě objekt tak malý, že jeho detaily nelze dobře zakreslit, nakreslete malý výřez z hlavní skicy znovu a zvětšeně. V každém případě má být plošný objekt v kresbě větší než půl centimetru. Výjimkou je těleso v daném zvětšení o velikosti bodu -- planetka, kometární jádro, planetární mlhovina, na jednotlivé stálice rozlišená hvězdokupa... Na okraj skicy poznamenejte dlouhou šipkou a písmenem orientaci, tedy přibližně směr, kam hvězdy putují po obloze (W = West = západ) a také směr k severu (N = North = sever). Obzvlášť jednoduché to bude u větších dalekohledů (při užití většího zvětšení, nebo užíváte-li tzv. ekvatoreální montáž).

Nezapomeňte ani na přibližné měřítko obrázku (úsečkou úhlové délky odhadnuté z velikosti zorného pole nebo mapy) a čas vzniku. Není-li skica nakreslena přímo v deníku, z něhož jsou takové informace jasné, napište k ní datum a čas, své jméno, použitý dalekohled, okulár a všechny ostatní podstatné informace.

Který kus hvězdné oblohy skica zachycuje, můžete popsat slovy. Jednodušší je však připsat označení některých hvězd a katalogové označení či název zakreslovaného objektu. Jinak se snažte označení hvězd uvést alespoň dodatečně (jinou barvou), po srovnání kresby s vhodnou mapou. Kvůli možnosti pořízení pěkné kopie je ale vhodnější přímo do kresby nepsat vůbec nic. Držte se zásady "co nebylo vidět na obloze, nepatří do obrázku" a všechny popisy umísťujte až za okraj kresby. Ke kterému bodu kresby se vztahují, lze vyjádřit dvěma na sebe kolmými šipkami.

rekapitulace:

  • Zkuste kreslit Měsíc a současně se naučte poznat i jiné povrchové útvary, které na jeho tváři zahlédnete dalekohledem.
  • Pečlivá kresba hvězdného pole je nejen krásná, ale i nenahraditelná. Ani sebelepší záznamová technika, lhostejno za CCD snímek či fotografie totiž nedokáže přesně zachytit to, co spatříte na vlastní oči. Nikdy nevěřte barevně nadýchaným záběrům! V drtivě většině případů jsou zabarveny uměle a vůbec neodpovídají skutečnosti!
Návod na použití vesmíru, dříve Rady pro začínající pozorovatele, vychází (na pokračování) v této úpravě poprvé. Elektronickou verzi na podzim tohoto roku doplní i verze papírová, kterou vydá Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně. Nedílnou součástí publikace je i elektronická příloha rady.astronomy.cz, ve které najdete řadu dalších doplňujících informací. Autoři vám budou velmi vděčni za jakékoli připomínky.

Dosud vyšly tyto kapitoly:

Jiří Dušek, Jan Hollan

| Zdroj:  IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Tyfloastronomická kuchařka II.
Ilustrační foto...
Nobelovka pro nicotná neutrina
Ilustrační foto...
Světelné linky 2
Ilustrační foto...
Sojuz bude startovat z Kourou
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Mars plný překvapení
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691