Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Střípky z GA IAU II

Nestává se často, aby se zprávy z Prahy dostávaly na hlavní stránky zahraničních novin či do hlavních zpravodajských relací zahraničních televizí. Ještě méně častěji potkáte na odborných konferencích novináře hledající známé astronomy, aby od nich získali rozhovor. Což je někdy možná škoda, protože, když máte to štěstí, tak se na takové konferenci můžete dozvědět mnoho zajímavých skutečností. A to i když se zrovna nejedná o tom, zda je Pluto poctivá planeta, či jenom planetární trpaslík.

Druhý týden jednání valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie začalponěkud ospalým pondělním dopolednem, ale hned další program byl nanejvýšpestrý. Mohli jste si vybrat, zda se zúčastníte skupinového výletu k černýmdírám, zda budete sledovat vzájemné soužití dvojhvězd či dáte přednost poctivépráci při přenosu energie konvekcí. Takový byl program tří sympóziíuskutečněných v druhém týdnu zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze.

Ilustrační foto...

Účastníci sympózia věnovaného konvekci, na jehož odborné přípravě s podílelondřejovský astronom Dr. Jiří Kubát, mohli sledovat, jak jsou podrobné numerickésimulace důležité pro naše pochopení mechanizmu konvekce. Přenos energiekonvekcí, při kterém dochází k přímému promíchávání hvězdné či planetární látky,se uplatňuje především tam, kde je přenos energie zářením málo účinný. Tedynapříklad v jádrech hmotných hvězd či v podpovrchových vrstvách našeho Slunce.Interakce podpovrchové konvekce se slunečním magnetickým polem vede k tolikdiskutované sluneční aktivitě, tedy ke slunečním skvrnám či erupcím.Současné počítačové modely konvekce jsou schopny například velice přesněreprodukovat struktury pozorované na povrchu Slunce, tzv. granulaci. Ale ani tynejlepší současné modely nedávají přesnou odpověď na to, jakým způsobem vznikájedenáctiletý cyklus sluneční aktivity. Na to si budeme muset ještě počkat.

Ilustrační foto...

Mezi nejzajímavější účastníky sympózia věnovaného černým dírám, na jehožpřípravě se mimo jiné podílel doc. Vladimír Karas, patřil německý astronom Dr.Reinhard Genzel. Tento přední světový astronom shrnul hlavní pozorovací důkazypro existenci hmotné černé díry v centru naší Galaxie. Astronomové se v rámcitohoto sympózia věnovali ale i méně exotickým černým dírám, tedy těm, kterévznikají v důsledku vývoje hmotných hvězd či dvojhvězd.

Ilustrační foto...

Na kongresu Mezinárodní astronomické unie bylo dále na plánu napříkladsympózium věnované dvojhvězdám, na jehož přípravě se podíleli mimo jiné češtíastronomové prof. Petr Harmanec a doc. Marek Wolf. Ti odvážnější astronomové sezúčasnili setkání věnovaného astronomickému pozorování v nehostinné Antarktidě,kdežto ti zimomřivější se raději zúčastnili buď setkání radioastronomů, či siposlechli přednášky věnované výsledkům získaným pomocí infračervenéhoSpitzerova dalekohledu. Je zajímavé, že nepříliš známý Spitzerův kosmickýdalekohled je tak důležitý pro studium těch nejvzdálenějších galaxií vevesmíru. Na Zemi by se jednalo o velice malý dalekohled, vždyť průměr jehozrcadla je o něco málo menší než jeden metr. Ale díky tomu, že pozorujeoblohu v infračervené oblasti spektra z oběžné dráhy Země, je schopen sledovatty nejvzdálenější galaxie, jejichž záření bylo v důsledku kosmologickéhočerveného posuvu posunuto především do infračervené oblasti spektra.

Ilustrační foto...

Žádné zpravodajství z druhého týdne zasedání Mezinárodní astronomické unie seale nemůže obejít jednoho tématu. Ano, Pluto, píše se o něm na prvníchstránkách novin, diskutuje se o něm v hlavních zpravodajských relacích. Otázkouvšak ani nebylo to, zda je Pluto planetou či ne, jako spíš to, jak obecnějidefinovat pojem planeta. Tyto diskuze ale netvořily nosné téma celého valnéhoshromáždění. Velká část astronomů se navíc ani těchto jednání neúčastnila, navlastím hlasování se podílelo asi čtyři sta astronomů, což je zhruba pětinaúčastníků shromáždění a dvacetina všech členů Mezinárodní astronomické unie.Přesto tyto diskuze patřily k těm nejzajímavějším.

Ilustrační foto...

První z těch velkých se uskutečnila během přestávky na oběd ve velkém sále kongresového centra. Schůziřídil (odstupující) prezident Mezinárodní astronomické unie Ron Ekers a pravdouje, že se této role nezhostil nejlépe. Na této schůzi se projednával návrh,podle kterého by planetami byla všechna tělesa kulovitého tvaru obíhající kolemSlunce (mimo měsíců). Podle této definice by tak ve sluneční soustavě bylocelkem dvanáct planet (kromě Pluta dále také Charon, Ceres, UB 313 a další byještě určitě přibyly). S tímto návrhem nebyla velká část zúčastněných astronomůspokojena a navíc mnozí nedostali příležitost vyjádřit svůj názor. Proto bylasvolána další, večerní schůze, na které byl už předložen kompromisní návrh,podle kterého by měla planeta navíc gravitačně dominovat ve svém okolí.

Ilustrační foto...

Schůzi navíc řídila dáma známá především pod svým dívčím jménem Jocelyn Bellová (ano,spoluobjevitelka pulzarů) a je třeba říct, že se svého úkolu zhostila výborně.Vlastní hlasování o definici planety se uskutečnilo ve čtvrtek. Opět ho vedlaJocelyn Bellová, přičemž se vyznamenala ještě jednou: pomocí takových pomůcekjako jsou balónek, plyšový pejsek či deštník všem vysvětlila rozdíl mezi dvěmapředkládanými definicemi planety. Podle jedné z předkládaných definic by byloosm planet a pak dále několik trpasličích planet (kam patří Pluto či Ceres).Podle druhé bychom měli dva druhy planet, osm planet klasických a dalšítrpasličí. Členové hlasováním jasně odmítli druhou definici.

Ilustrační foto...

Valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze rozhodně patřilo k těmvydařeným. Svoji zásluhu na tom mají nejen ti astronomové, kteří přednesli svojipřednášku, či přivezli vývěsku, ale také například členové národní organizačníkomise v čele s prof. Janem Paloušem, či redaktoři, kteří pod vedením Dr. JiříhoGrygara vydávali nezapomenutelné konferenční noviny. Dík ale patří takéstudentům v oranžových tričkách, kteří obětavě předávali mikrofony, či s pevnýminervy třeba před zraky dvou tisíců účastníků řešili problémy spojené srůznorodými počítači přednášejících.

Ilustrační foto...

V pátek večer se zavřely dveře kongresového centra za posledním astronomem.Příště se astronomové sejdou v takovémto počtu až za tři roky v brazilském Riude Janeiru. V Praze se valné shromáždění uskutečnilo před třicetidevíti lety anašlo se několik desítek astronomů, kteří se zúčastnili obou těchto setkání arádi na dobu před téměř čtyřiceti vzpomínají. A tak si myslím, že vyjádřím nejensvé přání když řeknu, že by bylo báječné, kdyby se další valné shromáždění vPraze uskutečnilo dříve než za oněch třicetdevět let.

Ilustrační foto...

Fotografie pořídila a laskavě poskytla Eva Grillová, děkujeme...

Jirka Krtička

 IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Stručně z kosmonautiky XXXI
Ilustrační foto...
Holešovská hvězdárna po rekonstrukci
Ilustrační foto...
Můžeme Velkou čínskou zeď vidět z Měsíce?
Ilustrační foto...
STS-121 Discovery – první pokus o start
Ilustrační foto...
Rádio IAN: Setkání s vesmírem
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691