Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...=Jaroslav Heiniš - revize plynu, Ostrava a okolí, stavební práce, rekonstrukce, hodinový manžel (www.heinis.cz). Ženklava, Kopřivnice, Příbor, Nový jičín, Bělotín, Bílovec...
DOMŮ   ARCHIV   IBT   IAN 1-50   IAN 50-226   IAN 227-500   RÁDIO   PŘEKVAPENÍ  
STALO SE

Stelární biliár

Pravděpodobnost srážky, ba dokonce jenom těsného setkání dvou hvězd je minimální, prakticky nulová. Tohle omílané tvrzení astronomických učebnic je jistě platné v okolí Slunce -- naštěstí pro nás. V bohatých oblastech, třeba uvnitř hvězdokup, je ale situace jiná: Tu a tam k setkání dvou stálic dojít může. Dokonce se zdá, že hvězdáři o podobných událostech mají už zcela důvěryhodné důkazy.

Ilustrační foto...Hvězdy jsou sice pořádně veliké, ovšem hvězdný prostor je ještě větší. Představte si, že by se takové Slunce scvrklo na velikost obyčejného tenisáku. Dokonce i v takovém případě bychom na ploše celé Evropy narazili na nejvýše několik podobných míčků...

Tyto poměry ovšem platí jenom v zákoutí Galaxie, kde se momentálně nachází Slunce. V mnoha jiných částech došlo v minulosti ke značnému nakupení látky a tedy i vzniku velmi rozsáhlých hvězdných společenství. Tím nejkřiklavějším případem jsou kulové hvězdokupy. "Na jejich snímcích rozlišíme jednotlivé hvězdy jen na okrajích, v centru samém je jich tak mnoho, že se jejich obrazy navzájem slévají. Prostorová četnost hvězd je tu skutečně vysoká, šesttisíckrát vyšší než četnost hvězd v okolí Slunce," komentuje situaci Zdeněk Mikulášek v knize 220 záludných otázek z astronomie. "Navíc se zde hvězdy pohybují neuspořádaným pohybem. Žádný přikázaný směr neexistuje, o rotaci kulových hvězdokup nemůže být ani řeči. Právě tato důsledná anarchie, jíž se najednou podřizují stovky tisíc hvězd, je pak důvodem toho, proč kulové hvězdokupy vyhlížejí tak neobyčejně symetricky, uspořádaně a vyrovnaně."

Příčinou neuspořádanosti pohybů hvězd v kulových hvězdokupách je fakt, že vznikly kdysi dávno takřka najednou v hmotném hroutícím se zárodečném oblaku plynu. Do života si odnesly nejen kus hmoty i její mimořádně neuspořádaný, turbulentní pohyb. Obrovský oblak dávno neexistuje, nicméně hvězdy z něho vzešlé si jeho dynamiku zapamatovaly a podržely až do dnešních dní.

Stálice, které se ve hvězdokupách pohybují všemi směry, se tudíž k sobě nejen přibližují, ale tu a tam i nevyhnou a srazí. Žádný takový případ jsme sice na vlastní oči nenalezli, nicméně máme k dispozici několik velmi věrohodných indicií; ukrývají se za tzv. modrými opozdilci (blue stragglers).

Podívejme se na jednu blízkou hvězdokupu NGC 6397 z jižního souhvězdí Oltář. Podle současných teorií hvězdného vývoje, za kterou by všichni astronomové strčili ruku do ohně a možná obětovali vlastní tchýni, je tak stará, že nemůže obsahovat žádné hvězdy "na hlavní posloupnosti" hmotnější než čtyři pětiny Slunce. Rozumějte, v minulosti její součástí byly i hmotnější hvězdy, jenže ty už dávno spotřebovaly zásoby vodíku, proměnily se na červené obry a v mnoha případech zanikly jako rozplývající se planetární mlhoviny s chladnoucími bílými trpaslíky, či neutronové hvězdy nebo černé díry. Dnes už v NGC 6397 prostě mohou v centrálních oblastech spalovat vodík na helium (a být tedy na tzv. "hlavní posloupnosti) jenom stálice lehčí než 0,8 Slunce.

(Nemá snad smysl připomínat, že hvězda žije tím kratší dobu, čím je hmotnější. Zatímco hvězda o hmotnosti 40 Sluncí bude vodík na helium spalovat jenom 4 miliony roků, stálice 2,5krát hmotnější než Slunce už půl miliardy roků. Naše denní hvězda totéž vydrží 10 miliard roků a červený trpaslík, který se zmůže na 0,8 Slunce, dokonce celých 25 miliard roků.)

Rex. A. Saffer z Villanova university v americké Philadelphii ovšem na zasedání Americké astronomické společnosti, které před nedávnem proběhlo v newyorském Rochesteru, ukázal, že v NGC 6397 existují i hmotnější stálice -- modří opozdilci, kteří se jaksi nemají k odchodu ze zářivé scény.

Podobné "tajemné" případy nejsou nijak výjimečné a hvězdáři se s nimi setkali i v jiných hvězdokupách. Dokonce mají po ruce dvě alternativní vysvětlení, pokaždé založená na fatálních srážkách méně hmotných hvězd. Podle jedné verze jde o výsledek nedávného splynutí dvou složek velmi těsné dvojhvězdy. Poněkud velkolepější hypotéza pak hovoří o náhodné kolizi dvou či více jinak zcela svobodných stálic. Obě "školy" přitom předpovídají rozdílné odhady výsledné hmotnosti a také rychlosti rotace modrých opozdilců.

Ilustrační foto...

K rozlousknutí toho zajímavého astrofyzikálního oříšku si Rex Saffer a jeho tým vyprosil u příslušné komise pozorovací čas Hubblova kosmického dalekohledu, jenž se díky kladnému verdiktu poslušně podíval na půl tuctu opozdilců v NGC 6397. Lehce tak zjistil, že jeden ze šesti případů vlastně vůbec žádný modrý opozdilec není, v dalších čtyřech případech pak hmotnost odhadl na 1,6 Slunce. Tedy dvakrát tolik než všechny stálice, které v kupě zůstaly od dob jejího zrození. U posledního, šestého exempláře, se ukázalo, že má dokonce 2,4 Slunce, jako kdyby vznikl složením přesně tří okolních hvězd.

"Splývající složky těsných dvojhvězd by měly vytvářet mnohem širší spektrum hmotností. Dvojhvězdný původ modrých opozdilců lze tedy pravděpodobně aplikovat jen ve vnějších oblastech hvězdokupy," prozradil závěry vyšetřování Rex Saffer. "Rozložení hmotností stálic v centrálních oblastech je ovšem silný argument pro přímou kolizi." V nejhmotnějším případě mohlo být tím nejlepším scénářem setkání osamocené hvězdy s těsnou dvojhvězdou. Trojice na krátko udělala pár komplikovaných kotrmelců a vzápětí splynula do jediného tělesa.

K potvrzení jsou tak jako v řadě jiných případů samozřejmě nezbytná další pozorování. Proto Rex Saffer hodlá vyšetřit modré opozdilce i v jiných kupách. "Za rok touto dobou budeme mít proměřenu hmotnost a rychlost rotace u sta dalších takto výjimečných hvězd, takže dokážeme mnohem přesněji říci, jaké způsoby hrají roli v různých prostředích."

Jiří Dušek

| Zdroj: Sky and Telescope News, 220 záludných otázek z astronomie IAN.cz
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...
archiv zdroj
RULETA
Trousící se hvězdokupy
Ilustrační foto...
Kolik bylo smrticích zásahů?
Ilustrační foto...
New Horizons - GO for launch
Ilustrační foto...
Hlasy z basy
Ilustrační foto...
Další pokus o záchranu Miru
Ilustrační foto...
STALO SE
4.12.2012 -
Probíhá experiment. Stránky se pomalu dostávají ze záhrobí zpět na světlo digitálního světa... Omluvte nedostatky, již brzy snad na této adrese najdete víceméně kompletní archiv IAN...

WEBKAMERA
 Upice webcam / widecam
UPICE WEBCAM

Add to Google

 

Pridej na Seznam
 

  © 1997 - 2022 IAN :: RSS - novinky z astronomie a kosmonautiky SiteMap :: www :: ISSN 1212-6691