Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Křemíkové prokletí české astronomie

V České republice najdete více než dvě desítky CCD kamer, které se pokoušejí digitalizovat obrazy blízkého i vzdáleného vesmíru. Jedná se o důsledek celosvětového vývoje astronomické techniky, který vede ke kvalitativně lepšímu nazírání na svět kolem nás? Domnívám se, že nikoli. Dokonce si troufnu říci, že CCD kamery jsou (zatím) skutečným neštěstím českých hvězdáren.

Ilustrační foto...V polovině března tohoto roku se v Praze uskutečnilo premiérové setkání uživatelů CCD techniky. Při závěrečném přehledu majitelů jednotlivých kamer jsem si uvědomil jednu podivuhodnou skutečnost: V srdci Evropy sice existuje více než dvacet takových detektorů, osud většiny z nich je ale povážlivě smutný.

Nemíním se zabývat CCD kamerami v soukromém vlastnictví. Je každého věc, do čeho investuje své peníze, a i kdyby si dalekohled poléval jogurtem, nikdo nemůže ani muknout. Drahá elektronika na "státních" hvězdárnách je ale věc odlišná. Už jenom proto, že se v ní utápí nezanedbatelná částka peněz: dvacet kamer krát v průměru 50 tisíc korun dává slušnou sumu. Navíc, když se na jednotlivé majitele podívám kritickým okem (a snad nikoho neopomenete), pak k naplnění poslání, tj. pravidelnému odbornému sledování hvězdné oblohy, dostály pouze tři instituce: pochopitelně Astronomický ústav v Ondřejově, hvězdárna v Českých Budějovicích, na jejíž kleťské pobočce se s úspěchem sledují planetky, a brněnská hvězdárna, kde se skupina pozorovatelů věnuje studiu proměnných hvězd. V ostatních případech je využití kamer jenom sporadické, pokud se vůbec dostalo přes zdlouhavé, finančně náročné ale především nevyhnutelné úpravy dalekohledu, softwaru i hardwaru jednotlivých počítačů.

Pokud totiž seženete peníze a CCD kameru si pořídíte, narazíte ihned na řadu technických problémů. Jakmile se vám je podaří odstranit, přijdou na řadu mnohdy ještě složitější komplikace při důsledném zpracování získaných dat. No a v poslední fázi, pokud se vám zdaří první dvě překážky přelstít, nastane značný nedostatek pozorovatelů, kteří jsou ochotni vysedávat jak u dalekohledu, u počítače tak při rutinní analýze dat. Několik příkladů -- kdy je kvalitní technika k dispozici a přesto celé zařízení leží ladem -- mohu ihned vyjmenovat.

Ilustrační foto...

Není proto divu, že se většina CCD kamer -- pokud vůbec -- dostala jenom k několika momentkám objektů vzdáleného vesmíru. (Přitom i zpracování takových záběrů není nijak jednoduchá záležitost.) O odborných výsledcích, které by bez rozpaků přijala široká obec profesionálních astronomů ani nemluvě. Cesta k přesné fotometrii či astrometrii je totiž lemována řadou nečekaných úskalí, a proto ji úspěšně projdou jenom ty největší instituce (za podpory kolegů z jiných pracovišť). Ovšem pokud se podaří vhodně skloubit představy profesionálů a možnosti amatérů, vzniká velmi produktivní symbióza, která vede ke skvělým výsledkům.

Domnívám se, že dnes běžný postup "nejdříve kamera -- pak dalekohled a další technika -- nakonec pozorovací program" je přímo trestuhodný. Logicky správná je zcela opačná úvaha. Každý kupec CCD kamery si musí nejdříve dobře rozmyslet několik zásadních otázek:

  • Co chci vlastně pozorovat?
  • S jakým týmem profesionálních astronomů se spojím? Kdo z nich mi poskytne potřebné rady?
  • Budu mít dostatek pozorovatelů, kteří dalekohled využijí?
  • Dám dohromady potřebné množství finančních i lidských prostředků ke koupi kamery, úpravě dalekohledu, pořízení výkonné výpočetní techniky?
Teprve poté má smysl říci, zda je kamera pouhým "diktátem módní vlny", nebo skutečná a hlavně splnitelná touha po řádově lepším pohledu na vesmír. Pozorovatelé, odborní pracovníci i ředitelé jednotlivých hvězdáren by měli uvažovat asi v takovém pořadí:
  • rozumný pozorovací program podpořený profesionálními astronomy;
  • odborníci se vyjádřili o technickém stavu dalekohledu;
  • k dispozici je dostatek finančních prostředků na úpravu dalekohledu, nákup kamery, ale též výpočetní techniky (k archivaci je například nezbytná vypalovačka CD);
  • kupuje se kamera, upravuje dalekohled a veškerá nezbytná technika;
  • nastává rutinní práce jednoho až dvou pozorovatelů, kteří se každou jasnou noc věnují definovanému programu, a stejným dílem i pečlivé analýze výsledků;
  • ve finále přichází to, o co jde: publikace výsledků.
Netřeba připomínat, že se po celou dobu komunikuje s ostatními pozorovateli. To si ale nezbytně vyžádá patřičný přístup k Internetu a samozřejmě i jazykové znalosti. Tu a tam se přitom objeví další požadavky na úpravu dalekohledu či investice do počítačů i softwaru.

Závěr mé úvahy tudíž nemůže být radostný. Možná mne někdo přesvědčí o opaku, ale zatím se domnívám, že lidé, kteří po koupi CCD kamery začnou hledat pozorovací program, jak bývá v českých zemích zvykem, nejen zbytečně investují státní (obecní) peníze, ale měl by je přímo stihnout spravedlivý trest bohyně Uránie.

Jiří Dušek

| Zdroj: Vyšlo v Bílém trpaslíku č. 100, zpravodaji Amatérské prohlídky oblohy. IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Týden s vesmírem 29
Ilustrační foto...
Mars Global Surveyor má problémy
Ilustrační foto...
Meteorologické oči na obloze slaví 30 let
Ilustrační foto...
Mraky nad hvězdárnou
Ilustrační foto...
STO TISÍC
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691